Inspirace ze světa koučinku

Rubriky

Pro veřejnost

Co mám vlastně dělat?

Klienti, kteří přicházejí na kariérový koučink, jsou velmi často nespokojeni se svojí prací. Mají pocit, že je jejich práce neuspokojuje a nenaplňuje, a rádi by udělali nějakou změnu. Cítí, že by vlastně chtěli dělat...

Úspěch se skrývá ve vaší mysli

Většina lidí touží po úspěchu. Po svém vlastním úspěchu, ať už má jakoukoliv podobu. Přesto ale mnoho lidí úspěchu nedosáhne. Jak je to možné? Odpovědí na tuto otázku existuje celá řada. Dovolte mi dnes...

Drž se svého kopyta?

Dříve bylo celkem běžné, že se člověk něčím vyučil nebo něco vystudoval, nastoupil do práce ve svém oboru a pracoval v něm až do důchodu. Maximálně párkrát za život změnil zaměstnavatele (ale kdo to...

Pro firmy a kouče

DARINA DAŇKOVÁ – Partnerstvím k rozvoji aneb jak koučování pomáhá tam, kde je to potřeba

Darina Daňková je jednatelkou kulturního domu AKORD v Ostravě, členkou asociace integrativních koučů (AIK) a zároveň jednou z hlavních realizátorek velmi zajímavého pilotního projektu PARTNERSTVÍM K ROZVOJI, který byl představen na letošní ostravské konferenci...

Pokus o všímavou sebereflexi aneb KDO koučuje?

Tato kazuistika nechává působit zázrak koučování v zapeklitých vodách školství. Možnost vysloužit si koučovací ostruhy vzešla z obecného povzdechnutí ředitelky jedné školy nad neutěšeným stavem těch nejsvědomitějších pracovníků na konci školního roku a setkání...

František Hroník – O Cílevědomém a Kongnitivně behaviorálním koučinku

František Hroník – než vystudoval jednooborovou psychologii, pracoval v různých zaměstnáních (inseminační technik, vazač břemen, noční hlídač). Vystupoval v divadelních představeních J. A. Pitínského. Po absolvování denního studia psychologie (FF UJEP, dnes MU) pracoval...