SÍLA ŽENY – sebetransformační program

Webinář
Dub 16 2018

„Žiji nejlepší rok svého života!“

Tento online program je sestaven do sedmi modulů zaměřených na postupný rozvoj vědomého JÁ. Je to krok po kroku přiblížení se k srdci – naší vyšší inteligenci, odkud vychází veškerá naše energie a pravá podstata nás samotných. Autentická ženská síla se vymyká jakékoliv logice a strategii, přesto je stabilní a jistá ve své zranitelnosti. Být a jednat sama za sebe přináší obrovskou úlevu a pocit nesmírného vnitřního klidu. Vyčistí se nejen nitro, ale i vnější okolí od toho, co nás tíží, abychom se díky nově uvolněné kreativitě mohly zařídit v životě podle svého nejlepšího vědomí.

Záměrem tohoto programu je zaměření se na plnost a autenticitu ženské síly v její pravé podstatě, neboť archetypální síla ženy tkví v kreativitě, emocionální stabilitě a pocitu bezpečí. Tajemství silných žen je předáváno skrze uvědomění si vnitřní síly, autentické esence krásy, mystické a uklidňující povahy a současně plnohodnotné oddanosti sama sobě. Pokud vám to zní jako cesta ke zdravé sebehodnotě, je to tak.

Doplňující detaily:

Součástí ceny jsou dvě online konzultace (2 x 30 minut) – jedna před začátkem a druhá po uplynutí programu – smyslem je se naladit na vnitřní proces transformace a po ukončení ukotvit získané uvědomění.
V případě, že budete mít zájem pouze o průběh programu – online přenos – bez počáteční a závěrečné konzultace, platíte sníženou cenu za program.
Online přenos nebude se záznamem, proto doporučuji si zmíněné termíny uložit v kalendáři, abyste o nic nepřišly. V průběhu přenosu získáte nejen užitečné informace, ale formou týmového vedení skupiny budete směřovány k uvědomování si vlastních situací a nalézání řešení. Projdeme si krátkou meditací, zrekapitulujeme stěžejní body a v závěru budu k dispozici pro vaše dotazy.

Na co se můžete těšit?

 • cenné lingvistické AHA momenty
 • prakticky uchopitelné informace ze sociální a spirituální psychologie
 • vedená meditace a typy, jak meditovat doma
 • základní poznatky z psychosomatiky
 • uvědomění si vlastní výjimečnosti
 • inspirace a sdílení zkušeností

Náplň programu:

1. modul – JÁ JSEM (bezpečí)

 • Sebeuvědomění
 • Sebehodnota
 • Pocit bezpečí
 • Posílení hranic

První modul je zaměřený na celkový pocit bezpečí v životě. Pozornost bude věnována našemu uvědomění, jak utvářet vnitřní stabilitu a zdravou jistotu v životě, neboť to, co není ukotveno na hluboké úrovni, není stabilní.

2. modul – EMOCE a VZTAHY (cítím)

 • Zrcadlení ve vztazích
 • Klíčové signály ve vztazích
 • Emocionální stabilita / kreativita
 • Rodové vztahové predispozice

Druhý modul je zaměřený na vztahy v obecné rovině, odkud se rodí naše přesvědčení a vnitřní nastavení. Jakou strategii máme vůči vztahovým vazbám. V jaké emocionální kvalitě je zabarven náš vnitřní mikrokosmos, který udává dynamiku našim emocím a vyrovnanosti.

3. modul – RADOST a VŮLE (žiji)

 • Zdroj bytí a radosti
 • Vnitřní záře
 • Životadárná energie
 • Vůle a Ego

Třetí modul kontinuálně navazuje na první kotevní, druhý stabilizující modul a je zaměřený na kreativní uvolnění životadárné energie, abychom dospěly k poznání, jaké zdroje potřebujeme uvolnit, abychom se začaly více radovat ze života.

4. modul – LÁSKA (miluji)

 • Sebepřijetí / Sebeláska
 • Seberealizace a talenty
 • Cesta k odpuštění
 • Transformace vědomí

Čtvrtý modul je přechodovým ze zemitých energií k vyšším zákonům našeho bytí. Budeme se bavit o lásce, která si neklade podmínky, a to především o lásce, kterou směřujeme samy k sobě. Jak se vnitřně zregenerovat, a především poznat, kdo skutečně jsme.

5. modul – KOMUNIKACE (mluvím)

 • Vnitřní dialogy
 • Sebevyjádření
 • Autentická asertivita
 • Nalezení vnitřní pravdy

Pátý modul zhmotňuje pomyslného vnitřního rádce, který k nám promlouvá a koriguje naše kognitivní schopnosti, kterými vnímáme svět kolem nás, ale i kolektivně přispíváme. Zvědomíme si fakt, jak smysluplně a efektivně řídíme náš komunikační centrální systém.

6. modul – INTUICE (vidím)

 • Intuice a vnitřní moudrost
 • Rozvoj vlastního potenciálu
 • Zesílení sebedůvěry
 • Osobní vize

Šestý modul čistě a eticky propojuje základní fyzické prvky s nehmotnou esencí, a my jsme tak schopné tuto alchymii pochopit v souvislosti s progresivním vývojem v životě. Jsme schopné na fyziologické rovině procítit vhledy, kterými disponuje každá ženská duše.

7. modul – ŽIVOTNÍ NADHLED (vím)

 • Vnitřní klid a svoboda
 • Vědomí správnosti
 • Manifestace cílů
 • Životní mise

Sedmý modul propojuje, utváří obraz jednoty veškerého poznání. Z úrovně tohoto vědomí jsme plně schopné převzít zodpovědnost za vše, co se nám děje. Víme, že vše se navzájem propojuje, vše utváří dokonalou mozaiku vesmírného dění, jež nás za všech okolností podporuje.

Termíny: 16.4., 15.5., 13.6., 16.7., 13.8., 10.9., 9.10. 2018
Časový plán: 19,00 – 20,30 hodin + vaše dotazy
Rezervace na e-mailu: veronika@veronika.vision
Cena: 4 000 Kč (bez konzultací je cena 3 000 Kč)

Těším se na Vás!

Veronika Kovářová – autorka, koučka, motivační mentorka

Přihláška
Dub 16 2018

16.04.18 - 09.10.18
0:00

Cena:
4000

Přihláška

Lektor:
Veronika Kovářová
Věnuji se koučinku a motivačnímu mentorinku. Svou přidanou hodnotu vnímám v rozvoji osobnosti tím směrem, kam směřuje niterná část každého z nás, a sice k pocitu celkového vnitřního naplnění. Síla transformačního procesu je výsledkem dlouhodobého a upřímného hledání. Naprosté odevzdání se novému směru je nezbytnou součástí.
více o lektorovi

Místo konání:
Webinář
online
online

mapa není k dispozici
+ iCAL export