Výcvik mentoringu a koučování pro pedagogy MŠ

Kurz
Říj 13 2017

Výcvik mentoringu s přesahem do koučování v rozsahu 48 hodin.Výcvik má akreditaci u MŠMT a je možné jej hradit z šablon OP VVV. Časové rozvržení: 2dny + 2dny + 2dny výcvik

Cíl akce:uplatňovat koučovací přístup v práci s pedagogy, rodiči i žáky, sdílení odpovědnosti v pedagogickém sboru, změna konceptu hospitací, profesní a osobnostní rozvoj pedagogů (využití koučovacího přístupu při manažerské práci s kolegy)

Cena zahrnuje výcvik s ubytováním a se snídaní. Lze hradit ze šablon OP VVV ( I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu minimálně 40 hodin )

Přihláška
Říj 13 2017

13.10.17 - 02.12.17
0:00

Cena:
15900

Přihláška

Lektor:
Mgr. Jan Froněk, Phd., Mgr. Kamila Petrovská

více o lektorovi

Místo konání:
Praha
Praha
Praha

mapa není k dispozici
+ iCAL export