Co je mojí kotvou v práci?

ANCHOR photoČasto lidé přicházejí a říkají: ,, Já bych rád změnil svoji práci, ale nevím, kam se dál posunout. Vlastně jsem úplně ztracený v tom, co chci nebo co nechci. Podle čeho si mám vybrat?“   Nebo ,,Je to přeci dobře placená práce, prestižní místo,  tak proč se tu cítím nespokojená, každý přeci sní o tom, že se stane manažerem, já to ale bytostně nesnáším. Vůbec mě teď nebaví chodit do práce. Předtím to bylo o 100% lepší.“

Lidé si často neuvědomí, že postup po kariérním řebříčku jim nemusí přinést uspokojení z práce, ale naopak je začít stresovat. Jsou to zejména lidé se silnou technickou kotvou, pro které je manažerské místo cestou do pekla. Stejně tak, pokud lidé s kotvou autonomie začnou pracovat v prostředí, kde se vyžaduje striktní dodržování postupů práce a pravidel, jsou ztraceni a zanedlouho z místa odcházejí.

Jak vědomě pracovat na svojí kariéře a nebýt jako Bludný Holanďan na širém moři? Věc, která vám v tom pomoci, je ujasnění si vlastních kariérových kotev.

Kariérová kotva je pojem, který poprvé pojmenoval Edgar Schein. Během rozhovorů identifikoval celkem osm kariérových kotev. Symbolika kotvy je úplně stejná jako kotva u lodi. Kotva je něco, co preferujeme, a co si i po vyplutí do jiných profesních vod bereme s sebou. V momentě, kdy se nám místo líbí, tak spustíme kotvu a pustíme se do obhlídky. V případě opačné reakce ,,zvedneme kotvy“ a jedeme dál. Obecně se lidé ztotožní s jednou nebo dvěma kotvami.

Popis kotev

Technická / Funkční

Svoji identitu si velmi často odvozují z výkonu a odborných znalostí. Ostatní lidi mohou řídit v technické nebo funkční oblasti.

Manažerská

Lidé, kteří zakotví v této oblasti, budou spokojeni pouze v případě, že budou zastávat vysoké funkce v organizaci, která jim umožní integrovat a spojovat úsilí ostatních lidí.

Autonomie

Pro tuto kotvu je typická potřeba definovat si vlastní parametry práce a dělat si práci po svém. Pokud lidé pracují v určité organizaci, je pro ně velice důležité, aby měli v práci jistou míru flexibility. Často hledají zaměstnání, v němž budou mít jistou „volnost“ ve způsobu realizace – např. poradenství nebo vyučování.

Bezpečí

Lidé v této kotvě jsou většinou po celý život loajální jedné organizaci a často jednají ve prospěch zaměstnavatele za příslib udržení si daného zaměstnání.

Podnikatelská/Tvořivost

Potřebou lidí v této kotvě je vytvoření vlastní organizace. Důležité je pro ně umět překonávat překážky a nebát se riskovat.

Služba

Důležitý je pocit spoluvytváření hodnot ve společnosti.  Často je zde velké nadšení a energie pro vytváření  ,,lepšího světa.“

Čistá výzva

Kariéra je zde vnímaná jako výzva. Lidé rádi překonávají soupeře, obtížné překážky nebo zdánlivě neřešitelné problémy. Cílem, a tedy výzvou, je uspět v problematické situaci.

Životní styl

Tato kotva v sobě integruje soulad rodinných, osobních potřeb jedince a požadavků kariéry. Vytváří jeden ucelený celek. Práce by měla poskytovat dostatek flexibility, aby umožnila sladit jednotlivé oblasti.

Jak rozpoznat, která kotva je pro mě důležitá?

Napište si svoje nejdůležitější kariérové volby a odpovězte si na následující otázky:

  • Co vás motivovalo jít studovat tento obor/ucházet se o toto místo?
  • Jaké byly top momenty štěstí ve vaší práci?
  • Co vám dělalo radost při studiu/zaměstnání?
  • Co vás naopak štvalo při studiu/zaměstnání? Na kterou kotvu to naráželo?
  • Co potřebujete mít v práci, abyste byl spokojený?
  • Co jsou nejčastější důvody ke změně?
  • Pokud se podíváte na změny zaměstnání, kterou kotvu změna posilnila?
  • Pokud se díváte na inzeráty s pracovními místy, co vás v nich zaujme a proč?
  • Co ve své práci nutně musíte mít a co naopak vnímáte, že mít nemusíte?

Odpovědi si napište a zkuste si pojmenovat, která z osmi kotev se pro vás ukázala jako ta top kotva. Která byla druhá? Která naopak poslední?

Řada lidí, pokud vidí kotvy, tak říká: ,,To vím, je to jasné, mám tyhle dvě.“ Bohužel nejdou do hlubší analýzy toho, jak se kotvy projevují v jejich životě. Hlubší analýzou myslím, pojmenování si situací, kdy se kotvy projevovaly, přesné definování toho, co mi jednotlivé kotvy přinášejí do života a proč jsou pro mě podstatné. Při pohovoru se odpovědi těchto lidí smrsknou jen na: ,,Takto to mám.“ Což zaměstnavatelé často nepřesvědčí.

Znalost vlastních kotev nám pomáhá v tom, abychom si mohli lépe uvědomit, zda nám bude pracovní místo vyhovovat nebo ne. Platí to i v osobním životě, řada párů může narážet na svoje kotvy a nedokážou pochopit, proč tato věc není pro partnera stejně důležitá.

Neexistuje ideální kotva, existuje jen ideální kotva pro daného jedince. Žádná z kotev není ani lepší, ani horší, umožňuje jen žít jiné kvality. Platí, že čím dřív si pojmenuji moje hlavní motivy v práci, tak tím dřív mohu být v práci šťastnější a neudělám krok vedle s tím, že přijmu místo, které není pro mě.

 

 

Literatura:

Edgar H. Schein, John Van Maanen : Career Anchors: The Changing Nature of Careers Self Assessment Paperback, 2013

 

The following two tabs change content below.
Pavlína Vašátová

Aktuální články od: Pavlína Vašátová (více)