Co přináší koučovací přístup do poradenství

coaching AND COUNSELING photoVídám to téměř denně a dostávám tu otázku znova a znova. Už jsme tu měli někoho, kdo se nám snažil poradit, domluvili jsme se a něco se změnilo. Dokonce to mělo i pozitivní efekt, ale toho co potřebujeme, nebylo dosaženo. Byly to izolované pokusy, chyběl v tom kontext. Pomohlo nám to, ale nevyřešilo problém, který máme.

Jako by právě takové věty psal někdo přes kopírák …
 
 
 

Bez koučovacího přístupu bychom to nedokázali tak dobře

Děláme poradenství a změnové projekty a k našim kompetencím patří tyto tři:

• Schopnost zjistit aktuální stav
• Schopnost navrhnout budoucí stav
• Schopnost najít kompromisní řešení

Není to nic jiného než poradenství postavené na pečlivé analytické práci,  široké bázi znalostí a schopnosti navrhnout architekturu čehokoliv od organizačního systému až po informační systém. Na první pohled to s koučováním či koučovacím přístupem nesouvisí.

Jenže právě on tomu přidává na hodnotě, unikátnosti a výsledek výrazně ovlivňuje.

Nevěříte?

Koučink jako základ všeho

Wikipedie praví, že „Koučování (též koučing nebo koučink) je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v ním zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem.“. To je pravda, přesto to nebrání využití koučinku i v poradenství.

Několik příkladů:

1. Zadání a rámec zakázky

Klient ne vždy má na začátku jasnou představu co potřebuje a ve svých představách se pohybuje v nějakém rámci, který lze pomocí koučovacích postupů rozšířit, zadání tak zlepšit a lépe zapojit do kontextu klientových potřeb.

Mnoho poradců toto velmi podceňuje a pak se na konci dostávají s klientem do konfliktu. Spolehnout se na to, že klient říká, co chce, lze, ale je to riskantní. Klient nebude nakonec projekt a vás hodnotit dle toho, zdali jste do písmene dodrželi zadání, byť i to bude mít vliv, ale jak to pro něj bylo užitečné.

Důkazem důležitosti použití koučovacích technik v této fázi je, že mnoho zadání se tím nejenom zpřesní, ale i změní k nepoznání.  Koučing tak již na začátku přináší klientovi lepší pochopení svých potřeb, potřeb svého businessu a pomocí vás jako poradce, jejich dosažení.

2. Schopnost zjistit aktuální stav

Ať už to chce klient přímo, a nebo to plyne z projektu, na začátku vždy začínáme se zjisštěním a popsáním aktuálního stavu kde firma je. Je to proto, že jen tak je možné kompetentně navrhnout změny, které si klient žádá realizovat.

Práce spočívá zejména v administrative, sběru a analýze dat. Kdybychom u toho zůstali, mnoho klientů by bylo s výstupy naší práce i tak spokojeno.  Bohužel některé kontexty klientovy organizace by nám zůstaly skryty.

Věděli bychom celkem dost o tom jak věci fungují, ale velmi málo o tom proč.

Koučovací přístupy nám umožňují zmapovat nejenom faktické věci, ale dozvědět se i více o dynamice organizace, vztazích, jejich historických kontextech a mít tak možnost s organizací pracovat později.

Jsou to důležitá zjištěním, která nám umožňují  chápat firmu v kontextu a nedělat izolované a bolestivé řezy, proti nimž se nakonec firemní systém začne bránit a znemožní je.  Ato přesto, že někde jinde fungovaly a výsledek byl velmi dobrý.

Koučovací přístup nám umožňuje mít více informací o firmě a kvalitnějších.

3. schopnost navrhnout budoucí stav

Poradce staví na svých zkušenostech. Dalo by se říci, že čím více jich má, tím lépe může poradit. Mnoho poradenských firem má tyto zkušenosti zpracované v detailních metodických postupech, které do klientovy organizace  implementují.

Realita je však, že každá firma je jiná – je „svoje“ a zavést do ní například procesní řízení stejným způsobem jak do jiné podobné firmy, může končit pěkným fiaskem. Je třeba vidět a vnímat a respektovat individualitu prostředí, zvyků i kultury.

Koučink a koučovací postupy jsou jedním z nejlepších nástrojů, které se k tomu dají podpůrně použít a které umožní mimo jiné například zapojit klíčové lidi z klientovy organizace, do projektu.

Závěr dobrý vše dobré

Setkávám se s klienty jejichž firmy v minulosti procházely změnovými projekty a přesto ještě nejsou v cíli, tam kde by chtěli aby firma byla. Udělala se spousta práce, mnoho z toho mělo konkrétní výstupy, které klient sám hodnotí jako užitečné. Ale celkového výsledku dosaženo nebylo.

Někdy byla navržena opatření, která sice měla svoji logiku, ale byla ve všech směrech tak silná, že je klient neakceptoval. Např. větší obměny managementu. Vnitřně cítil, že by to byly změny pro změny a spíše by mu ublížily než pomohly.

Jindy práce poradenské firmy šla tak přesně a pouze po tom co klient říkal, až to přestalo vyhovovat klientovi samotnému, který spíše svůj vhled chtěl rozšiřovat a to zejména o věci a pohledy, které sám neměl.

Častým zadáním je, že je třeba nějak firmu uspořádat, zpřehlednit a dát jí řád. A někdy se při koučinku zjistí, že ve firmě by řád i byl, ale je třeba více pracovat s managementem, aby šířil níže potřebné informace, aby lidem poskytl dostatek prostoru pro jejich rozhodnutí  a byť nevědomky, neomezoval jejich kompetence příliš direktivním stylem řízení.

V tom všem může koučování výrazně pomoci nejenom v tom, aby klient si dané věci uvědomil, ale také v tom, aby s tímto uvědoměním je i podpořil a teprve pak se mohly stát užitečné.

Mohlo by se vám líbit...