Inspirace DISNEYEM

Inspirace Disneyem

Inspirace Disneyem

Stává se vám, že při hledání řešení situací vnímáte „boj“ mezi Snílkem a Kritikem uvnitř vás? A jak obvykle takový boj dopadá? Co se stává, když se střetne Snílek s Kritikem?

Tento zmiňovaný boj může probíhat uvnitř nás samotných nebo také v rámci týmu. A tak chci zmínit metodu, která se mi osvědčuje jak při individuálním, tak týmovém koučování, a tou je metoda WALT DISNEY STRATEGIE.

 

Když v roli kouče podporujeme přemýšlení koučovaného o tématu z různých úhlů pohledu, právě metoda DISNEY STRATEGIE pomáhá strukturovat přemýšlení a hledání řešení situace.

Představte si tři role:

  • Snílka neboli vizionáře
  • Realistu neboli plánovače
  • Kritika neboli vyhodnocovače

Každá z těchto rolí je při hledání řešení důležitá a měla by mít své místo. Na druhou stranu, každý z nás v určitých situacích „fandíme“ některé z nich a na jinou skoro zapomínáme nebo její úhel pohledu vytěsňujeme.

Možná si vybavíte situaci, kdy Snílek uvnitř Vás nedal prostor Realistovi a už vůbec ne Kritikovi. Nebo – a to možná si vybavíte snáze – situaci, kdy Váš vnitřní Kritik „utnul“ Snílkův nápad ještě dříve, než ho Snílek vyslovil nahlas.

Když koučuji pomocí metody DISNEY, ptám se postupně koučovaného:

Z pohledu Snílka:

Jaká je Tvoje vize? Jak by sis představoval ideální řešení? K čemu všemu by to přispělo? Jaké by to bylo? apod.

Z pohledu Realisty:

Když slyšíš tuto vizi, co je potřeba konkrétně udělat, aby byla naplněna? Jaký bude postup řešení? Jaké zdroje potřebuješ? Jak bude vypadat konkrétní plán?

Z pohledu Kritika:

Když vidíš tento konkrétní plán – kde myslíš, že by mohlo dojít ke kolizi? Kde jsou „úzká místa“? Co je potřeba více ohlídat, doplnit? Na co si dát pozor a proč?

(Užitečné je dělat si poznámky a nechat Realistu vytvořit písemný plán postupu.)

A pak „výslech“ pokračuje

Ale pozor – v určitém, jakoby kyvadlovém, pořadí:

Názor Kritika předložíme zpětně Realistovi, aby do svého plánu zapracoval kritikovy připomínky. Pak doplněný plán předložíme Snílkovi, aby ověřil, jak se držíme jeho původní vize a záměru.

Takto může proběhnout několik kol, jen dbáme na výše uvedené pořadí – neboli: nedoporučuje se přímo propojit Snílka a Kritikem, ale vždy postupovat přes Realistu.

Výsledkem je pak konkrétní plán postupu a domluva realizace prvních kroků.

Když používám pojmy SNÍLEK, REALISTA, KRITIK, mám na mysli jednak naše vnitřní podčásti. Nebo to také mohou být – v rámci týmového koučování – fáze procesu či jednotliví lidé, kteří tyto role přirozeně vykonávají (viz teorie týmových rolí). Jsou členové týmu, kteří výrazně naplňují charakteristiky kritiků, snílků, realistů. Tato různorodost je pro fungování týmu přínosem, jen je důležité umět s ní pracovat. Metoda DISNEY STRATEGIE zajistí, aby všechny hlasy v týmu měly svůj prostor a byly vyslyšeny – a probíhalo to konstruktivní formou.

Variant, jak pracovat s touto metodou, je opravdu mnoho. V týmu se mi nejvíce osvědčuje, když celý tým postupně prochází jednotlivé role a mapuje téma z jednoho pohledu. Tím se posiluje i pochopení odlišností v týmu a konstruktivní nakládání s nimi.

Procesu přemýšlení napomáhá, pokud tyto tři role / části / fáze odlišíme i v prostoru. Koučovaná osoba nebo celý koučovaný tým přechází po místnosti po třech místech, která si dopředu domluví, upraví a označí (tzv. zakotví) jako „stanoviště“ Snílka, Realisty a Kritika.  Tím se lépe vyvarujeme případného přeskakování v rolích a lidé se více vžijí do jednotlivých rolí.

A proč má metoda název podle tvůrce krásných pohádkových příběhů? O Waltu Disneyovi se traduje, že si byl vědom „pnutí“ mezi oddělením tzv. kreativců, vymýšlejících nové náměty a nápady, oddělením realizace scénářů a dotahovačů. Proto měl ve svých filmových studiích tato oddělení fyzicky oddělena – dokonce na jednotlivých patrech tak, aby zamezoval přímému kontaktu Snílků s Kritiky.

 

 

Poznámka:

WALT DISNEY STRATEGIE  je metodou kreativního řešení problémů a využívá se často v NLP (neurolingvistické programování), kde se ke třem zmiňovaným pozicím uvádí ještě čtvrtá, Pozorovatelská pozice, která s odstupem sleduje a zapisuje dění u Snílka, Realisty a Kritika.

Ilustrace: Jan Šnejdar, pro publikaci Průvodce světem koučování a osobnostní typologie (Crkalová, A. – Riethof, N., Praha, Management Press 2012)

The following two tabs change content below.
Anita Crkalová

Aktuální články od: Anita Crkalová (více)

Mohlo by se vám líbit...