Inspirace z týmového koučování

Ze zápisníku účastnice Masterclass s prof. Peterem Hawkinsem

Peter-Hawkins_oiqb48sncm


Profesor Peter Hawkins
je vedoucím konzultantem a mezinárodně uznávaným odborníkem na executive koučink, týmový koučink a supervizi koučování. Je profesorem leadershipu na Henley Business School, zakladatelem a emeritním předsedou Bath Consultancy Group a předsedou Renewal Associates. Více než 35 let pracoval s mnoha vedoucími společnostmi po celém světě, podílel se na plánování a facilitování změnových a transformačních projektů, koučoval členy vedení firem a exekutivní týmy.

 

Efektivita firem závisí  – a do budoucna bude ještě více záviset – na efektivní týmové spolupráci, a ta může být podpořena právě týmovým koučováním.  V současné době se manažeři zaměřují primárně na obsahovou – úkolovou stránku (a řešení minulých problémů) a málo se věnují procesu spolupráce a týmové efektivitě. Právě zaměření na procesní efektivitu, způsob komunikace a vzájemné interakce mezi členy týmu přináší týmové koučování.

Základním modelem, který prof.Hawkins k týmovému koučování prezentoval, byl dotazník s názvem PĚT DISCIPLÍN TÝMU, tzv. 5 C. Jedná se o tyto klíčové oblasti týmu:

 • Commisioning (pověření týmu – k čemu a komu tým slouží)
 • Clarifying (jasnost záměru, objasnění rolí, pravidel, postupu apod.)
 • Co – creating (spoluvytváření týmu aneb jak spolu v týmu fungujeme)
 • Connecting (propojení se zaměstnanci, akcionáři, okolním prostředím)
 • Core learning (učení – jak se rozvíjíme a společně učíme týmovou prací)

Tento dotazník vyplňují členové týmu a identifikují tak rozvojové potřeby. Vyzkoušeli jsme si možnost práce s dotazníkem a následný koučovací rozhovor.

Quality Questions

Zajímavé bylo zaměření na tzv. Quality Questions – otázky, které posouvají přemýšlení o týmu do širšího kontextu. Jsou to otázky, které nejsou jednoduché na zodpovězení a na které nezná v danou chvíli odpověď ani koučovaný tým ani kouč. Prof.Hawkinks vedl účastníky k tomu, aby při týmovém koučování kladli právě tento typ otázek, např. „Jak si myslíte, že jste efektivní v …., když pracuje sám? Jak si myslíte, že jste efektivní v …., když pracujete v týmu?  Co se potřebujete jako tým naučit? Čemu je potřeba věnovat více času? Čemu je potřeba věnovat méně času?“

Systemický přístup

Pro systemický přístup v týmovém koučování je charakteristické zaměření:

 • Z budoucnosti do přítomnosti  – např. „Čeho byste jako tým za dva roky litovali, že jste dnes neudělali / neřešili?“
 • Zvnějšku dovnitř „Pro koho je tým určený? Komu slouží?“
 • Zaměření na vztahy a interakce mezi prvky systému, na vzájemná propojení  Co potřebujete od vztahu mezi… ?  Když nakreslíte váš tým a jeho okolí, co se děje v prostoru mezi týmem a okolím (majiteli, zákazníky…)?“
 • Zaměření na účel / pověření týmu „Proč jsme tým? Čeho bychom nedosáhli,  kdybychom nepracovali spolu?“
 • Zaměření na jedinečnost „Co můžete jako tým udělat jedinečně (se svými zdroji, lidmi, kontakty…)?“

Jak reflektovat týmovou práci

Ocenila jsem tip na reflexi týmové práce, který se hodí při zhodnocení jednotlivých etap týmové práce.

 1. „Je pro mě užitečné …
 2. Co by pro mě ještě zvýšilo hodnotu naší spolupráce je, …“

Zaujalo mě využití tohoto přístupu při poradách, kdy uprostřed porady každý účastník vyjádří: 1 věc, kterou oceňuje na poradě a 1 věc, jak udělat 2.polovinu porady ještě lepší.

Doporučení pro praxi

Přístup prof. Hawkinse při vedení koučování byl poměrně striktní v tom, jak usměrňoval hovor o týmu. Koučovaný má velmi krátký čas na to, aby popsal kontext týmu (jeho historii, složení, úkoly) a hned poté dostává otázky na ÚČEL TÝMU („Pro koho tady jste? Co oni chtějí? Jaký posun potřebuje tým udělat? Jaký posun v sobě vy sám potřebujete udělat? Co bude prvním krokem?“)

Závěrem

 Na závěr uvedu koučovací otázku, kterou prof.Hawkins během workshopu zdůrazňoval:

„Co jako kouč můžete udělat jedinečného pro potřeby světa zítřka?

Právě Vy, s Vašimi znalostmi, zkušenostmi, přístupem, ve svém prostředí, se svými zdroji a talenty.“

 

Zdroj:
Workshop Systemické týmové koučování s prof. Peterem Hawkisem pořádaný 5.května 2015 v Praze společností Coaching Systems a profesním sdružením EMCC Česká republika.

The following two tabs change content below.
Anita Crkalová

Aktuální články od: Anita Crkalová (více)

Mohlo by se vám líbit...