Citáty

„Jakmile si začneš myslet, že jsi lepší nebo moudřejší než ostatní lidé, tak jsi stále nic nepochopil.“
Petr Havránek 
„Když se na někoho hodně zlobíte, pak je to úplně stejné jako kdybyste drželi hořící uhlík a chtěli ho po někom hodit.- nakonec to budete vy, kdo se nejvíc spálí.“
Buddha
„To, že je náš život na jakékoli úrovni bohatý nebo naopak chudý, je vždycky výsledkem našich předchozích činů“
Lobpen Cečhu rinpočhe
„Každý z nás nakonec najde svou cestu“
17. Karmapa Thinle Thaje Dordže
„Není důležité, co se dělá vyjímečně, ale to, co děláme každý den“
Martin Chochola
„Smrt není problém, problém je život beze smyslu“
Lama Ole Nydahl
„Pravda je to, co obstojí v testu prožitku“
A l b e r t  E i n s t e i n
„Pevně věřím, že sebevzdělávání je jediný druh vzdělávání, který existuje.“
Issac Asimov
„Jsi jako tvá naléhavá přání. Jaká jsou tvá přání, taková je tvá vůle. Jaká je tvá vůle, takový je tvůj čin, a jaký je tvůj čin, takový je tvůj osud
Upanišady
„Celé lidské pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo, to co není, a nebylo, to co je.
Voskovec a Werich
„Je to tak, jak to je … Pršelo, zmokl jsem, jdu dál.“
Santoka Taneda

„Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou.“

Antoine de Saint-Exupéry

„Učitelé, kteří vám nabízejí konečné odpovědi, žádné konečné odpovědi nemají, protože kdyby je měli, věděli by, že se konečné odpovědi nedávají, jenom přijímají.“

Tom Robinson

„Že nedostanete vždy to, co chcete, je někdy obrovské štěstí“

Dalai Lama

„Hledat pocit štěstí v okolním světě, ve světě kolem nás, je stejné jako hledat orlí hnízdo na dně oceánu“

Anthony de Mello

„Pokud má problém řešení, nemá smysl si dělat starosti a pokud jej nemá, starosti nepomohou.“

Dalai Lama

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“

Seneca

„Pomozte lidem lépe myslet, neříkejte jim, co mají dělat!“

David Rock

„Skutečný objev, to není najít nové země, ale dívat se na svět novýma očima.“

Marcel Proust

„Tanči, jako by se nikdo nedíval, miluj, jako by tě nikdy nikdo nezranil, zpívej, jako by nikdo neposlouchal, žij, jako by byl ráj a zemi!“

Mark Twain

„Je důležité uvědomit si, jak vzácné je lidské zrození. Drahocenné je proto, že máme budoucnost ve svých rukou.“

17. Karmapa Thinle Thaje Dordže

 Člověka nemůžete naučit vůbec nic. Jen mu můžete pomoci najít to, co už v něm je.

Galileo

„Můžete mi, prosím, říci, kudy se mám odsud vydat?“ „To závisí do značné míry na tom, kam se chceš dostat, „řekla kočka. „Je mi celkem jedno kam…“ řekla Alenka. “Pak je tedy jedno, kudy půjdeš,“ řekla kočka.  

Alenka v říši divů, Lewis Carroll …

 

 

Pokud opravdu chcete pomáhat ostatním, musíte se vyhnout dvěma věcem: pochybnostem a očekávání.

(17. Karmapa Thinle Thaje Dordže)

 

Když ukážeš prstem přímo na vlastní srdce, najdeš Buddhu.

(Bódhidharma na japonské kaligrafii, zdroj: www.hovorykv.cz)

 

„Jedinými vlastnostmi, které bychom v žádném případě neměl pěstovat, jsou nedbalost, ledabylost, nejasnost a nejistota. Pak jsme jak starý kůň, který neví, jestli má vykročit dopředu nebo dozadu a nakonec zůstane tam, kde jen zabírá místo. To nesmíme dělat. Ať už máme jakýkoliv cíl, cokoli chceme dělat, měli bychom to dělat dobře s vědomím toho, co se děje a s plnou silou. Pak můžeme získat správné výsledky.“

Lama Ole Nydahl

 

„Když na někoho ukážete prstem, tak třemi prsty ukazujete na sebe…“

stará moudrost

“Být nešťastný je snadné. Stačí myslet na smutné věci, které se přihodily nebo by se mohly přihodit. A být nešťastný je také praktické. Člověk se může ostatními nechat litovat a má dobrý důvod k tomu, aby se nemusel snažit – je prostě velmi nešťastný. U pocitu štěstí je zádrhel v tom, že člověk musí chtít být šťastný, musí mít chuť snažit se a dosáhnout toho, aby byl šťastný.”

B. Labbé, M. Puech

Save