Jak podpořit dlouhodobý výkon aneb vyžeňte z hlavy „MINDSHITY“

kniha MSSoučástí péče o potenciál a talent sportovce je společně s rozvojem silných stránek také prevence a odstraňování psychických bariér a limitů. Celou řadu sportovců, i vrcholových, omezují a citelně limitují obecné pravdy a moudra, které v průběhu života slyšeli nebo je sami přijali. Pro tyto limitující myšlenky a názory, které se usazují v našem vědomí i podvědomí, se i v české terminologii ustálil termín MindShity.

 

Mindshity ovlivňují výkon

MindShity nás nejen limitují ve výkonu a rozvoji, ale také výrazně vyčerpávají naši vnitřní energii a snižují naši výkonnost nejen ve sportu. Typickým MindShitem je například „Když se budeš snažit, tak…”, který většinou navazuje příslib odměny a v opačném gardu „Pokud se nebudeš více snažit, tak…“, za kterým často následuje hrozba trestu.

Tento podmiňovací vzorec myšlení buduje vazbu k velikosti odměny a trestu, na kterých závisí vnitřní nastavení jedince a jeho motivace podávat výkon. V dnešní době se prosazuje vysoký tlak na výkon a s tímto tlakem roste také míra přislíbených odměn nebo trestů. Děti dostanou za vyhraný zápas nový mobil, a následně si pak vyslechnou nespočet výčitek a hrozeb, že jim mobil bude odebrán, protože nedaly důležitý gól. Přístup extrémně silných podnětů směřovaných k výkonu a výsledku významně nabourává to nejdůležitější, dlouhodobou emoční vazbu k činnosti.

Podporujte silnou emoční vazbu

Cílem u dětí i dospělých (při sportu, ale i v práci, ve škole) by mělo být budování silné emoční vazby k činnosti, ke hře a teprve pak, je-li to třeba, posilovat vazbu k výsledku. Pod tlakem velkých očekávání však rodiče, a často i trenéři, nemají trpělivost budovat emoční vazbu k danému sportu a důraz kladou na výsledky a výkon. To má však paradoxně z dlouhodobého hlediska negativní vliv právě na výkon a dlouhodobou motivaci.

Pro trenéry a rodiče je úkolem především pomoci sportovci propojit si s danou disciplínou co nejvíce pozitivních zážitků a zkušeností. V praxi se stále setkávám s dětmi, které třeba čtyři roky trénují hokej a nikdy nebyly na mezinárodním hokejovém utkání, kde by mohly vnímat sílu atmosféry a euforii “nároďáku”.

Trenéři a rodiče by tedy měli mít i vlastní plán zážitků, pomocí kterých podpoří u sportovce tvorbu pozitivní emoční vazby ke sportu, tréninku a s tím spojené atmosféře sportu. Namísto toho se často narušuje emoční vazba ke sportu řečmi o úplatcích, dopingu a jiných negativních jevech. Jak chceme silnou motivaci od dětí, které poslouchají od rodičů a trenérů MindShity typu: ..”kdo neuplácí, tak si v lize nezahraje!” … “..kdo nesype, tak nemůže v tréninku stíhat!” …” ..sport Tě neuživí!”  Díky podobným MindShitům přicházíme bohužel o spoustu talentů. Následně se trenéři i rodiče paradoxně diví, proč sportovci ztrácí o sport zájem a snaží se z nich výkon a motivaci dostat tlakem.

Stav ideálního výkonu

Sportovní psychologie pracuje s několika termíny pro definici stavů ideálního výkonu, například Zóna, Flow, Peak Experience…. Stále častěji se objevují také termíny Deep Performance, Kick Performance a Deep Energy a Kick Energy.

  • KICK PERFORMANCE jako výkon z donucení

V češtině bychom takový stav popsali tak, že byl dotyčný k výkonu „dokopán”, donucen autoritou, okolnostmi, příslibem odměny nebo dokonce pohrůžkami. Do této kategorie patří i citová manipulace, které se často dopouštějí rodiče. To však nemá dlouhodobou perspektivu a jednoho dne přestane být možné intenzitu odměn ani trestů zvyšovat, a tím mizí i motivace dávat do sportu a tréninku maximum. Výkon „z donucení“. S tímto negativním efektem chybné práce s motivací se velmi často setkáváme i ve firmách, kde finanční odměňování vázané na výkon silně převažuje nad cílenou tvorbou emoční vazby k činnosti a výsledku. Rodič, který chodí do práce „pro peníze“, přenáší často tento přístup k životu (MindShit) i do sportovních aktivit svého dítěte.

  • Energetická rychlovka KICK ENERGY

Krátkodobé zdroje především vnější motivace a nastavení na výkon spojené především s odměnou nebo jinými vnějšími impulsy a motivy. Sledujeme zde podobný efekt jako u některých energetických nápojů, které mají rychlý nástup, ale krátkou výdrž v maximu a poté následuje prudké snížení výkonnosti, často pod úroveň počátečního stavu. To se často děje i s psychikou a motivací. Sportovec, kterého „nakopneme” silným motivačním impulsem, se stává na těchto dávkách emoční stimulace do jisté míry závislý. Často se ego a rozum propojí s odměnou a v určité fázi si psychika odměnu doslova vynucuje jako jediný důvod k činnosti…. „A co z toho budu mít?”

  • DEEP PERFORMANCE jako skutečný, hluboký, pravý výkon

Vychází naopak ze silného pocitu chtění a touhy být součástí dané činnosti. Ta je společně s výkonem a pozitivním výsledkem pro jednotlivce nebo tým již sama o sobě silnou odměnou. Stav plné seberealizace je hlavní motivací. Deep Performance je výsledkem schopnosti samostatné vnitřní motivace a převzetí osobní zodpovědnosti za výkon a výsledek.

  • DEEP ENERGY jako vlastní touha se překonat

Energie plynoucí z vnitřního chtění a ztotožnění se s činností a výsledkem. Samotná činnost tuto energii často nabíjí a je zdrojem vysokých fyzických výkonů, které se odehrávají díky silnému chtění a vlastní touze překonat se. Často se takto motivovaní sportovci dostanou za hranice, které jedinec s nastavením Kick Energy vyhodnotí jako „zbytečné úsilí”. Deep Energy dává sportovcům fyzickou i psychickou sílu k překonávání vlastních limitů bez nároku na odměnu.

Jak to změnit?

Zkuste si sami udělat rozvahu, kolik času cíleně věnujete budování pozitivní emoční vazby vašich svěřenců ke sportu mimo tréninky a zápasy. Sledujte okolí sportovce a poslouchejte, kolik negativních poznámek a komentářů o sportu, o své disciplíně, ale i o přístupu k tréninku  a sportu musí vyslechnout. Eliminujte množství MindShitů, které psychiku a hlavu sportovce zbytečně zas..ají!

Save

Save

Save

Save

Save

The following two tabs change content below.
Jiří Kastner
Tel.: +420 603 82 82 42

Mohlo by se vám líbit...