KONFRONTACE: Meditace, všímavost a nové směry Kognitivně behaviorální terapie

Pohled psychologa, psychoterapeuta a kouče Jana Bendy na využívání meditace v psychoterapii

 

Zájem o Buddhovo učení podobně jako o mnohé jiné spirituální tradice Východu i Západu není dnes mezi psychoterapeuty vcelku ničím neobvyklým. Teorií a praxí Buddhova učení byli inspirováni čelní představitelé dynamické, humanistické a transpersonální psychologie
– Fromm, Horneyová, Rogers, Goleman a mnozí další. Poměrně novým fenomenem je ovšem využití buddhistické meditace všímavosti a vhledu a samotné všímavosti v rámci nových přístupů kognitivně-behaviorální terapie jakými jsou na všímavosti založená redukce stresu
(MBSR), na všímavosti založená kognitivní terapie (MBCT), dialektická terapie chování (DBT) nebo terapie přijetí a odevzdání (ACT). Po pravděřečeno donedávna jsem o existenci těchto směrů neměl ani tušení. „Objevil“ jsem je, když jsem zadal heslo všímavost (mindfulness) v databázi PsycINFO. Co jsem se o těchto směrech dověděl, se pokusím stručně shrnout v tomto příspěvku. Dovolím si pak vysloviti několik kritických připomínek a námětů k diskuzi. Číst dále

 

Zdroj:

BENDA, J. (2006). Meditace, všímavost a nové směry KBT. Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 17, 3 (65), 132-135 dostupné z http://www.psychoterapeut.net/downloads/benda2006.pdf

Mohlo by se vám líbit...