Model Septetu v mentorování a koučování vysokoškoláků

Úvod Cílem článku je ukázat, jak lze s využitím modelu Septet v pojetí Douga Silsbeeho (2012) integrovat metodu sedmi hlasů do procesu mentorování a koučování vysokoškoláků. Selsbee v rámci Septetu aplikuje sedm hlasů jako...