PhDr. Sylvie Navarová

Kouč osobního rozvoje, Karierový kouč, Business kouč

Mé motto: "Všechna řešení nosíme v sobě." S tímto přesvědčení přistupuji ke klientům a společně hledáme jedinečná řešení toho, co potřebují.

Ostrava

Poptat konzultaci

Něco o mně

Kouč PhDr. Sylvie NavarováJsem psycholožka a koučka, supervizorka a konzultant v oblasti personalistiky. V České republice rozvíjím integrativní přístup ke klientovi jako komplexní postup práce za využití různých technik ku prospěchu klienta. Poskytuji jak individuální psychologické služby (poradenství, terapie, hypnóza, rozvojový koučink), tak vedu kurzy v oblasti psychologie a osobního rozvoje (zejména kurzy koučování, sebepoznání, stress managementu, řešení konfliktů atd.). Jsem certifikovaným psychoterapeutem České asociace pro psychoterapii.Mé službypsychologické poradenstvíhypnoterapiekoučinkdiagnostika a kariérové poradenstvíkurzy koučování, personalistiky, seberozvoje a o hypnózevedení svépomocných a podpůrných skupin (např. rodičů dětí s ADHDrodičů dětí s PAS, skupiny zaměřené na snižování nadváhy, skupiny neplodných párů)firmám - indiviudální koučink zaměstnanců a supervize týmu.Výhody, které nabízímIndividuální psychologické služby neposkytuji přes zdravotní pojišťovnu, ale na přímou úhradu, takže Vám zaručuji maximální diskrétnost, že žádné údaje se nedostanou do rukou třetích osob. Spolu s klientem sledujeme, jak terapie učinkuje, vyhodnocujeme a výstupům přizpůsobím vedení terapie tak, aby byla maximálně účinná.Jelikož umím používat různé techniky práce s klientem, jsem schopna se maximálně přizpůsobit jeho potřebám a vytvořit spolupráci (koučink, terapii, kurz apod.) "na míru". Aplikuji flexibilní přístup k řešení zakázky postavený na zkušenostech z lektorské, poradenské, terapeutické a podnikatelské činnosti. Jsem majitelkou vzdělávací a konzultační centrum Škola manažerského rozvoje s.r.o. a vedoucím psychologem Centra terapeutických služeb CETERAS Profi v Ostravě. Podílela jsem se na založení profesního sdružení Asociace integrativních koučů. Získala jsem Národní cenu kariérového poradenství 2013 s programem Kariérový koučink do škol a Národní cenu kariérového poradenství 2015 s programem DELTA a BRAVO - Jsem na křižovatce a mám možnost volby.Více zde: http://www.sylvienavarova.cz/

Zkušenosti:

Pracuji s klienty individuálně jako poradenský psycholog, hypnoterapeut a kouč. Současně vedu kurzy sebepoznání, prevence vyhoření, stress managementu, integrativného koučinku, koučovacích technik a o hypnóze. Pomáhajícím profesionálům poskytuji supervize.

Vidět jste mě mohli již 4x Dobrém ránu s Českou televizí s tématy HypnoterapieJak být v kliduRozchody a Řeč těla.

Od roku 2005 působím jako poradenský psycholog, terapeut, kouč a lektor vzdělávání dospělých, předtím jsem 9 let pracovala v oblasti psychologie práce a personalistiky. Jsem majitelkou vzdělávací a konzultační společnosti Škola manažerského rozvoje s.r.o. a spoluzakladatelkou CETERAS - Centrum terapeutických služeb, z.s. v Ostravě a Brně. Provádím psychodiagnostický rozbor osobnosti a vytvářím osobnostní, profesní a bilanční profily klientů včetně doporučení k výběru vhodného zaměstnance či profese (školy, kurzu). Vedu zážitkové workshopy o hypnóze, prevence vyhoření, sebepoznání apod. a podpůrné skupiny pro jednotlivce a páry s problémy s otěhotněním, rodiče dětí s ADHD či PAS. Při práci využívám konstruktivistický a systemický přístup, hypnózu a integruji různé koučovací směry ku prospěchu klienta. Jsem spoluautorkou výcvikového programu Integrativní koučink (spolu s Mgr. Janou Mynářovou a PhDr. Janou Zouharovou, PhD.).

Jsem vedoucím a posuzovatelem bakalářských, magisterských a rigorózních prácí studentů Ostravské univerzity (rekreologie), Slezské univerzity (kariérové poradenství), VŠB-TU (personální řízení, management) a Univerzity Palackého v Olomouci (sociální práce, psychologie).

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, jednooborovou psychologii (r. 2005), složila rigorózní zkoušku z psychologie (PhDr., r. 2007). Předtím jsem vystudovala obor personální management (Bc., r. 2003) tamtéž.

Další vzdělávání: psychoterapeutický 800 hodinový výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnóza M. H. Ericksona, kurz Koučování a motivace INSTITUTu S&K HERMÉS Praha, 200 hodinový výcvik Systemické koučování a supervize, výcvik prevence školního násilí PROFKREATIS Bratislava, a mnohé další. Jsem členem profesní Asociace integrativních koučů a jako psycholog dodržuji Etický kodex České asociace pro psychoterapii.

Publikační a přednášková činnost

Publikuji příspěvky a články z poradenské a terapeutické praxe a aktivně vystupuji na mezinárodních odborných konferencích. Píši články z poradenské praxe pro vydavatelství Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., do Psychologie Dnes a jako ganrant rubriky Koučování ve firmách pro KoučinkPortál.

Do mé přednáškové činnosti patří přednášky na Slezské univerzitě v Opavě na téma Nezaměstnanost jako psychosociální problém, studentům Masarykovy univerzity v rámci JobAcademy o tom, že Každá smysluplná cesta musí mít cíl, na Univerzitě Palackého v Olomouci téma Personalistika a kariérní růst, Trh práce, Pracovní pohovory a na Slezské univerzitě v Karviné Kariérové koučování.

Jako aktivní účastník vystupuji na konferencích:

  • Ericksonovská terapeutická konference (2012, 2013, 2014, 2015 - aktivní účast formou odborných příspěvků)
  • Koučink v praxi (2013, 2014, 2015 - příspěvek a workshop)
  • Festival vzdělávání dospělých Aeduca (2009 - příspěvek, 2010 - příspěvek, 2011 - příspěvek ve sborníku, 2012 - posterová sekce, 2013 - workshop Kariérové koučování)
  • Psychologická diagnostika (2013 - příspěvek)
  • Psychologie práce a organizace (2013 - workshop Integrace v koučování)
  • Moravská vysoká škola Olomouc (2009, 2010 - příspěvky)
  • Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství (2009, 2010 - příspěvky)

Jsem autorkou řady skript v tématických oblastech Sebepoznání, Řešení náročných životních situací, Systemické koučování, Kompetence pro trh práce, Pracovní právo v praxi, Osobní personalistika atd.

Projektová činnost

Jsem autorkou projektů a metodik vedení vzdělávání a poradenství:

Tyto projekty získaly podporu ESF a jsou či byly úspěšně realizovány. Uvedené projekty jsem také manažersky řídila a poskytovala v nich poradenské, diagnostické, lektorské a koučovací služby.

Více zde: http://www.sylvienavarova.cz/o-mne/


Vzdělání a výcviky:

Vzdělání

Univerzita Palackého v Olomouci, FF, jednooborová psychologie - magisterské studium - titul Bc. a Mgr., rigorózní zkouška - titul PhDr.

Univerzita Palackého v Olomouci, FF, personální management - bakalářské studium - titul Bc.

Další kurzy a výcviky

Psychiatrické minimum pro pomáhající profesionály - MUDr. František Matuška, akreditace MPSV
Supervize v praxi - Bohumila Baštecká a DALET
Práce s traumatem - Rob McNeilly, Austrálie (DALET)
Open dialogue - Jaako Seikkula a Tom Arnkil, Finsko (NARATIV)
Psychoterapeutický výcvik 800 hodin (strategická komunikační psychoterapie M. H. Ericksona), realizátor MUDr. František Matuška – INSTITUT S&K HERMÉS Praha - akreditace ČPS
Systemické koučování a supervize 200 hodin, realizátor INSTITUT S&K HERMÉS Praha 
Koučování a motivace 16 hodin (INSTITUT S&K HERMÉS Praha) 
Výcvik prevence násilí ve školách (PROFKREATIS Bratislava)
Trenérské „know-how“, didaktika a metody výcviku (RPIC-VIP)
Kurz techniky řeči a výrazových hledisek mluveného projevu, dramaterapie (PVŠPS, s.r.o.), Modulace hlasu a šarm v komunikaci (Jan Přeučil)
Kurz neverbálních technik a neverbální komunikace, arteterapie a muzikoterapie (PVŠPS, s.r.o.)
Kurz komunikačních dovedností a asertivity (ESET – HELP)
Management pro střední úroveň řízení - roční studium (Škola manažerského rozvoje s.r.o.
Další krátkodobé kurzy: model GROW, Ericksonovský koučink, Rozhodovací techniky v koučinku, Využití biorytmu v práci kouče, Terapie posttraumatické stresové poruchy, Rodičovská vazba, Projektové řízení, Obchodní dovednosti a mnohé další
Více zde: http://www.sylvienavarova.cz/o-mne/
Kouč PhDr. Sylvie Navarová

O mém koučování

Koučink zaměřený na cílové skupiny:

Jednotlivci
Týmy a skupiny
Zaměstnanci
Top management
OSVČ

Typ koučování:

Osobní

Koučování v jazycích:

Čeština

Základní cena koučinku pro samoplátce:

Od 1000 Kč
za hod

Nabízím Pro bono koučování:

Ano

Členem asociací:

AIK

Počet odkoučovaných hodin:

1200

Hlavní místo působiště:

Ostrava

Koučování v krajích:

Moravskoslezský

Hlavní místo působiště

Mé články na Koučinkportálu:

Sylvie Navarová

Jsem psycholožka a koučka, supervizorka a konzultant v oblasti personalistiky. V České republice rozvíjím integrativní přístup ke klientovi jako komplexní postup práce za využití různých technik ku prospěchu klienta. Poskytuji jak individuální psychologické služby...

Zpráva o využívání koučování v mateřských školách v České republice

Mgr. Iva Mládková, vedoucí učitelka v mateřské škole v Petřvaldě, která prošla koučovacím výcvikem, získané dovednosti aplikovala do své řídící i pedagogické praxe a téma koučování ve školách navíc rozpracovala ve své letošní diplomové práci....

ŠÁRKA GŘUNDĚLOVÁ z GE Money Bank – Koučování v GE teď aneb Od původního záměru k realitě

  Přinášíme Vám rozhovor s Šárkou Gřundělovou, certifikovanou koučkou, lektorkou a manažerkou, ženou, která stála u zavádění koučování v GE Money Bank. Své zkušenosti z firemní praxe sdílela s účastníky konference Koučink v praxi,...

Hranice koučinku a psychoterapie

  Příspěvek PhDr. Sylvie Navarové se zaměřuje na v současnosti hojně diskutovanou oblast hranic koučinku. Kde končí koučink a je vhodné pracovat terapeuticky? A jak poznáme, že klient potřebuje jinou formu pomoci než koučink? Co...