Koučovací experiment – 5 DENNÍ VÝZVA

Výsledek obrázku pro challenge
Na jaře roku 2016 vznikla ve vzdělávací společnosti New Dimension ve Frýdku – Místku diskuze mezi lektorujícími kouči: „Jak umožníme lidem ve firmách, aby si ověřili užitečnost koučinku a přitom to nebylo ani časově ani finančně náročné?

Co by se muselo stát, aby zaměstnanci firem koučink mohli a chtěli využívat jako běžný způsob komunikace?“

Neobvyklé pojetí koučinku

3 koučky z New Dimension si odpověděly, že vyzkouší neobvyklé pojetí koučinku, postavené na krátkých 5minutových rozhovorech v průběhu jednoho týdne. Byl to přístup, který stavěl na tom, že i krátké koučovací rozhovory mohou spustit nebo urychlit proces v hlavě koučovaného. A také si byly vědomy toho, že s tímto způsobem souvisí i určitá rizika. Proto jsme experiment spustili interně a vyzvali kolegy lektory z New Dimension, aby využili možnost nechat se provést 5 denní výzvou. Podmínkou bylo, aby byli ochotni se následně podělit o své dojmy a pomohli nám odpovědět na otázku, zda tento způsob koučování je užitečný a ve firmách realizovatelný.

Proč jsme v New Dimension experiment vyzkoušeli?

 • Protože jsme z praxe přesvědčeni o tom, že koučink je stále ještě nedoceněný užitečný nástroj, který je očima některých lidí vnímán zkresleně.
 • Protože chceme pracovat s lidmi tak, aby byl výsledek vidět jak na lidech, tak na efektivitě práce.
 • Protože jsme hledali dveře, které by otevřely cestu ke koučinku nepřesvědčeným lidem.

Možná vás napadne, že stačí, když si lidé koučink vyzkouší na vlastní kůži, aby získali reálnou zkušenost. V praxi to ale naráží na jednu překážku, která se jmenuje „čas“. Kdo nemá z jakéhokoli důvodu motiv koučovací zkušenost přidat do svého života, nenajde si většinou způsob, jak si pro něj čas zařídit.

„5 denní výzva“ v sobě nese prvky koučinku. Myšlenka 5 denní výzvy stojí na jednoduchém pravidlu:

v průběhu pouhých 5 dnů povede koučovaný s koučem 5 rozhovorů. První rozhovor 30 minut, zbývající 4 rozhovory každý v délce 5 minut. Celkem 50 minut času za 5 dní.

Rizika spojená s 5 denní výzvou

Čtenář – kouč už v tuto chvíli asi vidí několik rizik, která mohou být s 5 denní výzvou spojena:

 • Co když nestihne koučovaný své téma dořešit? Co když si otevře příliš náročné a emoční téma?
 • Co když se nebudou moci sejít ve vhodném prostředí?
 • Co když kouč nebude mít možnost použít techniky, které vyžadují delší čas?

S těmito riziky každý kouč i koučovaný do experimentu vstupoval. V úvodním rozhovoru jsme si vždy ujasnili, že jde nejen o samotný koučink, ale i o sdílení osobní zkušenosti s touto novou formou. Nastavili jsme si podmínky tak, aby koučink mohl probíhat formou osobního kontaktu, ale i pomocí telefonického rozhovoru nebo formou Skype. V průběhu jara a léta 2016 s 8 koučovanými pracovali 3 kouči.

Cílem bylo ověřit, zda tato časově nenáročná podoba koučinku může přinést výsledek. Zda může mít pozitivní výsledek tak krátký časový formát v průběhu 5 po sobě jdoucích dnů.  Zda může 5 denní výzva fungovat mezi lidmi, kteří se znají a jsou členové jednoho pracovního týmu.

Vycházeli jsme z těchto předpokladů:

 • že koučovací proces běží i mimo rozhovory nezávisle na podpoře kouče
 • že každý má v sobě zdroje, aby s podporou kouče za 5 dní udělal pokrok ve své oblasti zájmu
 • že i malý impuls může spustit žádoucí změny
 • že nová forma komunikace v pracovním týmu otevírá nové vzájemné vnímání

Zajímá vás, jak to skončilo?

Neskončilo to. Pokračujeme dále a získáváme nové zkušenosti. O některé zpětné vazby se ale můžeme podělit už teď:

Co se povedlo:

 • Ověřili jsme si, že má smysl zkoušet nové věci.
 • 50 minut týdně může otevřít prostor k nečekaným výsledkům a objevům koučovaných.
 • Lidé, kteří se s koučinkem potkali poprvé právě při 5 denní výzvě, získali motivaci pokračovat, někteří byli překvapeni tím, jak silně je ovlivnil.
 • 5 pravidelných minut na rozhovor učí zodpovědnosti a posiluje vzájemný vztah kolegů.
 • Nová role otevírá nové pohledy na sebe vzájemně.
 • Telefonický koučink zahajuje v domluveném čase koučovaný, kouč sám mu nevolá.
 • Koučink pomáhal se odstřihnout a podívat se na sebe s nadhledem.
 • I krátký rozhovor byl impulsem k tomu, aby koučovaní udělali další akční kroky. Nabudilo je to i k tomu, že sami chtějí 5 denní výzvu „vrátit“ jako kouč kolegovi.
 • Krátkodobý formát vyhovoval někomu lépe než běžné koučovací schůzky.
 • Je to dobrý formát před větším koučovacím procesem. Pomáhá otevřít vztah ke koučinku i ke kouči.
 • Krátký čas mezi koučinky urychloval realizaci záměru koučovaného.
 • 5 denní výzva může fungovat jako forma podpory při plnění pracovních úkolů, při adaptaci nováčka, po změně pozice.
 • Dochází k silnému prožitku sebepoznání. Koučovaní se naučili, že se před sebou samými neschovají.
 • Kouči se naučili lepší flexibilitě kouče, posílili dovednost koučovat kdekoli a kdykoli.
 • Obě strany se přesvědčily, že po občasném úvodním „zmatku“ si koučovaný uměl během 5 dnů zařídit dobrý výsledek.

Jaká rizika se potvrdila:

 • Kouči i koučovaní cítili velkou odpovědnost, aby nezapomněli na dohodnutý rozhovor.
 • Koučování o víkendu 4 lidem nevyhovovalo.
 • 4x byl čas 5 minut prodloužen až na 20 minut.
 • 2 koučovaní vnímali 5 dní jako krátký čas.
 • 30 minut úvodního koučovacího rozhovoru nestačilo 1 koučovanému na ujasnění, co je vlastně předmětem jeho zájmu.
 • 1 koučovaný na konci uvedl, že potřeboval spíše mentora.

5 denní výzva má své výhody i nevýhody

Náš tým se ale naučil, že pomáhat si vzájemně v osobním rozvoji je velmi motivující pro všechny. 5 denní výzva pozitivně ovlivnila vzájemné vztahy.

O 5 denní výzvě jsme si vyměnili názory na konferenci AIK – Asociace Integrativních Koučů 4. – 5. listopadu 2016. Téma vzbudilo zájem a motivaci vyzkoušet ji. S některými účastníky konference jsme si vyměnili kontakty a chceme sdílet jejich zkušenost. I my pokračujeme dále, v současné době, zahrnujeme formu 5 denní výzvy do talentového programu. Budeme mít příležitost ověřit její přínosy se 16 lidmi ve věku 27 – 35 let. Na konci června 2017 se s vámi rádi podělíme o výsledek.

The following two tabs change content below.
Iveta Štvartáková

Aktuální články od: Iveta Štvartáková (více)

Mohlo by se vám líbit...