Koučování a děti

 

Aplikace koučování u dětí a mládeže se začíná vyskytovat stále častěji. Na první pohled je snadno použitelná u dětí a mládeže a možná je i efektivní.

Pro práci s dětmi všeobecně je však důležité dívat se „hlouběji“ a dávat si pozor nejenom na odbornost v rámci využívaných metod koučování, ale také na znalosti vývojové psychologie dítěte a vhodnost využití jednotlivých nástrojů. Samozřejmostí profesionála by měla být i odborná supervize jednotlivých setkání s dítětem s použitím videonahrávky.

Dovolte mi dnes nabídnout Vám pár bodů pro „druhý pohled“, za účelem zvědomění si některých míst, kde nevědomky můžeme i s tou nejčistší motivací dětem ubližovat.

Manuál zvědomění

1/ Děti a dospívající to „mají jinak“

Klasická terapie a koučink předpokládá schopnost zapojit se verbálně, kognitivně a zpracovávat abstraktní koncepty.

Měli bychom mít však vždy na paměti, že děti a dospívající jsou vývojově odlišní než dospělí a nekomunikují stejným způsobem jako oni. (Toto platí i pro verbálně předčasně vyspělé děti).

2/ Síla otázek

Proces vede – ten kdo se ptá.

Každá otázka je invazivní. Je to nástroj, který dovoluje dospělému vést proces. Není to dobře ani špatně. Jsou chvíle kdy je to vhodné a kdy ne. Síla otázek je bezpečná v rukou „mistrů řemesla“ a empatických průvodců. Soustředí dítě na výkon.

Zde je velký rozdíl s expresivními terapeutickými technikami např. na dítě zaměřená Terapie hrou, která má neinvazivní charakter a dovoluje dítěti řídit vlastní proces ve kterém je současně režisérem, scénáristou i hercem svého života a tím ho zkompetentňovat. Soustředí dítě na proces.

3/Hra je přirozený komunikační nástroj dítěte

Příteli, nezacházej s dětmi při učení násilně, nýbrž ať se učí formou hry, abys také lépe mohl pozorovat, k čemu se kdo svou přirozeností hodí.
Platón, 427 – 347 př. n. l.

Hra poskytuje prostor pro dětského klienta, ve kterém může zažívat pocit kontroly samo nad sebou.

Hra je symbolická komunikace, která v sobě spojuje vědomou a nevědomou rovinu vyjadřování. Pro děti je hra zcela přirozeným způsobem sebevyjádření. Často bývá spontánní, tvořivá a spojená s pozitivními emocemi či uvolněním. Protože se děti obvykle vyjádří mnohem svobodněji ve hře než v rozhovoru.

4/ Motivace / Pochvala versus Povzbuzení

Dítě potřebuje povzbuzení jako rostlina vodu
Daniel Sweeney

Pochvalu primárně udělujeme dítěti, když dobře zvládne úkol a většinou zahrnuje hodnotící reakci. Kvůli tomu se dítě může naučit nedůvěřovat své vlastní schopnosti hodnotit a učit se a stanou se závislými na hodnocení druhých. Děti můžou lehce dezinterpretovat svou hodnotu na pojmy „jsem dobrý“, nebo „jsem zlý“ podle množství pochvalných výroků, které dostanou či nedostanou. Může k nim docházet k sebeobrazu, „Jen tehdy, když dostávám pochvalu, mám svou hodnotu. Když pochvalu nedostávám, taky ji nemám.“

Povzbuzení předpokládá víru v dítě takové jaké je tady a teď, ne pouze v jeho potenciál. Důraz je na proces konání, ne na výsledek. Povzbuzující výroky je vždy možné vyslovit a to ať už se dítě pokouší splnit úlohu, selže v ní anebo jí dokončí (Garry L. Landreth, Daniel S. Sweeney).

Pochvala je tedy vázána na výsledek, výkon, „produkt“. Ocenění na „snahu“, na proces a povzbuzující výroky „Dokázal si to“, zkompetentňují dítě.

Dnešní inspirace ze světa neziskovek

V souvislosti se zvoleným tématem jsem si pro dnešní inspiraci zvolila neziskovou organizaci, pomáhající znevýhodněným dětem a náhradním rodinám s krásným názvem symbolizující prostor – Latus centrum pro dítě a rodinu.

Svou činnost vykonávají s neuvěřitelným nasazením a inovativními přístupy. Projekt   „Zajímá nás názor dítěte“, ke kterému jsem měla štěstí být přizvána, je toho důkazem. Je mimo jiné zajímavý i tím, že využívá nejmodernějších technik v komunikaci s dítětem tzv. Communi-CRATE jako souboru netradičních komunikačních nástrojů a postupů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami, kterými v nelehkých situacích dítěte zjišťují jeho názor skrze tzv. komunikační bednu.

Co to je tzv. komunikační bedna?

Komunikační bedna Communi-CRATE vznikla pro pracovníky sociální péče, kterým pomáhá při zjišťování názorů a naslouchání dětem a dospívajícím v systému péče v Sheffieldu. Současně jim pomáhá brát jejich názory účinněji v úvahu při jakémkoli rozhodování, které má dopad na jejich život. Bedna obsahuje mnoho nástrojů her a zdrojů, které nenásilně umožňují aktivní zapojení dítěte do komunikace formou hry. Bedny jsou speciálně sestavené tak, aby splňovaly potřeby různých věkových skupin a požadavky na práci s dětmi různých schopností.

Mohlo by se vám líbit...