Koučovat, nebo řídit?

MeetingČasto čtu články o koučování jako o moderním způsobu vedení lidí. Kdo nekoučuje, jako by nebyl dobrým manažerem. To je ale velmi zavádějící pohled, který může přinést více problémů, než užitku. Je potřeba se dobře rozmyslet, kdy je vhodné koučování a kdy řízení. Nepřinesu vám konkrétní návod, rád bych ale nabídl pár podnětů k zamyšlení.

Koučování může být výborným nástrojem. Manažeři si dnes často s řízením lidí nevystačí. Aby mohla být firma úspěšná, nezřídka se musí šéf obklopit lidmi, kteří jsou ve svém oboru většími profesionály, než on. Manažer si pak klade otázku, jak může správně rozhodovat, když jeho podřízený ví o problému víc než on.

V první řadě bych chtěl zdůraznit, že ačkoli koučování je velmi dobrým nástrojem, není všemocný a někdy se může ukázat i jako naprosto nevhodný. Na řízení lidí navíc není nic špatného. Nerozhodujte se tedy podle trendů. Někdy je zdravý selský rozum užitečnější.

Nepodléhejte sklonům k extrémům. Dříve byla výchova dětí přísná. Ukázalo se, že to není ideální. Trendem se stala volná výchova. Pak se ukázalo, že ani to není dobré. Stejně tak je to s vedením lidí. Když se ukázalo koučování jako moderní trend, čteme všude o jeho přínosech. Vzniká tak občas dojem, že je to jediný správný způsob vedení lidí. Není.

Jaký je rozdíl mezi řízením a koučováním?

Abychom měli jasno, rád bych nejdříve upozornil na rozdíl mezi koučováním a koučovacím stylem vedení lidí. Nezřídka je totiž koučování zneužívaným pojmem. Když za mnou jako za koučem přijde klient, pracujeme na jeho vlastních cílech. Chce se někam posunout a já jsem jeho průvodcem.

Když zvolí manažer koučovací způsob vedení, je to něco jiného. Přestože jde o jinou formu vedení, nejde o cíle zaměstnance, ale šéfa. Jen ho k nim vede jiným způsobem. Hodně se ptá, hledá silné stránky a snaží se je posilovat, aby byl výsledek co nejlepší.

K pochopení rozdílu mezi řízením a koučovacím vedením nám pomůže následující obrázek. Pokud jako manažer řídím, říkám lidem, co mají dělat.  Je to náročné. Musím najít řešení a rozhodnout, jak ho má zaměstnanec provést. Pokud je vedu koučovacím způsobem, ptám se. Mí lidé navrhují řešení a společně pak najdeme nejvhodnější řešení.

 

Koučování versus řízení

 

Jedna věc je ale pro rozhodnutí, zda koučovat nebo řídit, velice důležitá. A tou je odpovědnost. Kdo ji nese, když řídím? Ano, já jako manažer. Jsem zodpovědný za to, že zvolím správné řešení i postup. Zaměstnanec je zodpovědný jen za provedení. Pokud postupoval podle našeho rozhodnutí a výsledek je špatný, je to naše chyba.

Kdo nese odpovědnost, když koučuji? Často slýchám odpověď, že zaměstnanec. Není to tak. Neseme ji oba. Oba jsme zodpovědní za to, pro jaké řešení se rozhodneme. Zaměstnanec je zodpovědný za provedení úkolu. Pokud je pak ale výsledek špatný, šéf žene k odpovědnosti manažera.

Kdy tedy řídit a kdy se ptát?

Když se rozhodujete, zvažte vždy dva pohledy. Jak je na tom váš zaměstnanec a jak jste na tom vy, jako manažeři. Nabízím několik důležitých otázek ke zvážení z pohledu zaměstnance. Je schopný se úkolu ujmout a provést ho samostatně? Můžu se na něj spolehnout? Můžu na něj úkol delegovat, aniž bych se musel celou dobu trápit obavami, jestli to zvládne?

Podívejte se také na to, jak jste připravení vy sami. Umím vůbec přenést část své odpovědnosti na svého zaměstnance? Jsem připravený mít v něj důvěru natolik, že mu úkol svěřím? Jsem ochotný připustit, že může mít lepší řešení, než já? Když na něj úkol deleguji, nebudu mu stát neustále za zády a ve skutečnosti ho řídit?

Pokud si nejste jistí tím, že by zaměstnanec úkol zvládl samostatně, nebo sami nejste připravení nechat odpovědnost na něm, nemůžete koučovat. Je lepší řídit. Vyslechnout nápady, rozhodnout a zadat úkol. Je také dobré vědět, že jednoho člověka můžeme v určitém momentu koučovat a v jiném řídit.

Je ale také dobré pokusit se být férový. Zaměstnanec skutečně může mít lepší nápad, než vy. Pokud ho brzdíte, brzdíte i firmu. Vaši lidé se tak totiž budou přizpůsobovat vaší úrovni a firma neporoste.

 

Autor článku:

Fotka_garant_Jirka DaníčekJirka Daníček
Kouč, trenér

www.jiridanicek.cz
linkedinProfil na Koučinkportálu

The following two tabs change content below.

Mohlo by se vám líbit...