Kreativní Disney metoda v koučování

Walter Elias Disney (1901- 1966) byl vynikající americký podnikatel, producent, režisér, scénarista, dabér, animátor a filantrop. Společnost, kterou založil, se v současnosti jmenuje The Walt Disney Company a je známa zejména ve světě managementu především metodou řízení kreativního procesu prozaicky nazývanou Disney Creativity Strategy.

Disney zanechal techniku, kterou přijal i koučink. S jejím využitím dokážeme být maximálně tvořiví, vidět věci v realitě a přitom hledat nová, neotřelá řešení. Hodí se pro jakékoli plánování v pracovním i osobním životě. Metoda Walta Disneyho je založena na předpokladu, že každý člověk má v sobě snílka, realistu a kritika, přičemž každá role zahrnuje konkrétní typ myšlení a jednání.

Snílek

Disneyho Snílek může prezentovat a zachytit mimořádné a nezvyklé scénáře pro nové podnikatelské projekty. Klíčovým mottem Snílka je: „já chci.“ Pro Snílka je každý jeho nápad možný. Snílek nemůže vymyslet žádnou hloupost. Snílek jen vymýšlí dokonalé sny, které by sám chtěl prožít. V režimu Snílek Disney vynikal schopností ponořit se do své představivosti, s vyloučením všeho ostatního.

Realista

Disney nebyl pouze kreativní myslitel, ale také angažovaný realista, který dělal věci reálnými. Disneyho Realista měl fenomenální schopnost motivovat a koordinovat týmy různých pracovníků a vdechnout svým snům život. On přináší nezbytný „pot“ k snílkově představivosti. Bez Realisty a jeho praktického myšlení a energie, by z Disneyho úspěchu nezůstalo nic víc, než pouhý záblesk ze snílkova nápadu.

Jakmile je hotový váš sen o tom, co byste chtěli a jak by to v ideálním světě mělo fungovat, přichází na řadu Realista. Úkolem Realisty totiž je, postarat se o to, aby šel sen realizovat. Realista neřeší, že jsou některé věci nemožné. Realista řeší, co všechno udělat pro to, jak zařídit to, aby vše šlo. Realista proto hledá konkrétní kroky k naplnění plánu i metriky ke zjištění, zda byl plán skutečně splněn. Aby měl pro svoji práci dostatek informací, musí komunikovat se Snílkem. Snílek na základě této komunikace upřesňuje své sny a přibližuje je více realitě.

Kritik

Disneyho Kritik podrobuje každou část práce přísné kontrole a kritice. Kritik poskytuje cennou zpětnou vazbou v tvůrčím procesu: cyklicky se vrací zpět přes roli snílka, realisty a kritika v různých fázích jejich projektů. Kritik se snaží upozornit na reálná rizika neúspěchu.

  • Je možné to stihnout?
  • Vejdeme se do rozpočtu?
  • Proč je důležité udělat všechny navrhované kroky?

Kritik přitom své otázky klade Realistovi a nikoliv Snílkovi, kterému by podobné „rýpání“ mohlo zkazit jeho současné, ale zejména i budoucí sny a nápady. Kritik tudíž ani neposuzuje prvotní myšlenku, ale plán její implementace, což je radikální rozdíl.

Z uvedeného je zřejmé, že Disneyho přístup k tvořivosti není omezen pouze na animované celovečerní filmy, ale jedná se o strategii vedoucí k úspěchu v jakékoliv tvůrčí činnosti. Přičemž, každý tvůrčí projekt musí obsahovat všechny tři aspekty: tvůrčí fantazii, praktické činnosti a kritické upřesnění.

Příklad z koučování

Jarmila již 20 let pracuje jako vrchní sestra a ráda by si vyjasnila své cíle pro období příštích pěti let. Chce vědět, kam směřuje, jak na to a co jí to přinese.

Snílek

Kouč:

„Posaďte se do pozice snílka. Představte si ten nejúžasnější obraz, jak by mohl vypadat váš život za pět let. Neexistují žádná omezení, můžete naprosto cokoliv. Máte teď tolik času, kolik budete potřebovat k vytvoření dokonalého snu…. Je to hotovo? Jak to vypadá? Co tam všechno vidíte, cítíte, slyšíte? Co konkrétně? Kdy se to stane? Kde se to odehrává?“

Jarmila:

„Sedím ve své kanceláři na univerzitě a mám pauzu. Moji studenti se zatím připravují na další hodinu a já se těším, jak jim předám všechno, co jsem během své praxe načerpala. Jsem odbornou asistentkou na vysoké škole. Je mi dneska přesně o pět let víc. Ráno si jdu před výukou zaplavat nebo jdu do fitka. Jezdím do zahraničí na výměnné univerzitní pobyty, vystupuji na konferencích a dál se taky vzdělávám. Ve volném čase, když mám chuť a nezasahuje to do mého programu, tak pohlídám vnučku. Ve volném čase si s manželem užíváme – chodíme do divadel, na koncerty, na procházky a trávíme čas s přáteli.

Realista

Kouč:

„Teď se posaďte do pozice svého realisty a ptejte se ho, jak jste toho dosáhla, jak jste to udělala? Co můžete ovlivnit sama? Jaké byly jednotlivé kroky? Co všechno bylo potřeba, jak jste k tomu došla? Krok po kroku.“

Jarmila:

„Studuji už čtvrtým rokem doktorandské studium oboru ošetřovatelství na lékařské fakultě a má vedoucí práce je vedoucí katedry. Již řadu let intenzivně studuji anglický jazyk. Byla jsem se zeptat na volné místo odborné asistentky vedoucí katedry a podala jsem si žádost o místo ještě před dokončením studia. Navíc se školou již dlouhodobě spolupracuji a udržuji s nimi přátelské vztahy. Dokonce externě pracuji jako mentor pro studenty u nás na oddělení. Dále se vzdělávám v rámci celoživotního vzdělávání – navštěvuji kurzy reminiscenční terapie, bazální stimulace aj. Přesně vím, co chci a jak toho dosáhnout. Všechny kroky můžu 100% ovlivnit sama, je to jenom na mně, je to pouze moje zodpovědnost, jestli to udělám, nebo ne.“

Kritik

Kouč:

„A teď se posaďte do pozice svého vnitřního kritika, nechte ho vyjádřit všechny vaše obavy a obavy vašeho okolí, narážky, kritiky. Posuzujte, hodnoťte vizi, chování. Vyhněte se osobním útokům, např. jsi blázen, vždycky jsi byla pošuk apod. Ptejte se kritika, co je potřeba udělat lépe, jinak.“

Jarmila:

„Největší obavy a připomínky můj kritik vnímá ze strany rodiny – dcery a manžela a taky šéfové. Za dceru říká: „Mami, však máš dobré místo, plat taky nemáš špatný a jsi vlastním pánem a máš dost volného času. Navíc, když budeš učit, tak nevím, kdo mi pomůže se postarat o malou. Vždyť víš jak to je pro mě těžké.“ Za manžela vyčítá, že teď „budeš mít ještě méně času na společně strávený čas, cestování“. Za šéfovou informuje o tom, že je nezbytné najít za sebe odpovídající sílu a předat celou agendu. Za mne, mé jazykové schopnosti nejsou na takové úrovni, abych mohla v angličtině přednášet na zahraničních univerzitách. Mám velmi dobře placené místo, respekt …Kolektiv je poměrně mladý, nevím, jestli tam zapadnu, navíc jsem už sama dlouhou dobu sama sobě šéfem a nevím, jaké to bude, mít zase nad sebou přímou nadřízenou…“

Celý proces opakujeme, dokud není zcela jasné co, kde, kdy, jak a proč je třeba udělat. Takže znovu na pozici snílka, který vytvoří další vizi, obohacenou o řešení všech podnětů kritika.

Pak realista sdělí, jak to uskutečnit a kritik znovu reviduje. Opakujeme pořád dokola, až vytvoříme co nejdetailnější plán, jednotlivé kroky celé akce, včetně osobního závazku uskutečnění prvního a posledního kroku.

Nakonec snílek dotáhne vizi do nejmenších detailů, realista ví, jak to konkrétně zrealizovat a kritik už nemá nic, co by se dalo vylepšit.

Závěr

Disneyho metoda umožňuje podívat se na věc ze tří odlišných úhlů pohledu, poukazuje na to, jak si plnit sny, vytvářet vize a jak je plánovat. Walt Disney dokázal, že lze vytvářet zcela bláznivé, pohádkové vize, i když se zprvu zdá, že to z jakéhokoli důvodu nepůjde.

Pokud je vize naprosto jasná a kroky reálné a plně pod kontrolou, dějí se zázraky. Nejprve sníme, představujeme si zdánlivě nemožné z pozice vnitřního snílka, pak hledáme jak to udělat z pozice vnitřního realisty a teprve potom to zrevidujeme z pozice vnitřního kritika a hledáme, jak by to šlo udělat lépe. Vzniká tak další zadání, které vkládáme znovu postupně snílkovi, realistovi a nakonec kritikovi a opakovaně dokola, dokud nejsou všechny obavy, hrozby ošetřeny, dokud není vše dokonale krok po kroku promyšleno tak, aby se sen mohl v reálném čase stát realitou.

 

 

 

Použitá literatura a další zdroje

CAPODAGLI, B., JACKSON, L. (1998) The Disney Way : Harnessing the Management Secrets of Disney in Your Company. United States of America : Center for Quality Leadership, 1998. 244 s. Dostupný z WWW: <http://www.scribd.com/doc/3123654/The-Disney-Way>. ISBN 0-07-012064-1 .

Disney Creativity Strategy (2006) Dostupný z WWW: <http://www.mycoted.com/Disney_Creativity_Strategy>.

TRICKEY, K. V. (2008). The Walt Disney Creativity strategy. Dostupný z WWW: <http://www.wiredportfolio.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/DisneyPaper.pdf>.

Podaná, R. (2012). Koučování pro manažery. Grada Publishing, a.s.

Save

Save

The following two tabs change content below.

Aktuální články od: Radka Kozáková (více)

Mohlo by se vám líbit...