Výcvik INTECO – Integrativní kouč v BRNĚ

Akreditovaný výcvik
Kvě 07 2020

Integrativní kouč

Určeno pro: manažery a HR, psychology a kouče, kariérové poradce, andragogy a lektory, pedagogy a sociální pracovníky

Obsah programu: 203 hodin (170 teorie, 33 praxe) rozložených do 1 roku:

  • Solution coaching: principy integrativního koučinku, struktura na řešení zaměřeného rozhovoru s klientem, transformační koučink využívající systemický a NLP přístup, základní principy a techniky práce s klientem dle M. H. Ericksona (50 hodin)
  • Manažerský koučink v praxi: výkonový koučink v podnikatelské praxi, model GROW, transakční koučink (20 hodin)
  • Všímavý koučink: rozvoj všímavosti v koučování, seberozvojové strategie kouče, 7 rolí pro rozvoj v mindful koučinku dle D. Silsbeeho (50 hodin)
  • Koučink specifických skupin: práce s nemotivovaným klientem, kreativní techniky, tipy pro práci se skupinami – nezaměstnaní, osoby nad 50 let, ženy po mateřské dovolené, studenti (10 hodin)
  • Týmový koučink: koučink týmu a způsoby práce s týmem (10 hodin)
  • Skupinová a individuální supervize pro profesionalizaci koučovací práce (33 hodin)

Pro více informací a přihlášení kontaktujte: PhDr. Sylvie Navarová, tel.: 605 214 849, e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

Přihláška
Kvě 07 2020

07.05.20 - 05.06.21
Celý den

Cena:
45.900,-

Přihláška

Lektor:
PhDr. Sylvie Navarová, PhDr. Jana Zouharová, Ph.D., PCC, Mgr. Jana Mynářová, ACC, Mgr. Rosťa Honus
https://www.smrov.cz/vzdelavani/kurz-koucovani/lektori-kurzu-koucovani
více o lektorovi

Místo konání:
CETERAS Profi
Příkop 2a
BRNO

nahrávám mapu....

+ iCAL export