Kariérové poradenství a koučování BRNO

Kurz
Úno 27 2020

Akreditace MŠMT DVPP č.j.: MSMT-28358/2017-2-1196

Časová dotace: 80 výukových hodin

Výukový cíl: Teoreticky a zejména prakticky seznámit účastníky s technikami kariérového poradenství a koučování. Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pozitivní psychologie, na kterých koučink staví, a získají znalosti a techniky moderního pojetí kariérového poradenství a kariérního koučinku.

Semináře probíhají interaktivní formou. Poradenské a koučovací techniky si účastníci vyzkouší sami na sobě a trénijí ve skupině a proto jsou schopni aplikovat je ihned do své praxe. Techniky vždy metodicky představíme, předvedeme či využijeme metodická výuková videa a následuje trénink. Dále v průběhu kurzu využíváme moderované diskuze, modelové situace, brainstorming, skupinové práce, nácviky ve dvojích.

Komu je kurz určen

Kariérovým poradcům, pedagogům, sociálním pracovníkům, HR manažerům, lektorům, koučům, psychologům

V rámci Šablon je program určen pedagogickým pracovníkům – učitel – metodik prevence, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci, psychologové. Aktivita: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů.

Popis kurzu Kariérové poradenství a koučování

Kurz Kariérové poradenství a koučování má výcvikový charakter (poradenské a koučovací techniky v průběhu kurzu trénujeme a mezi semináři jsou účastníci vedeni k tomu, aby je ihned aplikovali v praxi). Jde o půlroční kurz kariérového poradenství a koučinku. Kurz obsahuje:

 • vzdělávací semináře (9 výukových dní po 8 vyučovacích hodinách),
 • praxi – aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (10 hodin),
 • supervizní setkání určené k odbornému růstu a profesionalizaci poskytovaných služeb – závěrečné prezentace (jako součást 10. výukového dne).

Účastníci budou vybaveni:

 • pracovními listy ve formě ppt obsahujícími cvičení, místo pro poznámky, stěžejní body semináře. Pracovní listy dále obsahují doporučenou literaturu doplňující téma.
 • pracovní listy jako úkol k tématu Osobního portfolia k vypracování před seminářem.

Dále účastníci obdrží metodické manuály:

 • Kariérový poradce jako kouč
 • Kariérní strom
 • Model GROW
 • Osobní portfolio
 • Kreativní přístup pro vedení poradenství, vedení žáků k sebepoznání
 • Rozhodování v poradenském a koučovacím procesu
 • Pracovní pohovory

Bonusem pro účastníky je:

 • možnost kariérního otestování testem profesní orientace a motivace k práci s následným rozborem

PODROBNÝ OBSAH KURZU ZDE

HARMONOGRAMY KURZŮ ZDE

Přihláška
Úno 27 2020

27.02.20 - 05.06.20
Celý den

Cena:
26.000,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT)

Přihláška

Lektor:
PhDr. Sylvie Navarová, PhDr. Jana Zouharová, Ph.D., PCC
https://www.smrov.cz/vzdelavani/kurz-koucovani/lektori-kurzu-koucovani
více o lektorovi

Místo konání:
CETERAS Profi
Příkop 2a
BRNO

nahrávám mapu....

+ iCAL export