Specifický kurz pro kouče

Výcvik
Úno 26 2019

Specifický kurz pro kouče od února 2019

Již nyní se lze přihlásit na další běh kurzu koučinku CST (Coach Specific Training), který se uskuteční od 26. února do 11. června 2019 na MÚVS ČVUT.

Kurz pro získání základních principů a klíčových kompetencí v oblasti koučování podle sandardů ICF. Specifický kurz pro kouče je ucelený odborný jednosemestrální program zaměřený na výuku základních principů a získání klíčových kompetencí pro oblast koučování. CST vychází z hlavního dokumentu ICF (International Coach Federation) nazvaného „ICF Professional Core Competencies. Program obsahuje 16 výukových bloků v celkovém počtu 64 hodin Specifického kurzu pro kouče (odpovídajících požadavkům ICF pro získání certifikátu ACC – Associate Certified Coach pomocí Portfolio aplikace), 4 hodiny praktického koučování pod vedením zkušeného lektora a samostatný 4hodinový blok Budování koučovací praxe, tj. celkem 72 hodin. Lektoři programu jsou zkušení trenéři koučinku, mnozí s mezinárodní certifikací a praxí, obeznámeni se standardy ICF. Minimální počet účastníků v programu je 10 osob, maximální je 14 osob.

Více informací a on-line přihláškahttps://www.muvs.cvut.cz/czv/specificky-kurz-pro-kouce/

Místo konání: Masarykův ústav vyšších studií při ČVUT Praha

Kdy: od 26. února do 11. června 2019

Kontaktní osoba: PhDr. Svatava Švihlíková: svatava.svihlikova@cvut.cz

 

Přihláška
Úno 26 2019

26.02.19 - 11.06.19
0:00

Cena:
2030,- Kč/1 lekce

Přihláška

Lektor:
Halka Baláčková, Alena Stejskalová, M.A. Petrášová a další
celkem 18 lekcí
více o lektorovi

Místo konání:
MÚVS ČVUT
Kolejní 2a
Praha 6

nahrávám mapu....

+ iCAL export