Výcvikový program – Gestalt Essence

Akreditovaný výcvik
Lis 27 2020

 

Nový běh výcvikového programu Gestalt Essence otevíráme v listopadu 2020. Přihlášku do již čtrnáctého běhu výcvikového programu  můžete zaslat prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

 

Ve výcviku Gestalt Essence se budete učit základnímu řemeslu koučinku – jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu – jakým způsobem při koučinku používat sám sebe, svou osobnost, své kvality a svou tvořivost.

 

Šest dvoudenních setkání (celkem 84 hodin výcviku), doplněných potřebným množstvím intervizí a supervize. Přibližně 12 účastníků ve skupině.
Výcviku Gestalt Essence byla v květnu 2013 udělena akreditace ČAKO.
Přihláška
Lis 27 2020

27.11.20 - 11.09.21
Celý den

Cena:
70 000 Kč

Přihláška

Lektor:
RNDr. Ladislav Dvořák, CSc., Mgr. Ester Neumanová, Mgr. Marcela Vacková
http://www.gestaltessence.cz/o-nas/
více o lektorovi

Místo konání:
Praha
.
.

mapa není k dispozici
+ iCAL export