Výcvik koučování II. – Osobnost profesionálního kouče

Akreditovaný výcvik
Led 23 2020

„Mnoho z toho, čím jsme si na kurzu prošli, šlo hluboko pod kůži a nepochybuji, že tam i zůstane.“ (účastník výcviku)

Milí přátelé koučové,

Máte za sebou základní výcvik v koučování, který vás naučil řemeslo a dal vám nástroje k vedení koučovacího rozhovoru. V lepších případech vás také vybavil myšlenkovým zázemím pro práci s lidmi.

Kouzlo a úspěch koučování však spočívá především v osobnosti kouče.

A zde získáváte podstatnou konkurenční výhodu, kterou lze těžko zkopírovat. Vynikajícímu koučování se nemůžete „naučit“, k němu je třeba se dostat dlouhodobou prací na sobě samém.

Zkušenosti stále znovu ukazují, že profesionalita v koučování je přímo úměrná výši investice do kontinuálního seberozvoje.

Nabízíme vám projít kus této cesty s námi v nadstavbovém výcviku, který je koncipován v souladu s kritérii pro druhý stupeň vzdělávacích programů České asociace koučů (APCP). V současné době prochází výcvikový program akreditací u EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

Program je zaměřen především na váš vlastní intenzívní rozvoj formou koučování ve skupině, kdy koučovací rozhovory vede s účastníky supervizor. Budete tedy pracovat na sobě a budete také přítomni práci zkušeného kouče s vašimi kolegy. Kromě toho budete pochopitelně sami koučovat. Cílem je, abyste dále rozvíjeli svůj vlastní koučovací styl. Ten si rozšíříte mimo jiné o zážitkové techniky práce s klientem, nebo o práci se skupinou. Vybavíme vás také potřebnými kompetencemi pro vlastní koučovací byznys. V neposlední řadě se budeme zabývat nejvyšším kontextem práce s lidmi, kterým je etika. Součástí výcviku jsou supervize se supervizory podle vašeho výběru.

V porovnání se základním Výcvikem koučování Systemického institutu je tento výcvik velmi rozdílný. Účelem základního programu bylo naučit vás řemeslo. Cílem pokračovacího výcviku je rozvinout v prvé řadě vaši osobnost.

Výcvik vedou tito supervizoři:

Klára Lauritzenová

Akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC)

„Zázraky se dějí.“

http://www.cako.cz/cs/klara-lauritzenova/

 

 

 

 

 

untitled1

Magda Vašáková Loumová

Akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC)

„Ve své hlavě tvořím svůj příběh o světě.“

http://www.cako.cz/cs/magda-vasakova-loumova/

 

 

 

 

 Jan Pešek

V procesu akreditace.

“Nikdy Ti není dáno přání, aniž by Ti nebyla dána síla jej splnit!”

http://www.cako.cz/cs/jan-pesek/

 

 

 

 

 

 


Rozsah a struktura výcviku

95 hodin (z toho 15 hodin supervizí), rozdělených jako 5 x 2 dny.


Termíny

23. – 24. ledna 2020
(čt, pá)
Magda
17. – 18. února 2020
(po, út)
Klára
23. – 24. dubna 2020
(čt, pá)
Honza
4. – 5. června 2020
(čt, pá)
Klára
17. – 18. září 2020
(čt, pá)
Magda + Klára


Harmonogram

  1. den: 10 – 18; 19,30 – 21,00
  2. den: 8,30 – 16,30

Místo konání

Rozhodli jsme se „zapojit“ místo konání do výcviku a využít ho k další přidané hodnotě.

Penzion FOUSEK

Štědronín 15, 397 01 Písek
tel.: 382 289 170; GSM: 603 98 44 98
fousek@zvikov.cz
www.zvikov.cz

GPS:
N 49° 25,195´
E 14° 10,890´
Případné požadavky na zvláštní stravu je nutno nahlásit předem.

 


Program:

Hledání vlastní integrity v roli kouče aneb prohlubování osobnostního rozvoje.

Kdo jsem a jaká je moje cesta?

Kde je těžiště mojí role kouče?

Kde jsou mé limity a hraniční témata?

Jak kultivuji svoji profesionální intuici?

Mám odvahu pracovat s „těžkými“ tématy?

Hledání vlastní pozice ve světě etiky.

 

Schopnost být přítomný tady a teď aneb práce s vlastním uvědoměním v koučování.

Co já vnáším do koučování?

Jak se moje sebe-vědomí odráží v mé práci kouče?

Umím pozorovat paralelní procesy?

Jsem si vědom vlastních projekcí, přenosu a protipřenosu?

Vstupování klientovi do procesu

 

Sebezážitky v koučování

Ačkoli sebereflexe v dialogu je základním nástrojem koučování, mnoho se může změnit zásadně rychleji, používáme-li zážitkové formy práce. Jak o ně rozšířit svůj repertoár? Jak se nebát experimentů?

 

Specifika koučovacích zakázek v korporacích

Jak se správně orientovat v koučovacích zakázkách, kdy se na zadání podílí 2-3 strany (koučovaný, nadřízený, HR…).

Rozdíly mezi interním a externím koučováním, jejich výhody a rizika.

Jak se eticky a transparentně pohybovat mezi koučinkem, mentoringem a poradenstvím.

 

Nástroje v koučování pomáhající uvolnit odhodlání a kreativitu klienta

Jak a kdy vhodně používat v koučovacím rozhovoru metafory, asociace, stavovou linii, 2 židle, mentorský stůl, symboly nebo provokativní a náročné otázky.

 

Systémové myšlení v koučování

Jak využít konstelačních technik v práci s jednotlivcem?

 

Čtvrtý rozměr koučování aneb změna v koučování jako fenomén.

Co změnu způsobuje a kdy se děje?

Jak změnu „neprošvihnout“?

Efektivizace cesty klienta k jeho výsledku.

 

Vyšší dívčí aneb skupinové koučování.

V čem se vlastně liší individuální a skupinové koučování?

Co dělá interakce a dynamika ve skupině?

Dovednosti a nástroje pro práci s týmem.

 

Budování vlastního koučovacího byznysu aneb schopnost získat zakázku vně či uvnitř firmy.

Jak vystihnout výzvy a umět je realizovat?

Co umíme nabídnout nebo jak se umíme prodat?

Esence byznysového myšlení pro kouče.

Úspěšný byznys jako důsledek autenticity.

 

Program je vysoce sebezážitkový a praktický.

Každé soustředění je věnováno vybraným tématům, ale vždy obsahuje rozhovory supervizora s každým z účastníků – klientů na jejich kontraktu. Tím se ostatní učí přímo z práce supervizora.


Přihláška:

Přihlášky zasílejte pomocí on-line formuláře.


Podmínky pro získání certifikátu

  • 100%ní docházka na výcvik (možnost placených náhrad)
  • 15 hodin supervizí
  • Závěrečná práce (8 normostran na téma „Jak se výcvik odrazil v mém životě a v mé práci kouče), schválená vybraným supervizorem
  • Plná úhrada výcviku
  • Certifikát ze základního výcviku koučování (možnost náhradní zkoušky)

Nemá-li účastník certifikát ze základního výcviku koučování, může ho nahradit zkouškou u některého ze supervizorů výcviku.
Nesplní-li účastník podmínky pro získání certifikátu, může získat osvědčení o účasti a dosaženém plnění.


Cena

Včasná platba (splatná do 15. října 2019): 60 000 Kč

Standardní platba: 68 000 Kč

(+ 30 000 Kč za supervize později)

K ceně výcviku je třeba připočítat DPH ve výši 21%.

S vybranými supervizory je dohodnuta speciální výcviková cena ve výši 2 000 Kč na
hodinu. Účastníci se mohou dohodnout na společné supervizi a platbu si tudíž rozdělit. Někteří supervizoři nejsou plátci DPH.

Soukromým plátcům nabízíme výhodnější ceny i platební podmínky – informujte se.

Stravu a ubytování si hradí účastníci zvlášť a činí cca 2 000 Kč za dvoudenní pobyt s plnou penzí.

 


E-learning

Součástí ceny je několik e-learningových kurzů, které se týkají programu (Základy koučování, Skupinové a týmové koučování, Konstelační formáty pro kouče, Diagnostika pro kouče, Narativní přístup). Naleznete je na www.learn2change.eu.

 


Platební podmínky

První standardní platba činí 20 000 Kč, je fakturována po podání přihlášky a vždy splatná před zahájením výcviku. Zaplacením této částky má účastník místo ve výcviku garantováno. Z administrativních důvodů upřednostňujeme zaplacení celé částky za výcvik před 1. soustředěním.

Cena za ubytování a stravu se hradí přímo penzionu.


Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky nebo nenastoupení do výcviku činí storno celou zaplacenou částku. Prosím vezměte na vědomí, že účastí v jakékoli části výcviku se zavazujete uhradit celou částku za výcvik bez ohledu na vaši skutečnou přítomnost na soustředěních. Organizátor nemůže převzít zodpovědnost za překážky v účasti na výcviku vzniklé na straně účastníka. Před zahájením výcviku však může převést svoji účast na náhradníka, kterého ovšem musí supervizoři schválit.

Přihlášením se do výcviku se také zavazujete k odebrání služeb penzionu (ubytování a plná penze). Jejich nevyčerpání podléhá plnému stornu.


Dotazy:

Vaše případné otázky posílejte na lauritzenova@systemicky-institut.cz

 

Přihláška
Led 23 2020

23.01.20 - 18.09.20
Celý den

Cena:
68 000Kč + DPH

Přihláška

Lektor:
Klára Lauritzenová, Magda Vašáková-Loumová, Jan Pešek

více o lektorovi

Místo konání:
Penzion FOUSEK
Štědronín 15
Písek

nahrávám mapu....

+ iCAL export