Mám – nemám? Nemohu se rozhodnout…

hand-457335_1280

 

 

 

 

 

Chtěla bych změnit práci, ale nemůžu se rozhodnout… Nejraději bych se přestěhoval, ale nevím, zda to bude lepší než teď…

Znáte tento pocit? Už jste se také někdy ocitli v situaci, kdy jste chtěli něco zásadního změnit? Viděli jste samá pozitiva nové situace, ale ve skrytu duše jste se báli, protože jste si změnou nebyli zas tak jistí? Nebo jste naopak něco zásadního změnili, aniž byste změnu promysleli ze všech stran a pak jste jí litovali? Nebo jste byli nuceni změnit něco a nechtělo se vám, protože jste viděli více negativ než pozitiv?

Každého z nás potká více či méněkrát za život situace, kdy se potřebujeme rozhodnout. Rozhodování bývá o to horší, pokud má zásadní vliv na náš život. Chceme změnu, protože se stávající situací nejsme příliš spokojeni. Někteří z nás váhají, protože neví, jak se rozhodnout. Jiní zase jednají okamžitě bez velkého přemýšlení.

Pokud hledáte nástroj, který by vám usnadnil rozhodování v důležitých situacích, seznamte se s pomůckou, která se používá v koučování a nazývá se matice změny nebo také změnový kříž.

Změnový kříž

Změnový kříž mapuje pozitivní a negativní motivaci ke změně. Dívá se na změnu ze čtyř úhlů pohledu a „nutí“ vás se zamyslet nad všemi čtyřmi oblastmi. Jedině tak máte pohromadě všechny relevantní informace, které vám usnadní rozhodování. Uvidíte možnosti, které byste za normálních okolností mohli přehlédnout.

Ráda se změnovým křížem seznamuji účastníky seminářů zaměřených na sebeřízení a seberozvoj. Vždy jim ukazuji změnový kříž na konkrétní situaci jednoho z účastníků. Společně mapujeme výhody a nevýhody, které jsou pro daného člověka přijatelné. A pokaždé, když změnový kříž probíráme, se stane, že se účastníkovi „rozsvítí“ a najednou vidí celou situaci jasněji a rozhodnutí se zdá „na spadnutí“. Mnohokrát se stalo, že účastník řekl: „Škoda, že jsem neznal změnový kříž dřív. Rozhodnul bych je jinak.“ Nebo: „Pořád jsem viděl jen negativa současné a pozitiva budoucí situace. A teď vidím, že současná situace má daleko více výhod, než jsem si myslel. Nic měnit nebudu.“

Mimochodem, stává se, že když něco chcete změnit, vidíte většinou negativa stávající a pozitiva budoucí situace? Nebo když je změna nechtěná, opět vidíte zejména jen pozitiva současné a negativa budoucí situace? Každá mince má ale dvě strany, a tak je prozkoumejte obě dvě, resp. všechny čtyři.

Jak na to?

Nakreslete si kříž, který bude mapovat výhody a nevýhody jak stávající situace, stavu a věci, tak budoucí změněné situace, stavu a věci.

 

 

Současná situace

(zůstaň stejný)

Žádoucí změna

(změň se)

fist-160957_1280 Jaké výhody, klady má současná situace? Jaké to je, zůstat stejný? Co získám, když „věci“ zůstanou, jak jsou? Co je užitečné na zachování stávajícího stavu tak, jak je? Co mluví ve prospěch zachování současného stavu? Promysli perspektivu toho, jaké to je zůstat stejný a napiš to do kvadrantu. Prozkoumej své základní potřeby, hodnoty, skryté výhody pro „zůstat stejný“. Zkoumej rozpory. Hledej základní potřeby.  Jaké výhody má budoucí stav po změně? Co mohu získat, když zrealizuji změnu, změním se? Jaké nové možnosti mi změna otevře? Promysli perspektivu změny tak, aby přínosy změny byly řešitelné a konkrétní. Zajisti, aby změna neohrozila tvé osobní potřeby. Vytvoř sebe-motivační výroky. Zamysli se nad osobní rovinou – „chci“ nikoliv „měl bych“. Vytvoř si podrobnou vizi budoucnosti.
fist-160958_1280 Jaká jsou negativa současné situace? Co mi současná situace „bere“, „odnáší“? O co mohu přicházet, když udržuji věci tak, jak jsou? Promysli nevýhody „zůstat stejný“ – napiš je do kvadrantu. Rozpoznej nespokojenost se současným stavem. Jaké nevýhody změna přinese? O co mohu přijít, když změním situaci, sebe?Jaká je cena za realizaci uvažované změny? Vytvoř akční plán změny. Zapiš si to. Pokud pochybuješ nebo se cítíš nejistě prozkoumej překážky změny. Plánuj akce.

Je pro vás těžké vyplnit všechny čtyři kvadranty? Pokud ano, nevěste hlavu, je to běžné. Prosím, vytrvejte a dejte si práci hlavně s kvadranty, které se vám vyplňují obtížněji. Ty v sobě často skrývají něco, co vám nakonec pomůže se rozhodnout. Budete-li potřebovat, vezměte si k sobě někoho na pomoc. Pokud možno někoho nestranného, kdo se nebude přiklánět ani na jednu stranu. V koučování to bývá právě kouč, který systematicky vede koučovaného, aby některý z kvadrantů „neošidil“.

Pokud vytrváte, uvidíte, že se vám otevřou obzory, se kterými jste vůbec nepočítali. A nakonec dospějete k rozhodnutí, zda změnu udělat či nikoliv. Anebo přijdete na úplně jiné řešení, které by vás ani ve snu nenapadlo.

Ať máte ze svých rozhodnutí radost!

 

 

 

The following two tabs change content below.