O Mapě koučů

Co je MAPA KOUČŮ?

MAPA KOUČŮ je nově vznikající vizuální databáze otevřená všem profesionálním koučům nezávisle na jejich koučovacím stylu či členství v profesních asociacích.

K čemu MAPA slouží?

  • Mapou koučů chceme přispět k efektivnímu propojování profesionálních koučů a hledajících potenciálních zájemců o koučink od maminek na mateřské až po korporátní klienty
  • Mapou chceme také přispět ke zpřehlednění koučovacího trhu a eliminovat zmatek spojený s nadužíváním pojmu kouč, kdy se pomalu každý vzdělavatel cítí být i koučem. Proto se na Mapu koučů objeví pouze koučové, kteří prošli patřičným výcvikem a alespoň minimální koučovací zkušeností.

Naše vize

Mapa koučů České republikyVizuální, uživatelsky příjemná databáze koučů snadno přístupná různým skupinám od maminek na mateřské až po velké korporace.

 

Proč MAPA KOUČŮ, když už existují jiné databáze?

Dobrá otázka. Zvažovali jsme hodně dlouho, než jsme se rozhodli, že to zkusíme. Existuje mnoho registrů či katalogů koučů placených i neplacených a každý má své výhody i nevýhody. Na čem se ovšem shoduje snad každý kouč, se kterým jsme mluvili, je, že nepřinášejí téměř žádná propojení s klienty.

Proto jsme se rozhodli vytvořit vlastní Mapu profesionálních koučů, se kterou můžeme aktivně marketingově i technicky pracovat a propojovat ji s různými skupinami potenciálních zájemců o koučování od maminek na mateřské až po velké korporace. 

Je profil v MAPĚ KOUČŮ zdarma?

Profil na MAPĚ KOUČŮ je zdarma jen na vyzkoušení nebo pro odborné garanty Koučinkportálu. Vývoj a správa MAPY jsou náročné a bez Vašeho přispění není provoz možný. Nevyužíváme veřejné dotace, nedisponujeme žádnými příspěvky jako např. asociace, ani nejsme firmou, která by mohla MAPU z nějaké své hlavní činnosti dotovat. Proto je nutná Vaše spoluúčast. Doufáme a věříme, že profil na Mapě Vám za to bude stát.

Co znamená beta verze?

V tuto chvíli jde o základní podobu, která bude postupně procházet vývojem, zlepšováním a rozšiřováním možností profilu, navazováním partnerství apod.

  • První fáze bude zejména ve znamení základního naplnění Mapy – cca 40 koučů, testování a optimalizace.
  • Druhá fáze bude o aktivním propagování Mapy a navazování partnerství u různých cílových skupin (školy, firmy, podnikatelé, coworkingy, maminky na mateřské, sociální organizace apod.)

S beta verzí počítáme na cca 1 rok.