MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT jako partneři na cestě k stabilitě dítěte a rodiny

mikulas-736056_960_720Před poměrně krátkým časem jsem dostala reakci na loňský článek – Mikuláš jako kouč. S důvěrou se na mě obrátil, řekněme přemýšlivý Mikuláš, který se toužil rozvíjet. Upřímný zájem, zpětná vazba a jeho cenné postřehy a otázky „Co s tím?“ mě přivedly k námětu sepsat tento článek. Nebude to článek dávající odpovědi, ale sdílením inspirace a hledáním cest k vlastním odpovědím, které si profesionální Mikulášové, Čerti a Andělé mohou nalézt v sobě.

Můžeme společně prozkoumat cesty, jak tímto svátkem prohlubovat jejich krásný smysl a rituál počátku Vánoc, ale třeba i posílit stabilitu dítěte a rodiny.Věřím, že může být inspirací i pro jiné pomocníčky vyšších řádů.

Mikuláši, anděli a čerte DĚKUJI VÁM ZA TO, ŽE JSTE! Bez Vás a Vašeho symbolického vyjádření stínu a světla v nás a snahy o nalezení cest k jejich vyvážení, budování sebereflexe a přijetí těchto polarit v nás, by to nebyly pravé české, duchovní svátky.

MANUÁL ZVĚDOMĚNÍ PRO MIKULÁŠE

Ten může sloužit jako inspirace pro společné sdílení chvil a budování vztahu Mikuláše k dětem a naopak.

Příprava s rodičem je základ

Po navázání kontaktu rodiče s Mikulášem se vyplatí věnovat přiměřený čas pro tzv. naladění se mezi Mikulášem a Zástupcem rodiny dítěte a zjištění cíle setkání, který by měl být v souladu s všeobecným cílem svátku – vytvořit kouzelnou, mystickou předvánoční atmosféru. Mikuláš má působit stabilně, klidně a tak, že má svůj tým, Čerta a Anděla „ve své moci“, ale současně i dojmem profesionála, který ví, co má dělat a proto mu mohou pomoci odpovědi na jeho otázky.

K tomu potřebuje dostat před vstupem do rodiny odpovědi na okruh otázek z rodinného systému dítěte, který mu usnadní s dítětem navázat vztah a udržet maximálně pocit důvěry a bezpečí a především respektu k dítěti. Zde pomůže zvídavost Míkuláše a třeba otázky, které mu pomohou navnímat jaké má rodina hodnoty, co mají členové rodiny společného apod.

Podstatou vztahu mezi dítětem a rodiči je, že rodiče dítěti poskytují oporu a jistotu v poznávání.

  • Jaké je vlastně dítě, které navštěvujeme?

(Čeká na nás? Těší se? Chtělo to? )

  • Kolik je dítěti, ke kterému přicházím domů?

(Malé děti či děti úzkostlivé možná ocení za okýnkem dopis a koledu od rodičů, či návštěvu Mikuláše společně s ostatními dětmi ve školce či na akci s rodiči více než v domácím prostředí).

Každý Mikuláš má svůj vlastní styl a zdroje zvídavosti uvnitř sebe a také cestu, jak dítě poznává a co před návštěvou potřebuje vědět. V případě, že by chtěl okruh rozšířit, je možné využít otázky z vypracované tzv. Knížky bezpečného kontaktu (ŠAFRÁN dětem 2016) se zaměřením na okruh „Kontakt se mnou“ a „Jak zvládám zátěžové situace“.

  • Co je cílem naší návštěvy, či vystoupení?

(Kdo vše má přijít…čert, anděl apod.)
Důležitou součástí rozhovoru bude zjistit, co je cílem našeho vystoupení. Zde se přimlouvám za vyvážení množství nároků na zlepšení chování dítěte. Doporučuji s rodičem se domluvit na vyvážení slabých a silných stránek dítěte. (např. 3 silné stránky 2 slabé stránky). Mnoho rodičů poměrně rychle sdělí slabé stránky dítěte, ale už tak lehce nenalézá jeho silné stránky. Mikuláš ho může v tomto obohatit a na této cestě inspirovat.

Čím konkrétnější bude zpětná vazba, tím má větší naději na „úspěch“. Pár vět, které mohou sloužit k inspiraci pro podávání zpětné vazby:

  • „Marku oceňuji Tvůj trpělivý přístup k mladšímu sourozenci. Musí být těžké půjčovat svoje věci a dělit se o ně.“ (Poskytujeme prostor dítěti pro reakci.)
  • „Jirko, způsob jakým se staráš o své zuby mě zneklidňuje. Může se stát, že když to takhle bude pokračovat dál, mohl by si dopadnout jako náš Čert bez zubů. Byl bych rád , aby si to čištění zlepšil.“ (Poskytujeme prostor dítěti pro reakci.)
  • „Líbí se mi Aničko, jak se věnuješ pejskovi, často ho hladíš a vyprávíš mu.“ (Poskytujeme prostor dítěti pro reakci.)
  • „Nelíbí se mi , že občas s ním nechceš chodit ven a zapomínáš mu nalít vodu a anebo ho nakrmit. To mi to dělá starost a rád bych, aby si to zlepšila.“ (Poskytujeme prostor dítěti pro reakci.)
  • „Katko oceňuji Tvou odvahu, s jakou si nás do svého domova společně s rodiči pustila a chuť na sobě pracovat. Musí to být pro Tebe těžké a nové. (Poskytujeme prostor dítěti pro reakci.)
  • „Honzo oceňuji Tvou snahu a úsilí při fotbale, kde musíš mnohokrát překonávat sám sebe a nepohodlí.
  • „Byl bych rád, aby si se pustil se stejnou vervou do práce ve škole.“ (Poskytujeme prostor dítěti pro reakci.)

Kde to bude probíhat – místo (prostředí)

Domov je bezpečné místo pro členy rodiny a pro dítě je ZÁSADNÍ. Proto je důležité si to zvědomit a dát tomuto vystoupení časový rámec (ideální je, když dítě ten rámec zná a může ho kontrolovat) a prostor, kde může proběhnout . Rodič by měl dítě dobře připravit na jeho návštěvu a vysvětlit, že ho pozval dál, případně se domluvit s dítětem, kam je pustí. Dobré je vybrat si místo, kde bude Mikuláši a jeho týmu pohodlně a bezpečně. Samozřejmostí je zdůraznit potřebu bezpečí dítěte a blízkosti pečující důvěryhodné osoby, která je v alianci s dítětem nikoliv čertem.

Poskytování prostoru dítěti

V průběhu vystoupení Mikuláše a jeho týmu je důležité dát prostor dítěti pro vyjádření či navnímání řečeného, tzv. naslouchání názoru dítěte. Některé děti potřebují více vzdálenosti, jiné budou chtít sami přijít blíže, některé budou chtít odejít. V zájmu dítěte je důležité mu umožnit tento prostor a kompetence mu zanechat.

Rituál slavnosti obdarovávání

Na konci návštěvy Mikuláše a jeho pomocníků nastává slavnostní závěrečný rituál, předání dárečků a básniček, písniček. Zde je to na stylu Mikuláše a jeho týmu, někteří preferují styl „získání obchodních dovedností dítěte“ tzn. směnný obchod – „Ty mě zazpíváš, já Ti dám koledu či naopak“ jiní pojmou rituál jako radost ze setkání, či mnoho dalšího. Každý rituál se přizpůsobuje dané atmosféře.

Požadavky dítěte, které nejsou už pro Mikuláše tzv.“v pohodě“ (např. dítě přinese ukázat Mikulášovi svou oblíbenou myš, či hada, nebo chce, aby se s ním díval na celou pohádku apod.) se doporučuje laskavě, ale pevně zastavit hned na začátku a hranice udržet. Pakliže není cílem legrační úprk čerta s andělem před jeho novým domácím mazlíčkem, hranice by měl udržet Mikuláš a jeho kouzelná berla.

Empatické naslouchání a sdílení třeba i falešných rytmů písně je odměnou pro každého Mikuláše a jeho tým a památka na „správňácký tým“ je jistě velkou odměnou pro všechny děti i dospělé!

Přeji ať si dnešní den užijí všechny děti i nadpozemské bytosti!