Myšlenkové mapy a koučování přes Skype

Skype-coaching

 

 

 

 

 

 

Dnešní doba nám díky rozvinutému telekomunikačnímu a internetovému prostředí umožňuje ušetřit hodně času při cestování, ale zároveň můžeme být s druhými lidmi spolu. To, že některé kolegyně provádějí koučování i prostřednictvím telefonu, jsem si všiml už před léty. Posledních několik let se však díky prostředí Skype nebo podobným můžeme s druhým člověkem i vidět, sdílet poznámky na obrazovce nebo i na papíře. Může tak probíhat regulérní koučování, konzultace nebo jiný způsob rozvíjení klienta.

Brněnský podnikatel Radim Jančura, kdysi vyprávěl o tom, jak indičtí učitelé v důchodu doučují takovým způsobem na dálku americké děti matematiku. Jeden můj klient učí dokonce pomocí Skype svého známého v Bělorusku hrát na saxofon. Když se vrátím ke koučování, je velice důležité, aby při zapojení přenosové techniky do koučování, existoval již mezi koučem a klientem vztah důvěry. Jsem toho názoru, že pro první schůzku nebo pro několik prvních schůzek by se měli kouč a koučovaný potkávat naživo. Pokud se třeba neznají již delší dobu. Když už je vztah důvěry navázán, mohou probíhat schůzky i přes Skype. Výhodou je, že nikdo z dvojice nemusí cestovat a může zůstat tam, kde potřebuje. Mohou je dělit i hranice států a téměř nic to nestojí. Účastníci schůzky se mohou vidět, takže kouč může sledovat i neverbální reakce klienta.

Problémem může být někdy nekvalitní kamera v počítači. Možná jste to zažili, jak nepěkně se může v takovém případě přenést obraz pěkné ženy. V některých situacích může oběma účastníkům vyhovovat, když se neuvidí a jenom se uslyší.

Sdílení myšlenkové mapy

Další výhodou je již zmíněné sdílení obrazovky. Spolu s tím využívám dělání záznamu pomocí myšlenkové mapy nebo myšlenkového diagramu. Rozdíl mezi těmito nástroji vysvětluji tak, že pravidla pro vytváření myšlenkových map jsou založena na větší spontánnosti, zaznamenávají se jenom pojmy (klíčová slova), značky, zkratky, obrázky a podobně, které se dále strukturují. U myšlenkového diagramu, který sice vypadá podobně jako mapa je větší míra autorovy regulace. Kouč tak může do diagramu přenést osnovu svého postupu například GROW nebo si strukturovat klientovy odpovědi pomocí větví a logických celků. Diagram může například jenom znázorňovat klientovy myšlenky o nějakém systému nebo projektu, který ho čeká. Myšlenková mapa vzniká během sezení na obrazovce. Oba lidé ji mají na očích. Primárně ji vytváří kouč, ale koučovaný aktivně doporučuje, jak mapu rozvíjet. Velmi dobře to přispívá k jejich vzájemnému porozumění, protože se dá předmět debaty snadno ukázat kurzorem myši a lokalizovat. Dokážu si představit, že by v krajním případě takový diagramový záznam vznikal i ve Wordu nebo v Powerpointu, ale softwareový trh nám nabízí řadu snazších nástrojů. Z těch bezplatných jsem používal dříve například Xmind. V současné době používám program iMindMap 8, který mi umožňuje používat různé barvy pro čáry a „boxy“, používání různých tvarů, vkládání obrázků a hlavně profesionální grafické výstupy v různých formátech. S klientem se domluvíme na tématu, které budeme probírat. Jeho název zaznamenám jako ústřední myšlenku doprostřed plochy. Postupně pak na základě otázek a odpovědí vzniká diagram.

Lámání ledu při koučování

Oba víme, k čemu se v tomto grafickém záznamu vyjadřujeme. K bodům, které se stanou akčním plánem pro splnění nějakého cíle, se dají doplnit termíny nebo jiné číselní údaje, tak aby byly SMART. Když takové sezení na dálku skončí, je možné během několika minut poslat klientovi grafický záznam například ve formátu PDF. Ten ho má hned k dispozici pro vlastní přemýšlení i pro plnění úkolů, které si stanovil. Při dalším setkání se může domluvené téma opět rozvíjet se stejným diagramem, do něhož se budou přidávat nové větve a „bubliny“. Samozřejmě nemusí být obrazovka omezená jen na myšlenkovou mapu či diagram. Klidně se dá sdílet text, který je vhodné probrat. Záznam se dá provádět i jako textový. Někdy je užitečné ukázat nějaký obrázek k tématu, které se probírá.

Bez problémů to být nemusí

I když to vypadá, tak jak jsem to popsal, ideálně, úplně bez problému to být nemusí. Kromě již zmíněné špatné kamery v počítači, se objevují občas problémy s přenosem zvuku. Buď dochází k výpadkům zvuku a pak je potřeba, abychom se s klientem vzájemně upozorňovali, že jsme něčemu nerozuměli a je potřeba to zopakovat. Druhou vadou na kráse bývají podivné zvuky, často připomínající šroubování žárovky. Záleží zřejmě na kvalitě signálu anebo na rychlosti datového přenosu, který máme k dispozici.

The following two tabs change content below.
Vladimír Hřebíček

Aktuální články od: Vladimír Hřebíček (více)

Mohlo by se vám líbit...