Nakonec to nebylo tak zlé aneb Jak je důležité, co si myslíme

positive thinking photo

Photo by symphony of love

JEŠTĚ SE TO NESTALO A UŽ JE MI ZLE

V sobotu jsem musel přestěhovat starou nevzhlednou sedačku ze svého starého bytu. Když jsem se to ve středu dozvěděl, poklesla mi brada a výraz v mé tváři naznačil znechucení. Vzpomněl jsem si, jak jsme ji s kolegou tahali pěšky do schodů, lámali se s ní u vchodových dveří a rovnou jsem si představil, jak se určitě nevejde do mého auta. Hlavou mi proletělo několik negativních scénářů “co všechno bude špatně“ a má nálada, ochota a energie začaly ukazovat k nule…

MOCNÁ BUDOUCNOST

Jsem tvor, který sice často reaguje na základě minulých příčin, ale mám také jinou schopnost: v přítomnosti se u mě neustále objevuje vztah k neexistující, ale přesto mocné budoucnosti. Zjednodušeně řečeno – co není, ovlivňuje to, co je. Většina mých myšlenek se dotýká potenciálního výsledku v případě, že podniknu určité kroky. Platí to jak v případě „pozitivně očekávaného“ výsledku, tak v případě „negativně očekávaného“ výsledku.

Pomůžu si myšlenkou J.Ortegy, který definuje člověka jako tvora, který se neskládá ani tolik z toho, čím je, jako z toho, čím bude. E.Trueblood poukazuje zase na to, že když člověk myslí, stane se něco, co by se jinak nepřihodilo

MYSL A SPORT

Opustím na chvíli jména odborníků a dotknu se sportovní praxe. Dlouhá léta se diskutuje o tom, jestli má mentální trénink smysl, význam a účinek. Jak velký užitek z něj můžeme mít si netroufnu odhadnout. O jeho účinku však již nelze vůbec pochybovat. Přestože jsou tělo a mysl v symbióze od sebe neoddělitelné, a přestože je jasné, že naše tělo ovlivňuje naši mysl, to naše mysl řídí naše tělo a proto “je důležité“, co si myslíme, jak o věcech smýšlíme, kterým směrem sami sebe vedeme a jakým myšlenkám přisuzujeme význam.

Nezodpovězenou otázkou je pro mě velikost toho dílku, který můžeme přisoudit “vědomé mysli“, když víme, že vše automatické je ve správě našeho podvědomí.

Můžu tedy označit své myšlení jako tvořivé? Mohu svému myšlení přisoudit roli scénáristy v příběhu, který nazývám Já a můj život? Určitě a nepochybně. Mohu tedy trénovat své myšlení? Mohu tvořit ve své mysli “vítězné scénáře“ místo těch neúspěšných a cítit se díky tomu mnohem lépe? Mohu očekávat, že věci skončí spíše “dobře než špatně“?

VYLADĚNÝ A NALADĚNÝ

Ve sportovní praxi pomáhá takový přístup k vnitřnímu naladění sportovce. Jeho vnitřní klima má velký význam pro konečný výkon. Dokáže-li sportovec ovládat svou mysl a určit ji “tvořivý směr“, pak pravděpodobnost že se stane něco, co by se jinak nepřihodilo, nabývá na síle. Důležité je pochopit a připustit, že na svou náladu a stav ve kterém se právě nacházíme, můžeme mít poměrně značný vliv. Za předpokladu, že se to chceme naučit, učíme se to a následně praktikujeme. K určitým osobním poznáním sice dojdeme časem, věkem, zkušenostmi: v určitou chvíli si uvědomíme to důležité. Avšak časová omezenost sportovní kariéry velí zabývat se tímto tématem možná mnohem aktivněji, než se to děje v praxi, a hledat možné cesty k ovlivňování své výkonnosti…

PRACOVNÍ SOBOTA

… a co myslíte, že se stalo se starou sedačkou? Nakonec to nebylo tak zlé. Ba naopak, bylo to moc prima! Nic z mých negativních scénářů se nepotvrdilo, za půl hodiny bylo vše bez problémů hotovo, sedačka se vešla celá do auta a ještě jsem si skvěle pokecal s kámošem. Prostě prima pracovní sobota!
Nakonec to nebylo tak zlé…

JEDNODUCHÝ ZÁVĚR

Ti pozornější si jistě všimli, že v mém článku je jasný rozpor. Přestože má mysl “měla negativní scénář“, nic z toho se vlastně nestalo. Jak tedy můžu tvrdit, že je má mysl tvořivá? Důležitým momentem v tomto příběhu je okamžik, kdy se “podvoluji“ svým negativním představám, a to ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl o té velké zaprášené sedačce. Pokud v téhle chvíli dovolím, aby mě můj scénář ovládl, budu se od středy do soboty cítit špatně jenom proto, že jsem nedokázal svůj scénář změnit. A to se mi také stalo. Pokud však zachytím tento moment a vytvořím si jiný scénář příběhu – vytvořím si k budoucnosti jiné představy a očekávání a využiji tvořivou sílu své mysli – následující tři dny bych mohl existovat v pohodové náladě, užívat si svůj život a těšit se na příjemné setkání s přítelem, který mi pomůže při stěhování. Má smyšlená budoucnost by na mě měla zcela opačný vliv!!!

Pro mě z toho vyplývá jednoduchý závěr: potřebuji ještě mnoho mentálního trénování, protože má mysl je jisto jistě tvořivá.

Save

The following two tabs change content below.