Certifikace koučů

Certifikace versus Akreditace

Předně si ujasněme pojmy certifikace a akreditace, protože jsou hojně využívány a často ztotožňovány.

 

PŘÍSTUP AKADEMICKÝ

V akademicky přesném pojetí lze CERTIFIKOVAT pouze osoby (tj. kouče) a AKREDITOVAT pouze programy (tj. výcviky/kurzy).

Tzn., že KOUČ může být CERTIFIKOVANÝ nikoli akreditovaný a VÝCVIK AKREDITOVANÝ, nikoli certifikovaný.

Tento přístup zastává např. mezinárodní asociace koučů ICF Czech

PŘÍSTUP VĚTŠINOVÝ

V praxi se však s výše uvedeným přesným rozdělením moc nesetkáte. Např. asociace ČAKO a EMCC rozlišují tyto dva pojmy takto:

CERTIFIKOVANÝ KOUČ je kouč, který prošel akreditovaným výcvikem koučů

AKREDITOVANÝ KOUČ je kouč, který prošel nezávislou zkouškou a získal tak akreditaci od nezávislé instituce (asociace).

Nejčastěji se jedná o akreditační stupně ACC, PCC, MCC  uváděné za jménem nebo AC, APC, APSC nebo EIA, které se za jménem většinou neuvádějí)

 

Přehled certifikací/akreditací koučů

Profesní asociace, které udělují certifikace koučů:

ICF certifikace

 • ACC – Associate certified coach

Jak získat titul:

Pozn.: Od 1.4.2014 probíhají v požadavcích na získání certifikací velké změny. Každým dnem se tyto požadavky upravují a pozměňují. Takto zní požadavky na ACC k 2.4.2014:

Cestou ACTP (Accredited Coach-Training Program)

Projít ACTP výcvikem

(v ČR u Koučinkcentra nebo Neuroleadershipgroup, orientační cena 100 -200 000 Kč)

Mít min. 100 hod. prokazatelné koučovací praxe

Od 1. 4. 2014 projít znalostním testem  – nově už i v českém jazyce

Zaplatit $100 pro členy ICF, $300 pro nečleny ICF

Cestou ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours)

Projít 60 hodinovým specializovaným výcvikem koučů (ACTP, ACSTH, CEE nebo výcvikem sestaveným v souladu s ICF klíčovými kompetencemi)

Mít min. 100 hod. prokazatelné koučovací praxe

Absolvovat 10 hodin s mentorem-koučem (min. PCC) (z toho může být 7 hodin skupinového mentoringu)

Projít znalostním testem – nově už i v českém jazyce

Splňovat minimální požadavky na dovednosti ACC kouče

Zaplatit $300 pro členy ICF, $500 pro nečleny ICF

 Portfolio cestou

Projít 60 hodinovým specializovaným výcvikem koučů (ACTP, ACSTH, CEE nebo výcvikem sestaveným v souladu s ICF klíčovými kompetencemi)

Mít min. 100 hod. prokazatelné koučovací praxe

Absolvovat 10 hodin s mentorem-koučem  (min. PCC) (z toho může být 7 hodin skupinového mentoringu)

Poslat nahrávku koučovacího sezeníPerformance Evaluation (Od 1. 4. 2014, pouze pokud žádná část absolvovaného tréninku nebyla akreditována ICF)

Poslat písemný přepis nahrávky koučovacího sezení (Od 1. 4. 2014 pouze pokud je požadována nahrávka)

Projít znalostním testem – nově už i v českém jazyce

Splňovat minimální požadavky na dovednosti ACC kouče

Zaplatit $300 pro členy ICF, $500 pro nečleny ICF

 • PCC – Profesional certified coach
 • MCC – Master certified coach

ČAKO certifikace

 • AC- akreditovaný kouč
 • ACP – akreditovaný kouč profesionál
 • ACS – akreditovaný kouč supervizor

EMCC certifikace

 • EIA – European Individual Accreditation

WABC certifikace

 • CBC – Certified Business Coach

Jak získat titul:

Projít akreditovaným programem WABC Accredited (Level 2 – CBC)

V ČR jej nabízí společnost Made in Czechoslovakia  (rozsah 600 hodin, cena 300 Kč/ hod.)

Stát se členem WABC – min. Affiliate membership

($75 jednorázový administrativní poplatek + $195 roční poplatek)

 • CMBC- Certified Master Business Coach
 • ChBC – Chartered Business Coach
Soukromé společnosti, které udělují certifikace koučů:

Erickson College International certifikace

 • EPC – Erickson Professional Coach