CO JE VLASTNĚ KOUČINK

Dnes je nazýváno koučinkem téměř všechno. Od manažerské zpětné vazby až po astrologický výklad či sexuální poradenství. Koučink je moderní pojem, který láká i odrazuje. Téměř každý se dnes prezentuje jako kouč, nabízí koučink rozličných oblastí, ale kdo se v tom má vyznat?

O co tedy vlastně ve stručnosti jde?

Koučink je účinná metoda osobStikman_otazníkního rozvoje, která formou vedeného rozhovoru

a) pomáhá k:
  • uvědomění si toho, co přesně chceme jinak a proč,
  • objevení možných i nemožných cest, jak toho dosáhnout,
  • vykročení a vytrvání na vybrané cestě.
b) umožňuje:
  • podívat se na svou situaci z více úhlů pohledu,
  • najít v sobě to nejlepší řešení své situace,
  • zvýšit zodopovědnost a důvěru v sebe.

 

„Když chcete něco znát, najděte si poradce.
Když chcete něco umět, najděte si učitele, trenéra.
Když chcete něco opravdu dělat, změnit, uvědomit si či vyřešit,
najděte si kouče.“

Tak například, když potřebuji zhubnout:

  • zeptám se výživového poradce a on mi poradí, co a kdy mám jíst,
  • oslovím učitele vaření a fitness trenéra, kteří mě naučí zdravě vařit a správně cvičit,
  • no a když už vím co a jak vařit a cvičit, ale přesto cvičím jen zřídka a chuť na čokoládu nejsem schopna ovládnout, mohu oslovit kouče, který mě podpoří v realizaci změn.

Je to teď jasnější? Pokud ne, čtěte dále nebo klikněte na další záložky nahoře…

 

Pokud máte rádi DEFINICE, tak tady jsou:

„Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval.“

ICF ČR. Co je ICF koučink. [online] [cit.2013-12-06]
(dostupné z: www.coachfederation.cz/cz/pro-klienty/co-je-icf-koucink.html)

 

„Koučink je velmi účinná metoda, jak si utřídit myšlenky, přijít na nové možnosti, zorientovat se lépe v jednotlivých oblastech nebo tématech svého života.“

Kubasa Michal. Koučink: [online] [cit.2013-12-06],
(dostupné z: www.cestasrdce.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=61)

 

„Koučink je povzbudivá a profesionální spolupráce, která pomáhá lidem překlenout rozdíl mezi tím, kde jsou a tím, kde by chtěli být ve svých osobních nebo profesionálních životech. Je zaměřen na výsledek a na napomáhání vzniku nové myšlenky („aha moment“) a na to, aby si koučovaný došel k závěrům sám.“

Jetlebová Jitka. Co je koučink. [online] [cit.2013-12-06]
(dostupné z www.jjcoaching.cz/co-je-koucink/co-je-koucink)

 

Save

Save