Kdy koučink ANO a kdy NE

 

Kdy ANO

Koučink můžete využít, když chcete:

 • změnit to, co vám nevyhovuje,
 • dosáhnout lepších výsledků,
 • dále rozvíjet a zdokonalovat sami sebe,
 • dosahovat snadněji vytčených cílů,
 • ušetřit svůj čas,
 • vybalancovat lépe svůj život
 • zlepšit své vztahy
 • provést zásadní rozhodnutí apod.

 

Kdy NE

 • Koučink není vhodnou metodou pro léčbu psychických nemocí. Je určen pouze pro zdravé lidi jako metoda jejich rozvoje, není to terapie.
 • Koučink neanalyzuje minulost, ale pracuje se současností a budoucím žádaným stavem. Pokud potřebujete řešit problémy z minulosti, obraťte se spíše na psychologa či psychoterapeuta.
 • Pro trénink dovedností. Trénovat a učit se novým dovednostem či znalostem je lépe v individuálních či skupinových trénincích. Kouč může sice být u Vašeho tréninku přítomen, ale pak s Vámi pracuje koučovacím způsobem, tzn., že Vám neukazuje, neříká, jak to máte dělat lépe, ale ptá se Vás, jak byste lépe udělali vy.