Od výkonu ke smyslu aneb koučování mění směr

Crkalova_2014_hladina

Vedle koučování zaměřeného na pragmatická témata, které má blízko k přesahům do tréninku a mentoringu, se při koučování ve firmách objevuje stále více a výrazněji další směr – zaměření na téma hodnoty a smysluplnost, možnost seberealizace. Co je důležité? Co dává smysl? Co je můj vlastní styl? – to jsou klíčové otázky osobnostního a profesionálního rozvoje.

Od transakčního koučování zaměřeného na rychlé a efektivní dosahování cílů a plnění konkrétních pracovních úkolů se přesouváme do oblasti transformačního koučování, které si všímá toho, co je tzv. pod hladinou. Jak naše emoce, vnitřní hodnoty, přesvědčení a postoje ovlivňují naše chování a jak zaměření právě na to, co se nachází pod hladinou, přináší účinné změny v chování = nebo-li toho, co je viditelné „nad hladinou“.

Koučování se doslova rozpohybuje, když se zaměříme na naše vnitřní hlasy, tzv. naše podčásti. Jak rozpoznat svého „vnitřního mudrce/rádce“? Jak navázat dialog se svým „vnitřním soudcem/posuzovatelem“? Jaké naši vnitřní „sabotéry“ máme? Je to „Puntičkář, Utěšitel, Oběť, Hyperracionální, Hyperostražitý, Neuspokojitelný, Vedoucí, Unikač…“? Jak nám stojí v cestě, pokud si je neuvědomujeme, a jak je můžeme využít jako své spojence?

Úkol pro Vás:

Kdo jsou vaši největší sabotéři? Jaké jméno byste jim dali?

Stále častěji se v koučování objevuje téma work-life balance, nalezení vlastního stylu práce a vnitřních zdrojů energie, uvědomění osobních hodnot a hledání smyslu.

Co se mi v praxi u těchto témat osvědčuje? Manažeři, které koučuji, jsou často doslova zavaleni množstvím úkolů a jednotlivostmi, které řeší. Mají mnoho zkušeností a umí se s nekončící záplavou informací a úkolů poměrně dobře vypořádat. Co je pro ně někdy výzvou – zároveň též velkým AHA momentem a často také úlevou – „vystoupat“ nad tyto úkoly, podívat se na svou práci z nadhledu a najít společný jmenovatel své veškeré činnosti. Co vlastně dělám, jaký manažer nebo leader jsem? Zde dobře fungují koučovací techniky na vyjádření osobního poslání neboli kréda manažera. Koučovaní uvádějí, že toto krédo, které si vyjádřili pro sebe jednou větou jim pomáhá jako vnitřní kompas při své manažerské práci.

Jak jsem dnes naplnil své krédo?“ je užitečná sebereflektující otázka. A jak tato kréda mohou znít? Např. „S velkou pečlivostí a zaujetím vedu svůj tým k včasnému plnění úkolů. S obrovským drivem a iniciativou dělám svět lepším. S maximálním nasazením a rychlostí posouvám věci dopředu. S radostí a inspirací podporuji rozvoj lidského potenciálu“…. Osobní krédo může být i určitým výstupem z koučování, pomáhá také při vyhodnocování koučování. „Jaké krédo jsem měl / bych měl před začátkem koučování a jaké je po jeho ukončení?“ Osvědčuje se mi také propojovat osobní krédo s osobním symbolem, svou „kotvičkou“ osobní síly.

Úkol pro vás:

Jak byste vyjádřili, co děláte / chcete dělat jednou větou? A co je pro váš přístup charakteristické? Jaké dvě vlastnosti, hodnoty byste uvedli na prvních místech? Jaká slovesa jste použili? Co to o vás říká?

Dalším častým tématem při koučování ve firmách je práce s vlastní energií. Jak ji získat, uchovat, zvlášť při plné pracovní sezóně.

Ráda se vracím k osvědčenému modelu „Kotel energie“ a podporuji koučované v tom, aby si dobře zmapovali, co jim energii dodává. Co vás nabíjí? A co ještě…  Co jste dělali dříve rádi a teď už neděláte? Kdy jste ve stavu FLOW, plně pohrouženi do aktivity, úplně koncentrováni a nevnímáte čas? Jak můžete vědomě více zařadit své zdroje energie do každodenního života? Poté mapujeme, co a proč energii odebírá a jaké strategie mohou koučovaní použít, aby negativní faktory minimalizovali, odstranili nebo si k nim vytvořili jiný postoj.

To, co energii „drží“ a může nás hodně unavovat, je tzv. neukončení tvarů, použijeme-li terminologii z Gestalt přístupu. Tyto neukončené záležitosti, které si nemůžeme konkrétně ani abstraktně „odškrtnout“ a dosáhnout tím úlevy, blokují obrovské množství energie. Často s koučovanými hledám možnosti, jak si vědomě více pro sebe věci ukončovat, oslavit jejich ukončení a získat tím prostor pro nový příliv energie.

Dalším „odšťavňujícím“ faktorem, který ubírá naši energii, je zvládání zátěžových situací, řešení konfliktů, zvládání emocí apod. Zde v praxi pomáhají často zdánlivě jednoduché věci, jako je naučit se základní techniky práce s dechem, grounding (uzemnění), zaměřené vnímání všemi pěti smysly, energetizující techniky, vizualizační cvičení apod. Dostala jsem už mnohokrát zpětnou vazbu typu „Moc jsem nevěřil, že by to mohlo až tak fungovat, zdálo se mi to až moc „jednoduché“ řešení. Jsem překvapený, jak moc mi to pomáhá.“ Proč si myslíme, že věci musí být komplikované, aby fungovaly?

Nastává třetí generace koučování

Trend v koučování – zaměření na hodnoty a hledání smyslu – potvrdil i Reinhard Stelter, jeden z řečníků Konference o koučování a mentorování, kterou v říjnu pořádala profesní asociace koučů EMCC (European Mentoring and Coaching Council) Česká republika. R. Stelter (profesor sportovní psychologie a koučování ve sportu působící na Universitě v Copenhagen v Dánsku) ve své přednášce popisoval, že nastává tzv. třetí generace koučování:

  •  1. GENERACE
    Zaměření na cíle / přítomnost

  •  2. GENERACE
    Zaměření na hledání řešení / budoucnost

  •  3. GENERACE:
    Spoluvytváření smysluplného dialogu, který je orientován na otázky smyslu a hodnot a který je založen na reflexi.

Kouč třetí generace spoluvytváří dialog, je tedy více než facilitátor reflektujícího procesu koučovaného. Kouč při rozhovoru s koučovaným zapojuje více svou intuici, sdílí příběhy apod. (Více v knize R.Steltera „Third Generation Coaching – a Guide to Narrative-Collaborative Theory and Practise. Springer 2014“.)

Tento popis trendu v koučování mně osobně velmi rezonuje a o to více si stále uvědomuji, jak obrovskou roli při koučování hraje vztah mezi koučem a koučovaným, založený na vzájemném respektu, umožňující vznikání tvořivého a bezpečného prostoru pro přemýšlení.

Aby se ve firmách mohlo koučovat se zaměřením na hodnoty a témata smyslu, to vyžaduje zralost zadavatelů koučování, kteří si uvědomují, že pro dlouhodobý stabilní výkon je třeba se těmito tématy zabývat. Jsem moc ráda, že právě této zralosti a schopnosti vidění hlubších souvislostí přibývá.

 

 

Autorka článku:

Fotka_garant_Anita CrkalováAnna Crkalová
konzultantka, koučka, lektorka, manažerka vzdělávání
linkedinwww.anitacrkalova.cz

 

 

The following two tabs change content below.
Anita Crkalová

Aktuální články od: Anita Crkalová (více)

Mohlo by se vám líbit...