Pár dobrých důvodů, proč by si měl akademik najmout kouče

akademik photoA jak je to ve firmách?

U akademických pracovníků zaměstnavatel, tj. vysoká škola či univerzita, očekává, že budou skvělými vědci, nadšenými pedagogy, řečníky na mezinárodních konferencích, budou úspěšně publikovat články a monografie, budou fundovanými projektovými manažery, školiteli a mentory, nadřízenými a také institucionálními politiky. Platí to pouze na univerzitách, nebo to platí přeneseně i pro firmy?
Jak běžné je mít ve firmě/instituci systematickou přípravu a podporu pro různé role, které zaměstnanec/akademik zastává? Jsou jistě firmy, kde má zaměstnanec nárok na různé formy vzdělávání, školení měkkých dovedností, školení manažerských dovedností či koučink, a to za odborného vedení personalisty či nadřízeného. Asi řeknete, že univerzita není firma, a ani firmy nejsou jedna jako druhá.

Co Vás tedy napadá?

Neexistuje-li systém, je pro individuální rozvoj vhodný koučink. Vezmeme-li v úvahu charakter vysokých škol a univerzit, lze koučink vnímat jako velice příhodný směr na cestě osobního rozvoje. Obecně je koučink vhodný pro jakékoli profese, zvláště profese vysoce specializované a konkurenční, kdy zaručuje individuální přístup.
Na internetu jsem narazila na zajímavý článek „5 Times in a Career When Academics Should Hire a Coach“ od profesora Davida Goldberga, který se snaží o transformaci technického vzdělávání. Goldberg se ve svém článku zmiňuje o pěti obdobích v kariéře akademika, kdy může koučink pomoci. Budu jej místy volně parafrázovat (kurzívou v textu za účelem omezení citačních odkazů), srovnávat se světem firemním a připojím pár svých postřehů z koučování ve firmě a na univerzitě.

  1.  Přemýšlíte o tom, že se stanete akademikem? Jedná se o velký závazek a tato kariéra není pro každého. I když má v České republice akademik nárok na 40 dnů dovolené, často využívá dovolenou k cestování, zlepšování jazykových dovedností, publikační činnosti a svému osobnímu rozvoji. Výuka je sice koncentrována do dvou semestrů, existuje však spousta jiných činností, které akademika zaměstnají, až do té míry, že si často nosí práci domů. Koučink může pomoci prozkoumat všechny aspekty tohoto povolání, napomoci správné volbě a nastartování kariéry. Nicméně kariérový koučink lze využít při volbě jakéhokoli povolání.
  2. Dostali jste místo na univerzitě? Kromě gratulací Vás čeká spousta dobře míněných rad. Jak se v tom vyznat? Z mého pohledu může být kouč v této chvíli maximálně užitečný tomu, kdo nastupuje zcela do nového prostředí, a to myšleno obecně. Pokud člověk nastupuje do prostředí známého, může mu být kouč podporou zvláště v případě, když je plánem koučovaného „dělat věci“ jinak a je v tom sám.
  3. Byli jste povýšeni/ dostali jste smlouvu na dobu neurčitou, popř. zamítli Vám povýšení či prodloužit smlouvu? Kariérní žebříček na univerzitě má svá omezení a každé povýšení může znamenat obrovskou změnu. Jakmile dosáhnete vyšší mety, nutně Vás to nutí přemýšlet o tom, kam směřovat dále. Co potřebujete k dalšímu postupu? V roli doktorandů a odborných asistentů plní akademici úkoly školitelů a nadřízených, a když se pak sami stávají docenty a profesory, přicházejí nové role a perspektivy. Jak mám správně delegovat úkoly, abych vše nemusel dělat sám? Jak si to mám vše naplánovat? V případě neprodloužení smlouvy může kouč nabídnout nový úhel pohledu a otázkami pomoci koučovanému nalézt nové možnosti. Jak se můžete z této situace poučit?
  4. Dostali jste vedoucí/ administrativní funkci? Přechod na administrativní post může být docela velkým šokem, včetně přechodu z role vedoucího na pozici děkana/ rektora, protože každý z postů je zcela jiný. Kouč může zvláště pomoci s novými výzvami a přípravou k dalšímu postupu budováním nových dovedností a rozvojem, který s novým postem souvisí. Při jmenování do vedoucí funkce se ještě více může projevit manažerská nezkušenost. K práci vědce, pedagoga, školitele, atd. přibývá funkce administrativní, kdy některé potřebné dovednosti pro výkon takové funkce nemusí být z předchozích zkušeností přenositelné. A kromě toho se stává z akademika politik, který musí vycházet nejen se svými podřízenými, svými nadřízenými, ale také se spoustou dalších kolegů ze senátu, vědecké rady, partnery z praxe, atd.
  5. Chystáte se z univerzity odejít? Možná jste dospěli k rozhodnutí se posunout, začít podnikat, stát se konzultantem, pracovat pro soukromý sektor či odejít do důchodu. I zde je prostor pro správné otázky a aktivní naslouchání kouče. Pro některá zaměstnání může být zkušenost z univerzity nesmírným obohacením, pro některá povolání však bývá akademik překvalifikován.

I když jsou prostředí univerzit odlišná od prostředí firem, lze najít mnoho paralel. Koučovala jsem klienty jak ve firmách, tak na univerzitě. Věřím, že koučink má na nejen univerzitách své místo a že jej využívají nejen akademičtí pracovníci. Některé univerzity nabízejí služby kouče svým studentům a absolventům. Nabídky se postupně rozšiřují a ráda si představím takovou budoucnost, kdy za několik let bude běžné si najmout kouče, a to nejen v případě výše zmíněných pěti důvodů.

Použitá literatura: Goldberg, D. 5 Times in a Career When Academics Should Hire a Coach.

 

The following two tabs change content below.

Mohlo by se vám líbit...