Podnikání 21. Století – Šetrnější fungování lidské společnosti

treeeJe láska nezbytným předpokladem pro fungování úspěšného sociálního podniku? Nebo je to vlastně vedlejší produkt, mechanismus nebo dokonce výsledek?

Tím se nedávno zabýval výzkum Davida Floyda a zároveň publikace Social Enterprise – What’s love got to do with it?„, který vyslovil hypotézu, že je láska hlavní hybnou silou fungování sociálních podniků.

Vztah lidí k práci je do značné míry deformován a tak se stále častěji hledají cesty, jak udělat pracovní činnost smysluplnější jak pro vlastní pracovníky, tak i pro společnost. Základním principem sociálního podnikání je provádění sociálně prospěšné činnosti za pomoci ekonomických nástrojů. Podporuje vlastní aktivitu lidí, jejich sebedůvěru a pomáhá jim nalézat smysluplnost práce. Vnáší do podnikání etický rozměr a ve Velké Británii mu říkají „Podnikání pro 21. Století“.

Co je to vlastně sociální podnikání?

Jedná se o podnikatelskou činnost s novým rozměrem. Oproti klasickému podnikání je více v souladu se společností a přírodou. Je prospěšné pro rozvoj obcí a regionů a velmi často přináší pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Nejedná se o sociální službu ani o charitu a může mít různé právní formy. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku, nebo na obecně prospěšné účely.

Co je to sociální podnik?

 • Chce dělat věci jinak a lépe, tj. prvotní motivace vychází z odlišného hodnotového žebříčku zakladatelů a managementu
 • Umí podnikat a respektuje ekonomickou realitu, podnikání je základem většiny jeho finančních zdrojů
 • Většinu z případného zisku vrací zpět do podniku nebo ho věnuje na společensky prospěšné účely
 • Respektuje zájmy a individuální potřeby svých zaměstnanců, usiluje o jejich identifikaci se sociálním podnikem
 • Zpravidla zaměstnává znevýhodněné osoby (integrační sociální podnik) není to ale podmínkou
 • Je nezávislý, spolupracuje s místní komunitou a zainteresovanými skupinami (stakeholdery), chová se partnersky

Co není sociální podnik?

 • Sociálním podnikem není automaticky každý zaměstnavatel, který se takto označí
 • Není to každý společensky odpovědný podnik (tzv. CSR , protože ten bývá zřízen primárně za účelem zisku)
 • Není to nestátní nezisková organizace (dále jen NNO), která si přivydělává prodejem výrobků nebo služeb, ale podnikatelské projevy NNO mohou být základem sociálního podniku
 • Není to sociálně terapeutické pracoviště (zpravidla NNO), protože se jedná v zásadě o službu klientům a nejde v ní o zaměstnávání v ekonomickém smyslu
 • Integračním sociálním podnikem nemusí být automaticky každý zaměstnavatel s více jak 50% osob se zdravotním postižením
 • Není to nadnárodní společnost ani její část, případně podnik na této společnosti závislý

Zdroj:Mgr. Gabriela Kurková, PhDr.Ing. Petra Francová –  MANUÁL: Jak založit sociální podnik

Láká vás sociální podnikání?

Zájem o sociální podnikání roste a přibývá lidí, kteří by rádi propojili svůj záměr podnikat s chutí dělat něco prospěšného pro ostatní. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR se rozhodlo těmto podnikatelům pomoci a vytvořilo síť lokálních konzultantů a expertů/koučů.

Tito konzultanti a experti poskytují odbornou podporu a individuální poradenství k problematice založení a vedení sociálního podniku. V současné době nabízí odbornou podporu 12 konzultantů a pět expertů/koučů v celé ČR. Konzultanti navazují i na práci ambasadorů z P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.,http://www.p-p-p.cz/cz/uvod-home, kteří v předchozích dvou letech propagovali a mapovali sociální podnikání v ČR.

Chcete si to vyzkoušet?

Můžete a to v rámci projektu „Podpora sociálního podnikání v ČR“. Smyslem stáží je přenos informací o fungování sociálních podniků a zvýšení kompetencí pro založení nebo řízení sociálního podniku.

Více informací zde: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/mpsv/staze-socialni-podnikani

 

 

V posledních několika letech se sociální byznys rozvinul z pouhého nápadu v živoucí, rychle rostoucí skutečnost. Už nyní zlepšuje životy mnoha lidí a je na vzestupu do jednoho z nejdůležitějších společenských a ekonomických trendů.

profesor Muhammad Yunus, laureát Nobelovy ceny a propagátor sociální ekonomiky.

 

Mohlo by se vám líbit...