Smysl a management: 2. díl – Potřebují lidé v práci hodnoty a smysl?

management and mean  photoO hodnotách toho bylo poslední dobou napsáno a řečeno víc než dost. Přesto, anebo právě proto, že o tomto tématu mluví jen několik „vizionářů“, se toho s výjimkou několika firem a organizací v praxi příliš mnoho neděje. Tedy myslíme si to – odhadujeme na základě vlastních zkušeností. Tipli byste si, že například v organizacích poskytujících sociální služby budou hodnoty více na pořadu dne? Ano? Ne vždy tomu tak je, protože se hodnota prospěšnosti a „pomáhání“ předpokládá sama o sobě … Jenže klíčové hodnoty se nemají promítat pouze do vztahů k zákazníkům, klientům, ale na prvním místě ve vztahu k zaměstnancům. Na prvním místě proto, že jsou to oni, kteří hodnoty „prodávají“ klientům. Víte, co je potěšující a nadějné? Že řada mladých lidí z často zatracované generace Y o hodnotách mluví a hlavně přemýšlí, že chtějí i v rámci podnikání „dělat svět lepším“. Přejme si, aby byli úspěšní.

Proč vlastně nějaké hodnoty mít? Co nám to přinese? K čemu je to dobré?

V minulém díle (zde, pozn. red.) jsme se zamýšleli nad tím, co lidé vlastně očekávají od zaměstnání, zda jsou to jen peníze nebo i něco dalšího. Vlastně už v prvním díle se objevují hodnoty důvěry (v podnik, produkt, lidi), přijetí, seberealizace, uznání, spravedlnosti, svědomí, vztahů …Byznys je tvrdý, tak jaká diskuze o hodnotách??? Jde o zisk ne? Když jej nevytvořím, vlastník mě vyhodí … Lidi jsou od přírody líní – hodnoty … to nemůže fungovat … říká nejmenovaný ředitel nejmenované firmy. Zní vám tento názor jako přežitek z doby kamenné? Omyl! Stačí se pozorně dívat v praxi.

Pokud lidé vědí „proč to dělají“, vidí v práci smysl, sebeaktualizaci a mohou spolurozhodovat o tom „jak to udělají“, výrazně to až na výjimky zvyšuje jejich motivaci a individuální odpovědnost. Možná i proto mluvíme o hodnotách – jde o to vytvářet zisk, plnit poslání a to způsobem, který respektuje bytostné potřeby člověka našeho civilizačního okruhu.

V každé organizaci najdeme nějaký systém (byť třeba nepsaných) norem a pravidel, v nichž se hodnoty promítají. Pokud chceme ovlivňovat hodnoty a kulturu organizace, potřebujeme žádoucí, pozitivní a důležité hodnoty promítnout do vize, strategie, standardů, kompetenčního modelu a systému hodnocení a rozvoje zaměstnanců. Budeme odměňovat a posilovat takové jednání, které bude v souladu s hodnotami, z nichž vyrůstá naše vize a kterých se chceme držet.

Velmi zajímavě hovoří o implementaci klíčových hodnot ve firmě Stanislav Bernard (Pivovar Bernard) v následujícím videu umístěném YouTube. Odkaz uvádíme, aniž bychom chtěli jakkoli propagovat nebo vyjadřovat sympatie či antipatie autoru videa. Inspiruje vás tento přístup?

Jak na to?

Pokud vás zajímá, jaké hodnoty by zaměstnanci a manažeři ve vaší organizaci rádi viděli a žili, můžete použít následující jednoduchý dotazník (doplňte si další, vlastní hodnoty). Vyzkoušejte si jej vyplnit, není to mnohdy jednoduché rozhodování.

Obrázek3

 

K zamyšlení nabízíme také výsledky několika průzkumů preferovaných hodnot na vzorku 142 respondentů.

Obrázek1

Zdroj: MVS Projekt, s.r.o.

Z výsledků preference hodnot, kdy respondenti volí a řadí podle důležitosti pouze 10 nejdůležitějších, následně pracujeme s pěti až šesti hodnotami, které získaly nejvíce preferenčních hlasů. V dalších krocích je potřeba tyto hodnoty pojmenovat a promítnout například do kompetenčního modelu a to vše ve spolupráci s co největším počtem zaměstnanců (workshopy, kulaté stoly, facilitovaná setkání). Pokud mají hodnoty v organizaci „žít“ je nutné, aby vznikaly „zespodu“.

Potřebují tedy lidé v práci hodnoty a smysl? Pokud se zamyslíme nad výsledky prezentovanými ve výše uvedeném grafu, pak odpověď nutně musí být kladná. Ovšem s dodatkem, jak kteří. Ostatně tak je to u člověka se vším …

  • Jaké by asi byly hodnoty start up firmy o pěti lidech? Jaké v nadnárodní bance? V bezpečnostní službě? V domově pro seniory? Ve firmě organizující předváděcí „akce s hrnci“ pro seniory?
  • Jaká je mise a vize vaší organizace, firmy? Jaké z toho vyplývají hodnoty?
  • Mají/měli „otcové“ zakladatelé nějaké? Jaké?
  • Jaké hodnoty prezentujete a jak to ve skutečnosti chodí v praxi?
  • Jak to vidí zaměstnanci? Ptal se jich někdo?
  • Vytváříte a ovlivňujete kulturu vaší organizace pomocí hodnot?
  • Hodnotíte, odměňujete a rozvíjíte zaměstnance v souladu s hodnotami?
  • Prezentujete vaši misi a hodnoty zákazníkům a veřejnosti?
  • Jaké byste „to“ chtěli mít?

V příštích dílech seriálu se budeme věnovat způsobům, jak promítnout hodnoty do každodenního fungování prostřednictvím kompetenčního modelu, hodnocení a rozvoje zaměstnanců, standardů vztahů se zákazníky apod.

The following two tabs change content below.

Mohlo by se vám líbit...