Čtyři pozice vnímání

pozorování photo

Setkáváte se s klienty, kteří řeší potíže v komunikaci? Snaží se prosadit svůj názor, ale je pro ně obtížné vcítit se do druhého? Zamýšlejí se spíše nad komunikaci druhých než nad svojí? Nebo během komunikace vnímají spíše potřeby druhých než svoje? Tak právě pro tyto situace je vhodné zvolit techniku Pozice vnímání z Neurolingvistického programování

Těžiště koučinkové práce spočívá v šikovném vedení rozhovoru a kouč volí metody či techniky přiléhavě, uvážlivě a jen tehdy, kdy mají své opodstatnění. Pro práci s jakoukoli technikou je důležitý vnímavý a tvořivý přístup kouče ke klientovi. Využití Pozic vnímání si dnes představíme jak při koučování s klientem, tak při sebekoučování. Svou roli sehrává také při koučování v týmu.

Čtyři pozice

V této metodě se pracuje v prostoru se čtyřmi pozicemi, které kouč vytvoří společně s klientem. K těmto účelům můžeme použít různé prostředky. Buď barevné čtvrtky papírů, nebo i bílé např. s barevnými popisy. V případě, že zvolíme „barevnější varianty“, je zvláště u vizuálního typu klienta podpořeno vnímání procesu a jeho lepší kotvení na jednotlivých pozicích.

Názvy jednotlivých rolí jsou:

1. role/pozice

„Já“, tj. klient

2. role/pozice je komunikační

„Partner“,

se kterým nastala situace, kterou si chce klient ujasnit.

 

3. role/pozice

„Pozorovatel“,

který ze své pozice a z nadhledu sleduje vzniklou situaci

 

4. role/pozice

„Meta pozice“

– jedná se o odstup ať časový nebo nadhled z výšky

 

Klienta požádáme, aby rozmístil jednotlivé role do trojúhelníku na zemi. Připomene si kontext situace, na který se chce pomoci techniky podívat. Kouč jej pozve na první pozici – . Pomoci otázek pracuje s klientem tak, aby se co nejvíce asocioval do popisované situace. Osvědčuje se pracovat se smysly – a to v celém rozsahu. Co vidí? Co slyší? Jaké má pocity? Vybavuji se mu vůně? Chutě? Tento postup nám zabezpečí, že si klient situaci co nejvíce připomene, jako by se stala teď. Proběhlou komunikaci v této chvíli plně vnímá ze svého pohledu. Ve chvíli, kdy si kouč ověří, že klient je asociován, požádá jej, aby z role vystoupil. Tady pracujeme s tím, aby se jednotlivé pozice zůstaly od sebe odděleny. V této části se může klient napít, podívat z okna, krátce změnit téma, ubezpečit se, že je ve stavu tady a teď. V NLP se toto nazývá separátorem, kdy od sebe oddělujeme jednotlivé role a s nimi spojené prožitky.

Poté klient vstupuje na druhou pozici. Tady bude v roli svého komunikačního partnera – pro lepší uchopení se může nazývat i jménem komunikačního partnera. Kouč opět pomáhá k asociaci do pozice Partnera pomoci otázek na smysly. Někdy bývá pro klienta obtížné se udržet v roli partnera, proto jej kouč trpělivě vrací do této pozice. Jak vidí celou situaci? Napomáhá zaujmout typický postoj, používat slova a výrazy, kterými partner hovořil, nebo tón hlasu.Na této pozici zjišťuje klient (kouč jej vede otázkami) jaký pozitivní úmysl mám (já partner) že se tak v této situaci chovám. Uvědomí si tak motivaci svého komunikačního partnera a jeho pohled na věc. Dobrat se k pozitivnímu úmyslu pomůže klientovi v tom, že může pro sebe hledat další zdroje. Opět vystoupí z role partnera a provede separátor, jak jsme popsali výše.

Dále klient vstupuje na pozici Pozorovatele, kde jako nezávislý pozorovatel sleduje, co se děje. Co tam řeší ti dva lidé, co tam provádějí. „Jaké máte pocity, když je sledujete, jaké to pro vás je?“ A hledání zdrojů – „ Co můžete poradit osobě na pozici jedna? Co mu můžete dodat, aby spolu lépe vycházeli?“ V této části kouč ověřuje, zda není klient asociován ani v jedné z rolí, které pozoruje. Je důležitá disociace od obou pozic. Se zdroji, které jej na této pozici napadnou, vystoupí z role Pozorovatele a provede separátor. Na pozici Pozorovatele kouč podporuje klienta, aby našel minimálně tři nápady, co by mohl osobě na pozici jedna doporučit.

S těmito vygenerovanými zdroji klient vstupuje na Meta pozici. Bude mít za úkol vnímat popsanou situaci i s novými zdroji a v této chvíli mohou klienta napadnout ještě další zdroje, nové vhledy či řešení situace. Uvědomí si je a vrací se na první pozici. Pro posílení celé situace si může vyvolat podobnou nebo stejnou situaci v budoucnosti, tentokrát s novým zdrojem.

Co dalšího můžeme získat pomocí metody Pozice vnímání?

Kouč i koučovaný zjistí, kterou z pozic využívá klient nejvíce, a jak je schopen vnímat své okolí ze všech úhlu pohledu.

Je pozice tou, kde klient citlivě vnímá druhého a má zdravé sebevědomí anebo ji nadužívá a chová se egocentricky?

V pozici PARTNERa je důležitá míra empatie, neztrácí se však klient příliš v životech druhých?

Pozice POZOROVATEL umožňuje klientovi nezávislý a objektivní pohled. Pokud je využívána příliš často, může člověk působit chladně a bez emocí.

META POZICE – umožní nadhled a vidíme širší souvislosti. Nechává-li se jí klient příliš často unášet, může vést k úniku ze života.

Techniku lze s úspěchem využít při sebekoučování. Jakou pozici jsem v komunikaci preferovala? Co jsem tím získala? Co mi to vzalo? Nadužívám některou z pozic? A samozřejmě lze aplikovat i na komunikaci, která teprve nastane.

Týmová komunikace – kde jsme jako tým? Jak se vnímáme? Na které pozici se jako tým pohybujeme prioritně? Jak nás vidí naši komunikační (obchodní) partneři?

Využití techniky má široký záběr a lze s ní pracovat různými způsoby. Každý kouč si v ní může najít to, co ke konkrétnímu případu bude potřebovat, upravit ji tak, aby byla prioritně ku prospěchu klienta. Technika se nám v praxi osvědčila zejména u klientů nespokojených s průběhem komunikace či jejím výsledkem. To jsou některé ze situací, ve kterých kouč může nabídnout podívat se na průběh komunikace pomocí popisované techniky.

 

Autorka článku:

AlenkaAlena Gebauerová
koučka,  lektorka a konzultantka v oblasti manažerského a osobního rozvoje

linkedinwww.koucink-komunikace.cz

 

Spoluautorka:

  • koučka, která poskytuje své služby těm, kteří chtějí

 

  • jsem lektorka, která dovede v lidech vyvolat chuť ke změně

– See more at: http://koucink-komunikace.cz/o-mne/#sthash.28gPB57V.dpuf

Fotka_garant_Jana MynářováJana Mynářová
Koučka, psycholožka, lektorka a překladatelka

www.vsimavykoucink.cz
linkedinProfil na Koučinkportálu

 

Mohlo by se vám líbit...