Renáta Nocciolini: Interní koučink v ČSOB není zdarma

foto_rnRenáta pracuje jako specialista pro rozvoj a vzdělávání a interní kouč v ČSOB od roku 2012. Od roku 2014 je zodpovědná za Centrum pro koučink a mentoring, které zajišťuje tyto služby pro banku. V současnosti je v ČSOB zhruba třicet interních koučů a dvanáct týmových koučů.  Renáta je certifikovanou koučkou Academy of Coaching Excellence, má NLP výcvik a výcvik v systemickém koučování. Koučinku se věnuje pět let.

Mohla bys mi něco říct o novém „mezifiremním“ projektu pro kouče, do kterého se zapojili také interní koučové ČSOB?

Tento projekt vznikl díky našemu „náhodnému“ setkání s jednou interní koučkou z T-Mobile. Do T-Mobilu si chtěli pozvat paní Marilyn Atkinson, světoznámou koučku, která přijela v té době do Prahy. Napadlo nás, že bychom se k setkání mohli připojit a podělit se o náklady. Nakonec se k nám shodou okolností připojili ještě 4 interní koučové z ČEZu. Byla to velmi podařená akce, měli jsme možnost s Marilyn sdílet její zkušenosti a náhled na koučování.  A také jsme mohli vidět její styl koučování při ukázce, kdy Marilyn koučovala jednu z účastnic workshopu.  Překvapením pro mne bylo její vedení koučovacího rozhovoru s lehkostí a všudypřítomným humorem. Čím více se prohluboval raport s koučovanou, tím větší měla Marilyn energii. Byl to pro mě obrovský zážitek.

Na tomto setkání tedy vznikla myšlenka pokračovat dál společně v některých aktivitách?

Ano, na této akci se zrodila myšlenka, že bychom mohli začít s mezifiremním koučinkem, a navzájem si vyměňovat interní kouče.  Jako první proběhla výměna koučů mezi firmami ČEZ a T-Mobile. Koučové se koučovali navzájem a všem se to moc líbilo a přinášelo jim to velký užitek pro jejich další práci. V srpnu proběhlo další setkání nově vzniklé platformy a utvrdili jsme se v tom, že v této spolupráci chceme pokračovat. Nadále bychom se chtěli společně setkávat a podílet se na nákladech při vzdělávání interních koučů. Promýšlíme témata, kterým se chceme věnovat a také bychom rádi realizovali společný trénink či workshop pro interní kouče.

Jaký je o projekt zájem ze strany firem? 

Do projektu se kromě ČSOB zapojili kolegové z  České spořitelny, Kooperativy,  ČEZu, IBM a T- Mobile. V tuto chvíli je tedy do projektu zapojeno 6 firem a jejich počet nechceme v tuto chvíli dále rozšiřovat. Všichni to děláme dobrovolně nad rámec své práce. Je pro nás důležité, že máme společný náhled na interní koučování a na koučink jako takový.

Jak zvládáte to, že zapojené firmy, například banky si navzájem konkurují? 

Dohodli jsme se, že banky, které jsou do projektu zapojené, si mezi sebou kouče vyměňovat nebudou.  Já už například dneska vím o 2 lidech v ČSOB, kteří chtějí cíleně vyzkoušet kouče z jiného oboru než je bankovnictví. Naše kouče si tedy chystáme vyměňovat pouze s T-Mobilem, ČEZem a Kooperativou.

Uvažujete o tom, že byste tuto vaši aktivitu zaštítili některou z asociací sdružujících kouče? 

Myslím, že to je na spadnutí, protože v jedné z asociací mají samostatné téma pro interní kouče.  Rádi bychom zahájili diskusi o akreditacích, certifikacích a podobně. Jak to dopadne, uvidíme po dalších společných setkáních.

Jaký další přínos má pro vás vzájemné setkávání?

Kromě všeho, co už jsem říkala, funguje naše platforma také jako intervizní skupina. Sdílíme témata a hledáme společně řešení. Bavíme se třeba i o takových věcech, jak dělat interní marketing koučování ve firmě.  Jak získat zájem pracovníků o naši práci. Shodli jsme se na tom, že jak se mezi externími kouči vytváří konkurence, tak mezi interními tomu tak není, ale na druhou stranu se interní kouč také musí umět prodat dovnitř do své firmy.

Pracujete v ČSOB také s externími kouči?

Ano, spolupracujeme také s externími kouči, ale vzhledem k cenám koučování, si externího kouče mohou dovolit většinou pouze manažeři na úrovni top managementu. Pokud chtějí kouče a mají na to rozpočet, tak jim rádi s výběrem externího kouče poradíme a pomůžeme.  Pro tyto manažery je důležité, aby mohli být maximálně otevření a autentičtí a to se jim lépe daří s externím koučem, který není součástí organizace.

Specifická situace je u týmového koučování. Řada našich manažerů v kontextu relace přidaná hodnota versus cena požaduje interní týmové kouče. Zkrátka již se svými lidmi mohli zažít týmový koučink a vědí, že úroveň a kvalita tohoto interního servisu je vysoká. Vždy je fajn mít možnost srovnání.

Takže externí koučink je o penězích?

Ano je, ale interní koučink je také o penězích, protože interní koučink máme kalkulovaný na 6000 Kč za 10 koučovacích sezení a pro některé útvary je i tato částka leckdy vysoká, protože může představovat celoroční rozpočet na vzdělávání konkrétního člověka včetně odborných školení. Ovšem když býval před pár lety u nás individuální interní koučink zdarma, tak si ho lidé tak nevážili. Proto jsme se rozhodli jej od roku 2008 zpoplatnit.

Máte v ČSOB kouče, kteří by koučování měli jako hlavní náplň práce?

V koučovacím centru máme asi 30 interních koučů, kteří koučují nad rámec své náplně práce. Z nich je zhruba polovina velmi aktivních a ti se také kontinuálně vzdělávají a rozvíjejí své koučovací kompetence.  Pokud se například někdo zúčastní mezinárodní konference v tuzemsku či zahraničí, tak po návratu uspořádáme workshop, na kterém sdílí získané informace a poznatky s dalšími kolegy interními kouči.

Navíc máme v každém regionu v rámci pobočkové sítě seniorní konzultanty. Jednou z mnoha jejich aktivit je také koučink, což je součást jejich pracovní náplně. Tito lidé pracují výhradně s obchodníky na pobočkách a mimo jiné umí také facilitovat workshopy a týmový koučink.

Kolik hodin interního koučování v ČSOB probíhá?

Máme asi 80 koučovacích kontraktů ročně a každý kontrakt je koncipován na maximálně 10 setkání.

Tento rozhovor vzniká pro Koučink portál.  Sleduješ ho a myslíš si, že je pro interní kouče tento portál užitečný?

Ano, určitě sleduji portál, je skvělé najít informace o koučování na jednom místě.  Je užitečné mít možnost si přečíst o novinkách v oboru, jaké jsou trendy, kde se děje nějaká zajímavá akce a podobně.  Napadá mne, že by mohlo být pro mé kolegy užitečné, aby měli možnost se ze stránek našeho Koučovacího centra na intranetu dostat proklikem na Koučink portál. Máme kouče, kteří pracují v IT nebo ve financích a nejen pro ně je užitečné mít přístup k informacím o koučování.

Na závěr bych se Tě chtěla zeptat, jak vidíš budoucnost interního koučinku v ČSOB za 3 roky?

Dochází k přirozené obměně koučů, budeme pokračovat v jejich vzdělávání a rozvoji.  Věřím, že bude koučink ještě u nás ve firmě žít i nadále a že bude dobře fungovat a rozvíjet se rovněž týmový koučink a koučovací kultura jako taková.

Přeji vám hodně úspěchů a děkuji Ti za rozhovor.

Save

Save

Save

The following two tabs change content below.

Mohlo by se vám líbit...