Koučink pro pěstouny aneb rodičovství jako mistrovské umění

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMáme tu podzimní čas sklizně, čas přípravy na zimu. V přírodě všechno dozrává, sklízí se plody, které rostou už od jara. Ptáci odlétají za teplem na jih, zvířata, která přes zimu zůstanou doma, shromažďují zásoby. Rostliny rozsévají svá semena a budou čekat na příští jaro. Podzim připomíná životní období, kdy člověk sklízí plody své celoživotní práce. Vychoval své děti a vypouští je do světa tak přirozeně, jako stromy nechávají uzrát své plody.

Mistrovství rodičovského umění se často pozná podle schopnosti vytvářet rodinné krby plné vřelých vztahů a vazeb a zároveň schopností vytvářet prostor pro možnost odchodu z rodiny s tím, aby získaly další nové zkušenosti.  Rodinný krb je však stále připraven na návrat a dává tu možnost, kdykoliv se vracet domů. Každý rodinný krb je jedinečný a neopakovatelný. Učíme se v něm mnohému a hluboce nás ovlivňuje na naší cestě k sebeúctě a vytváření vztahů s ostatními.

Tak jako v přírodě, tak i v lidském společenství existují „samci a samice“, které vytváření rodinných krbů neinteresuje.  Mláďata však potřebují bezpečné hnízdo, které jim umožní nejen přežít, ale především prožít kvalitně život. Ne všechny dětí mají to štěstí, že mohou vyrůstat ve své biologické rodině. Některé vyrůstají v kojeneckých ústavech a další v dětských domovech. Jiným se podaří dostat do náhradních rodin , adopce nebo do pěstounské péče.  

Jak jsme na tom u nás doma v České kotlině?

▶ Česká republika drží prvenství v Evropě v počtu dětí ve věku do 0–3 roky umísťovaných ročně do zařízení ústavní výchovy.

▶ V ČR vyrůstá v 33 dětských domovech a kojeneckých ústavech kolem 8 tisíc dětí ve věku 0–18 let, z toho 1 418 dětí ve věku 0–3 roky jsou v kojeneckých ústavech a domovech pro děti do tří let (Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR – ÚZIS ČR).

▶ V ústavních zařízeních různého typu (dětské domovy, kojenecké ústavy, ústavy sociální péče a výchovné a diagnostické ústavy) vyrůstá celkem 20 tisíc dětí.

Máme to štěstí, že existuje stále rostoucí počet tzv. náhradních rodičů, kteří přicházejí na pomoc. Jsou to dle mého názoru „mistři rodičovského umění“ od kterých se můžeme mnohému naučit. Je nutno však na ně stále myslet, dát jim potřebnou podporu a provázení na jejich nelehké cestě.

Inspirace k dobré praxi v terénu

Ráda bych dnes poukázala na velmi povedený projekt uskutečněný pro podporu a pomoc této cílové skupiny. Vznikl ve spolupráci Koučink centra s Nadací táta a mámaInformačním střediskem Mikuláš o.p.s a Asociací náhradních rodin ČR.

Jednalo se o projekt využívající koučink pro pěstounské rodiny a spolupracující neziskové organizace. Koučové v projektu dobrovolně pracovali jak s pracovníky neziskových organizaci, které sdružovali pěstounské rodiny, tak se samotnými pěstouny.

Využívala se forma individuálního nebo týmového koučinku, nebo nabídka „ochutnávek“ přibližující základní principy koučinku. V průběhu projektu vznikl tzv. koučovací sešit pro pěstouny s názvem „Nakopni mě, aneb s pomocí vzhůru“. V něm je velmi příjemným způsobem představeno koučování a jeho možnosti využití v rodičovství přirozeným způsobem.

Nejčastější odpovědi pěstounů na otázky koučů v projektu se soustředily na tří klíčové oblasti (principy koučování) tzv. DUO.

1. Začal jsem si více věřit (Důvěra a Sebedůvěra)

2. Uvědomoval jsem si více danou situaci a náhle jsem měl jasno (Uvědomění)

3. Cítil jsem chuť / odvahu danou situaci řešit, vzít ji do svých rukou (Odpovědnost )

Cílem projektů rozhodně nebylo z pěstounů udělat profesionální kouče, ale poskytnout inspiraci k rozvoji právě těchto tří klíčových oblastí DUO v práci náhradního rodiče s dětmi i se sebou samotným.

 

Podporou rodin či dětí mohou vznikat inspirativní řešení a dobrá praxe

 

„Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou.“ 

Richard Bach

Koučové,  kteří pomáhají těmto cílovým skupinám,  významně ovlivňují řešení nedostatků současného systému a pomáhají neziskovým organizacím poukazovat na tyto nedostatky a na potřebu legislativních změn.

 

Autorka článku:

Fotka_garant_Šárka FrancírkováŠárka Francírková
Průvodce na cestě k lepšímu porozumění sobě i druhým

www.vnitrnistabilita.cz
linkedinProfil na Kočinkportálu

Mohlo by se vám líbit...