Rovno-vážná cesta

rovnováha Balance – umění budoucnosti

Hřbitovy jsou plné lidí, kteří si mysleli, že jsou nenahraditelní.“

 

 

 

 

 

Zachování smyslu pro zdravou rovnováhu v každé oblasti svého života by měl patřit k základním dovednostem člověka, neboť má velký vliv na zdraví člověka a celé společnosti.

Všichni toužíme po klidu, pohodě a duševní rovnováze, abychom zvládali každodenní starosti, které jsou s běžným životem úzce spjaty. Samozřejmě důležitý je odpočinek a regenerace sil, avšak často to nestačí. Potížím, které nutně přicházejí po delším období stresu a nerovnováhy můžeme pomoci předejít využitím i tzv. Life – balance koučinku, který je vhodnou metodou prevence „života plný disbalance“ a je možné se o něm dočíst v mnoha odborných článcích. (např. článek Od výkonu ke smyslu aneb koučování mění směr).

Ve společnosti a životě jednotlivce se začíná potkávat potřeba a úsilí o nalezení vhodného skloubení rodinného a pracovního života. Ideální je, když se člověku podaří věnovat se práci i rodině stejně intenzivně. Slaďování práce a osobního života, tedy tzv. work-life balance, zahrnuje právní předpisy i konkrétní opatření zaměstnavatelů, která zohledňují požadavky zaměstnanců a zaměstnankyň věnovat se přiměřeně kariéře a zároveň rodině.

Co znamená Work-life balance

Work-life balance aneb slaďování osobního a pracovního života je snaha o dosažení rovnováhy ve všech oblastech života každého jedince. Sladit svůj osobní a pracovní život je velmi individuální proces, který se odvíjí od potřeb a preferencí každého člověka – ať již je to péče o osobu blízkou, více času pro svého koníčka, práce pro komunitu a podobně.

Pro firmy a organizace je zavádění opatření v rámci slaďování cestou, jak si udržet kvalitní pracovní sílu, zefektivnit pracovní výkon, motivovat své zaměstnance a snížit některé náklady na lidské zdroje.

Proč potřeba slaďování profesního a osobního života

Rovnováha mezi prací a soukromím se netýká pouze péče o rodinu ani nemá řešit, jak pracovat méně. Je to nalezení způsobu, jak pracovat „chytře“, jak zůstat svěží a efektivně využívat čas v zaměstnání a v rodině, a to bez nebezpečí, že by jedno bylo pro druhé zanedbáno. Tuto rovnováhu potřebují všichni a ve všech stádiích života.

Zdroj: The Essential Guide to Work-life Balance; Department of Trade and Industry, London, UK.

Pracovní svět se mění

Stres je často důsledkem nerovnováhy mezi pracovním a soukromím životem a neoddělitelnou součástí moderní doby, která významně ovlivňuje naše zdraví ale i pracovní výkonnost. V ČR utrpí různě závažnou formou mrtvice až 40 000 lidí ročně a věková hranice se stále snižuje. Právě mrtvice bývá často následkem stresu a nedostatečné psychohygieny v kombinaci s dalšími faktory. Stojí za to se tímto tématem zabývat hlouběji již v počátcích vnímání disbalance a preventivně působit na získání dovedností, jak si balanci udržet. Podle nejnovějších průzkumů je to i trend budoucnosti, kam naše společnost směřuje.

Zdroj : Eduwork o.s. – Práce na dálku

Dnešní inspirace z neziskové sféry

Pro dnešní inspiraci jsem zvolila obecně prospěšnou společnost ERGO aktiv, která poskytuje účinnou rehabilitaci a aktivní doprovázení osobám po mozkových příhodách a úrazech hlavy. Finance na svou činnost získávají skrze kreativní a velmi lidské projekty, na které bych dnes ráda poukázala.

Snídaně s nezvaným hostem

„Snídaně s nezvaným hostem“ nabízí spojení nevšedního zážitku, zdravé snídaně, prevence stresu a pomoci dobré věci. Vedení firmy si se svými zaměstnanci může prožít klidné ráno, vyzkoušet si naservírovat kávu, když nohy neposlouchají, požádat o muffin, když člověk nemůže mluvit nebo si připravit sendvič jednou rukou. Kolegové se pobaví mezi sebou a i s lidmi s menším či větším handicapem.

Odborníci a klienti z ERGO Aktiv jsou připraveni zodpovědět veškeré dotazy, které účastníky napadne právě při tomto prožitku. Zajímavé je i zprostředkování pocitů účastníků, kteří poradí, jak handicap – nezvaného hosta jménem mrtvice nepustit přes práh.

Veškerý zisk je věnován na přímou péči klienty ERGO Aktivu, který efektivně pomáhá řešit potíže s řečí, pamětí i pohybem a pomáhá klientům v návratu do aktivního života.

Polívková smršť

Další zajímavý projekt s názvem „Polívková smršť“ spojuje gastronomický zážitek s veřejnou sbírkou a kombinuje výtečné polévky s návratem chuti do života. Sami klienti se v rámci podporovaného zaměstnávání na Polívkové Smršti aktivně podílejí – pomáhají s organizací, získáváním sponzorů a partnerů, prodejem na stánku, s medializací akce.

A jak můžete pomoci vy?

Přijďte si dát polévku do stánku Polívková smršť, který je každou středu od 29.4. k nalezení na farmářských trzích v Praze na Pankráci a vaří jí nejlepší čeští šéfkuchaři (např. Filip Sajler, Roman Paulus, ad.), kteří projekt podporují. Nebo si na stánku můžete zakoupit tašku s příběhy klientů nebo poslat DMS za 30 Kč ve tvaru DMS CHUTKZIVOTU na tel. číslo 87 777.

Více informací na www.ergoaktiv.cz a na www.polivkovasmrst.cz