RADMILA PINKAVOVÁ JIRKOVSKÁ – Koučink a rozvoj talentů v CET 21

Radmila Pinkavová Jirkovská vystudovala společenské vědy na PF UJEP v Ústí nad Labem a ekonomii na BIBS v Brně, MBA dokončila na Nottingham Trent University. Již 16 let pracuje v mediální společnosti CET 21, která je...