Tichý rozvoj

silence photo

Ticho je jazykem věčnosti.“
Getrud von le Fot

Mám moc ráda ticho, obzvlášť jeho libozvučnost a „upovídanost“. V tichosti vždy pookřeji a nasbírám potřebnou sílu pro bytí v mnoho-podnětném zvukovém prostředí. Svět ticha mne vždy přitahoval a s ním i lidé, kteří se v tomto prostředí pohybovali jako ryba ve vodě.
 
 
 

Jaké to je vlastně žít v neustálém tichu?

Na tuto otázku by nám nejlépe odpověděla poměrně velká komunita našich spoluobyvatel tzv. neslyšících, nedoslýchavých, či osob se sluchovou vadou.

V českých podmínkách ukazují statistiky na tyto počty:

 • 20 – 40 tisíc „prakticky neslyšících“ v ČR, z toho asi 10 tisíc ve věku do 18 let.
 • 100 – 300 tisíc osob s vážnou sluchovou vadou.
 • 300 tisíc – 1,5 milion osob s reflektovanou sluchovou vadou.

Tato skupina se liší od jiných skupin lidí s jiným typem znevýhodnění v tom, že vykazuje znaky odpovídající charakteristikám menšiny z etnografického hlediska.

Jaký je současný pohled na tuto problematiku v ČR a trend ve společnosti?

Od roku 1989 přichází do ČR inspirativní humanistický trend ze západního světa. Tento trend prosazuje názor, že tato komunita lidí nepatří do skupiny zdravotně postižených, ale do skupiny jazykových a kulturních menšin.

Již v 60. letech studie amerických lingvistů prokázaly, že znakový jazyk je rovnocenným mluvenému jazyku, má vlastní historii a vývoj, gramatiku a znakovou zásobu a je mateřským jazykem většiny neslyšících i nedoslýchavých lidí.

Jak sebe sama vnímají lidé s vadami sluchu?

Velmi zajímavé je i jejich pojetí sebe sama, které se z některých v této oblasti realizovaných výzkumů dělí do dvou skupin:

 • Lidé, kteří se cítí omezovaní svou hluchotou, se vnímají jako zdravotně postižení. S tím se také často objevují pocity smutku a bolesti a pocitu sociální izolace. Toto sebepojetí se rodí v původním rodinném prostředí, které zpravidla považuje neslyšícího člena za postiženého či jinak neschopného.
 • Lidé, kteří nepovažují svou hluchotu jako odchylku od normy, ale jako přirozenou součást jejich jedinečnosti, určující kulturní rozdílnost. Tito lidé se pak ve svém životě cítí jako samostatné bytosti, které lépe realizují své sny a přání.

Nový společenský přístup k neslyšícím je důležitou součástí rovnocenného partnerského přístupu a jednání.

Koučování a neslyšící

„V tichu vznikají nové způsoby myšlení a bytí.“

Koučování je velmi vhodnou metodou rozvoje i pro „komunitu z tichého světa“. Je dobré využívat pro proces koučování překladatele. V klasickém koučovacím procesu se doporučuje věnovat pozornost klientovi, nikoliv překladateli. Platí pravidlo: „Mluvme na klienta, nikoliv na překladatele.“

Pro lepší orientaci v komunikaci se uvádějí tato doporučení:

 • Komunikace „přes papír“ s neslyšícími je většinou neúčinná. Lidé, kteří se narodili jako neslyšící nebo ztratili sluch v raném věku, nemají dostatečnou slovní zásobu, takže psaný projev pro ně neznamená úlevu.
 • S neslyšícím je třeba mluvit přirozeně, pomaleji, čelem a s „prázdnými ústy“. Je vhodné udržovat pomalejší rytmus řeči a nezvyšovat hlas.
 • Pro komunikaci s neslyšícím je dobré využívat výrazy obličeje a gesta rukou. Přijímání zpráv je pro neslyšícího stejně důležité jako jejich předávání.
 • Odezírání pro neslyšící nepředstavuje výraznou úlevu. Je zjištěno, že odezírání je pro neslyšící zřetelné pouze z 30-40%.
 • Pokud jednající osoba neslyšícímu nerozumí, je vhodné požádat neslyšícího, aby zpomalil nebo větu zopakoval.
 • Zná-li jednající osoba s neslyšícím základy znakového jazyka či prstové abecedy, měla by je používat.
 • Při konverzaci ve skupině je třeba říci neslyšícímu téma rozhovoru tak, aby se necítil vyčleněn.
 • Kontakt s neslyšícím je zapotřebí udržovat přímým pohledem z očí do očí.
 • Při komunikaci s neslyšícím je žádoucí vypnout všechny rušivé zvuky (mobil, rádio, televize apod.).
 • Pokud chceme získat zpětnou vazbu a ujištění, že neslyšící našemu sdělení skutečně porozuměl, není dobré ptát se, zda porozuměl, ale položit otázku „Co jste mi rozuměl?“.

Dnešní inspirace

Ráda bych Vám dnes představila obecně prospěšnou společnost – Tichý svět, která pomáhá neslyšícím vyjít z izolace. Její aktivity jsou velmi zajímavé a prospěšné a usilují o rovnoprávné postavení neslyšících především na trhu práce a vzdělávání, ke kterému patří i koučování. Prostřednictvím těchto služeb se snaží odstraňovat komunikační bariéry a podporovat aktivitu a vlastní úsilí klienta.

Jste firma nebo organizace a rádi byste zaměstnali neslyšícího?

Jeden se zajímavých projektů, které realizuje je novinka na trhu práce pro neslyšící – Speciální databáze s pracovní nabídkou. V případě vašeho zájmu doporučuji si načíst příručku pro zaměstnavatele a porozhlédnout se i po zajímavém pracovním portálu.

https://www.neslysimpracuji.cz/

https://www.neslysimpracuji.cz/prirucka-pro-zamestnavatele

Máte chuť poznat tento tichý svět?

Pak doporučuji navštívit výbornou Tichou kavárnu, první pražskou kavárnu s neslyšící obsluhou.

Tichá kavárna představuje prostor, kde mohou neslyšící pracovat, využít své schopnosti a ukázat sobě i svému okolí, že i v tak náročném oboru, jakým je pohostinství, se mohou s úspěchem uplatnit. Kavárna slouží rovněž jako tréninkové prostředí a nabízí podporu studentům a absolventům odborných škol pro jejich profesní začátky.

Tichá kavárna je také příjemným místem pro setkávání neslyšících. Místem, kde si mohou objednat ve znakovém jazyce, kde se setkají s přáteli, aby se s nimi zastavili na „kus řeči“ nad šálkem dobré kávy. Tichá kavárna je také místem pro realizaci výstav neslyšících umělců a konání kulturních a vzdělávacích akcí pro slyšící i neslyšící veřejnost.

Tichá kavárna přibližuje veřejnosti svět neslyšících, jejich kulturu a znakový jazyk díky každodennímu setkávání  neslyšících a slyšících návštěvníků kavárny, kteří zde naleznou útočiště před hlučným světem venku. Nahlédnutí do světa neslyšících přináší nové zkušenosti a zážitky.

Provoz Tiché kavárny je druhem sociálního podnikání, zisk z jejího provozu je použit výhradně k jejímu dalšímu rozvoji a podpoře služeb pro neslyšící.

Více informací naleznete zde:

http://www.tichakavarna.cz/

 

Autorka článku:

Fotka_garant_Šárka FrancírkováŠárka Francírková
Průvodce na cestě k lepšímu porozumění sobě i druhým

www.vnitrnistabilita.cz
linkedinProfil na Kočinkportálu