Tlak na výsledek

Každý z nás touží uspět. Úspěch – každý si představí něco jiného – posiluje pocit vlastní hodnoty, povzbuzuje sebedůvěru, přináší osobní odměnu za vynaložené úsilí, peníze, uznání okolí, dodává energii pro další kroky a rozhodnutí.

Ve sportovní oblasti je úspěch měřen výsledkem, jímž je konečný čas na časomíře, skóre utkání, množství získaných bodů, medailí, poražených soupeřů.

Představíme-li si cestu za tímto výsledkem, vidíme investice ve formě peněz, času, obrovského úsilí, fyzické bolesti, odříkání, disciplíny, životosprávy. Je nasnadě, že toto vše chceme vykoupit odměnou ve formě uspokojivého výsledku. A je také zřejmé, že čím více toho za své úsilí očekáváme, tím větší tlak vzniká. Toto je tlak vnitřní, který na sebe vytváříme sami.

Tlak vnější vzniká díky očekáváním druhých lidí, našeho okolí – sponzorů, trenérů, klubu, v první řadě obecenstva vysedávají také rodiče se svým vlastními ambicemi řízeným tlakem. Tlak na nás vytváří soupeř svým uměním, prostředí, ve kterém se výkon odehrává, okolnosti daného okamžiku – jak se cítím, jak moc si důvěřuji, nakolik věřím ve zvolenou taktiku a vlastní schopnosti.

V tuto chvíli, kdy se tlak sčítá a dere na povrch, se nabízí otázka:

Opravdu vím a jsem si jistý tím, co umím?

Součty těchto tlaků mohou být tak velké a silné, že v určitou chvíli – právě když o to sportovec nejméně stojí – paralyzují výkon natolik, že zůstane hluboko pod skutečnými možnostmi. Z pohledu koučování nazýváme tyto vlivy brzdami, které nám brání podávat výkon, jenž je fakticky v našich silách. Všimněte si například, jak se mění váš vnitřní stav ve chvíli, kdy vás začne někdo pozorovat a hodnotit u nějaké činnosti…

Tlak není  absolutní a nezměnitelný fakt. Je to abstraktní veličina, se kterou je možné aktivně pracovat. Mnoho záleží na individuální interpretaci daného okamžiku, významu a hodnotě, kterou mu přisuzujeme…

Koučování –  není všelék, ale funguje a pomáhá

Koučování  je metodou, která nás učí s těmito vlivy pracovat. Dokážeme-li se od tlaku odstřihnout, jsou naše tělo i mysl natolik volné, že nic nebrání podávání výkonu blížícímu se optimu. Koučování je přístup a způsob, který učí sportovce pracovat aktivně se svou pozorností a rozvíjí jeho vědomé vnímání v kritických momentech. Už jen uvědomění si místa či okamžiku, ve kterém tlak vzniká, přináší uvolnění tlaku. Sportovec se spíše než obětí  vnějších okolností stává pozorovatelem a spolutvůrcem stavu, ve kterém potřebuje být pro podání kvalitního výkonu. Obrací svou pozornost od výsledku, který přináší tlak, k procesu samotnému a postupně a přirozeně se u toho učí a roste. Zajímavé je, že nedochází ke zlepšení dovednosti (výkonu) samotné, ale spíše k lepšímu využívání již dosažené úrovně. Vnější pozorovatel má pak pocit, že se zlepšila dovednost (výkon) samotná.  Faktem však je, že se sportovec k výkonu spíše osvobodil a díky tomu využívá lépe tréninkem vytvořené a mnohokrát opakované automatismy…

Tyto úvahy vedou k několika principům, které provázejí svět koučování a mentálního rozvoje sportovců. Mohly by znít takto:

  • Všichni jsme v pořádku a máme vše, co potřebujeme pro podávání kvalitního výkonu
  • Při zaměření na proces se učíme lépe využívat zdroje, jimiž již disponujeme
  • K tomu nám pomáhá práce s vlastní pozorností, která dovoluje všímat si kritických okamžiků přinášejících omezení při podávání výkonu
  • Vždy jednáme se záměrem uspět a jednat správně – proto chápeme, že selhání a chyby jsou nutným průvodcem na cestě postupného růstu a zlepšení. Ktomu je také využíváme
  • Každý krok nahoru ukazuje, že jsme schopni učit se a naučit se to, pro co se rozhodneme. Chápeme, že tato schopnost je naprosto přirozená
  • Postupné krůčky a drobné úspěchy přinášejí radost, která je přirozeným zdrojem energie pro další práci
  • Odstřihneme-li se od všudypřítomného hodnocení, ocitneme se v prostoru, který vede k aktivnímu vnímání daného okamžiku. To dovoluje hledat otevřeněji další kroky a korekce

Výsledkem takové cesty je schopnost soustředit se na proces samotný, radovat se z vynaloženého úsilí a učit se.  Konečný výsledek se tak stává pomyslnou třešničkou na dortu místo strašáka vyvolávajícího všudypřítomný tlak, jenž omezuje kvalitu a úroveň výkonu v daném okamžiku.

Zkouška nanečisto?

Pokud ještě nevíte, jak spolupracovat s koučem a co pozitivního by vám tato spolupráce mohla přinést při vašem osobním nebo sportovním rozvoji, máte možnost ji prozkoumat a vyzkoušet. Většina koučů vám nabídne minimálně krátkou ochutnávku, abyste si mohli proces koučování vyzkoušet, osahat a zvážit, jestli je právě tento přístup tím nejvhodnějším nástrojem při dosahování vašeho osobního mistrovství.

PS: Přestože se obecně tvrdí, že je v Česku “překoučováno“, 80% většina sportovců má nulovou nebo jen velmi mlhavou představu o tom, co se odehrává za zavřenými dveřmi při konzultaci s koučem…

 

The following two tabs change content below.