Transformační koučink v praxi

TRANSFORMAČNÍ KOUČINK můžete s Ladislavem Dvořákem zažít na workshopu v rámci konference Koučink v praxi ZASTAV SE A DÝCHEJ.

Při pohledu na náš život vidíme, že životní cesta není jednoduchá. Nejenže občas „zabloudíme“ a nevíme kudy dál, nejenže před nás osud často staví nečekané překážky, i my sami se měníme. Jednak nás potkávají různé nečekané události (smrt blízkých, vážná nemoc, rozvod, nebo naopak setkání s někým hodně zajímavým a inspirujícím…), které náš život mohou obrátit vzhůru nohama, jednak v životě existují přirozené etapy, které před námi otvírají nový pohled na to, kým jsme a v jakém světě žijeme.

Například pro kojence se svět radikálně změní, když se z něj stane batole. Těchto změn je v dětském životě celá řada (předškolák, školák, puberťák), ale pak přijde dlouhé období dospělosti a my podlehneme iluzi, že už nás žádná další změna nečeká a že od teď se život bude vyvíjet úspěšně a hladce… ve stylu a žili šťastně až do smrti“.

Je to samozřejmě jen iluze, a tak přicházejí další životní etapy a proměny, tentokrát spíše vnitřní, a pokud nejsme připraveni, vnímáme je spíše jako krize (krize středního věku, krize vylétnutí dětí z hnízda, krize při odchodu do důchodu apod.). Ať už tyto změny vnímáme negativně nebo pozitivně, staví nás konkrétní situace před úkol znovu si položit otázky:

Kdo vlastně v této situaci jsem?

Jaký má můj život (a život vůbec) aktuálně smysl?

Po jaké cestě se má vydat?

Co nového mám do svého života přijmout?

A co musím opustit?“

Transformační situace v našem životě

Osobní transformace je proto důležitou a přitom přirozenou součástí našich životů, před kterou „nemůžeme utéci“. Otázkou je, jakým způsobem transformační momenty v našem životě zvládneme, kolik nás to bude stát, jaké ztráty přitom utrpíme a naopak co můžeme získat. Při průchodu těmito zajímavými, náročnými a někdy obtížnými momenty našich životů je často důležité, kdo vedle nás v této situaci stojí, o koho se můžeme opřít. V takovém momentě pro nás může být extrémně nápomocná koučovací podpora, která nám umožní zastavit se, v bezpečném prostředí se po svém životě „rozhlédnout“ a zvolit dobré, kreativní řešení na cestě dopředu.

Při úspěšném průchodu momentem transformace se mění naše vnímání sebe i světa. Dochází k naší přirozené „sebeaktualizaci“, jak říká Abraham Maslow, zakladatel humanistického přístupu k psychologii. Maslow vychází z toho, že lidé mají přirozenou potřebu seberozvoje a sebereflexe. Ta je vede často k novému sebepojetí a současně novému způsobu fungování ve světě.

Tento přechod nemusí být vůbec jednoduchý – ve svém životě máme kromě přirozené potřeby vlastního rozvoje současně i odpor vůči ní a strach z toho, kam změna povede. Rozvoj je namáhavý, nejistý a často dáváme přednost tomu zůstat u toho, co nám ještě aspoň trochu funguje, i když nám to už nevyhovuje (typickým příkladem může být odkládaná změna zaměstnání, ve kterém se už nějakou dobu necítíme dobře). Proto při změně často potřebujeme podporu – a koučink je ideální příležitostí, jak koučovanému pomoci při jeho transformaci a sebeaktualizaci. Dobrý kouč musí být připravený rozeznat, zda jde koučovaný po své přirozené evoluční cestě rozvoje, nebo zda v jeho životě dochází k transformační změně, a umět koučovaného v obou případech účinně podpořit.

Role kouče při podpoře transformační změny

Rolí kouče je při tom pomoci koučovanému najít rovnováhu mezi jeho touhou po změně a strachem či odporem vůči ní. Pomoci mu uvědomit si, co je nyní v jeho životě opravdu důležité, jestli je vhodná situace na to, aby vykročil do nové situace, anebo aby ještě zůstal tam, kde je, a hledal jiné způsoby rozvoje

Často důležitá otázka:

„Kdo jsem?“

Koučovaný si potřebuje uvědomit, v čem je jeho sebepojetí už neaktuální, co musí opustit (a možná i odtruchlit) a co naopak do jeho života přichází nového, jaký talent nebo jaké dary má aktuálně k dispozici a jakým způsobem je chce v životě využívat. Kouč mu přitom svými otázkami, informacemi a reflexemi slouží jako zrcadlo, které koučovanému umožňuje vidět jasnější obrázek.

Při koučování, kde se součástí kontraktu stane sebeaktualizace (ať se to v klientově řeči bude nazývat jakkoliv), je často důležité umět položit otázky zaměřené na to, o čem koučovaní nemluví nebo o čem sami nevědí. Často si neuvědomují rigiditu nebo neaktuálnost svého pohledu na sebe, na druhé a na životní situace, ve kterých se nacházejí. Někdy mají příliš úzce zaměřené vidění, někdy mají slepou skvrnu, kdy něco důležitého přehlížejí nebo nechtějí vidět a přijmout. Kromě zpětné vazby je někdy důležité jim nabídnout informace, které jim pomohou rozšířit jejich pohled.

I tady víc než kdy dříve platí, že kouč je aktivním účastníkem situace, že nutně přináší pohledy a informace, které klienta ovlivňují. Transformační koučování je nutně osobní. Metaforicky si je můžeme představit jako hru dvou hudebních nástrojů, kdy kouč doprovází a obohacuje melodii koučovaného hrou na vlastní hudební nástroj, a tím vzniká jejich společné dílo.

Bylo by dobré, aby kouč, při podpoře transformace koučovaného ukázal, na jaký nástroj hraje. Je to krysařova píšťalka, zaměřená na rozvoj jedné životní oblasti? Šamanský buben, zapojující různé exotické prvky? Mě osobně se líbí představa, že tímto nástrojem je harfa, jejíž každá struna zahrnuje jednu z důležitých životních oblastí, které k našemu životu patří.

Základní životní oblasti

Na mé harfě mezi ně patří pohled z nadhledu na klientův život, na klíčové události v něm a to, jak klienta ovlivnily. Další struna si všímá způsobu, jakým způsobem klient své příběhy vypráví. Další souvisejí s různými částmi naší osobnosti.

Jaké pod-osobnosti nebo vzorce chování si klient rozvinul, aby dokázal naplnit své potřeby?

A jaké role hraje „na divadle života“, když se potkává s druhými?

Nakolik je tým jeho vnitřních částí spolupracující či naopak rozklížený?

A jak souvisejí jeho pod-osobnosti s jeho životním příběhem, s první strunou harfy?

Důležité je i to, jakým způsobem se klient sám k sobě vztahuje, jaké pod-osobnosti, stojí v pozadí“ jeho chování. Jakého má vnitřního Pohaněče, Kritika, Perfekcionalistu, Utěšitele a Ochránce? A jak velkou roli u něj hraje vnitřní Devalvátor nebo naopak Zhodnotitel, který na závěr akcí sčítá účet?

Nejsme na světě sami, a tak se další struna věnuje klientově spolupráci s druhými. Nakolik dokáže být součástí různých skupin, týmů a organizací? Nakolik přispívá k jejich prosperitě nebo naopak k rigiditě či úpadku?

Co ještě zbývá? Ještě dvě důležité oblasti – existenciální a spirituální rozměr naší existence. Existenciální, zaměřený na naše „pozemské“ pobývání – co je pro klienta v životě důležité. V čem spočívá jeho jedinečnost? Jak dokáže vnímat životní zisky a ztráty, vyrovnat se se stárnutím a se smrtí – svých blízkých i svou vlastní? Spirituální, zaměřený naopak na to, co nás přesahuje, na „boží doteky“ v jeho životě, volání jeho
duše, momenty flow i hlubší porozumění životu.

U většiny klientů se neozvou všechny struny, určitě ne po pěti hodinách koučování. Ale zejména u dlouhodobých klientů se hra postupně obohacuje o další a další oblasti. Důležité je, aby kouč zůstal doprovodem, nikoliv prvním nástrojem, který klienta „neomylně“ vede.

Osobní rozvoj nemá žádnou ucelenou teorii, proto můžete najít další možnosti. Může se stát, že vám v mém výčtu nějaká struna schází – nebo naopak překáží. Zkuste se podívat, které jsou důležité pro vás, jak vypadá váš „doprovodný nástroj“, co svému klientovi nabízíte vy.

Co to znamená pro vás osobně?

Při koučování zaměřeném na sebeaktualizaci a na transformační proces je důležité, nakolik je kouč s tím, co nabízí, sám osobně obeznámený. Obecně platí, že pokud jde o osobní rozvoj, mohu koučovaného podporovat pouze v tom, co sám umím, nebo o čem alespoň něco solidně vím.

Potřebujeme mít vlastní zkušenosti a dovednosti v těchto oblastech proto, aby nám koučování věřili, i proto, abychom klientům pomohli zmapovat jejich základní životní oblasti a témata a klást důležité otázky.

Ponořit se do hlubších kontextů osobní transformace a zažít na vlastní kůži, jak celý proces probíhá, můžete s Ladislavem Dvořákem na workshopu „Transformační koučink v praxi“ v rámci 8. konference Koučink v praxi v Ostravě, která byla z důvodu COVID 19 přesunuta na jaro příštího roku.


The following two tabs change content below.
Ladislav Dvořák

Aktuální články od: Ladislav Dvořák (více)

Mohlo by se vám líbit...