UČ SE MYSLET JAKO VÍTĚZ

9699d71e3e0c811ea109fd863826_r16 9_w720_h405_gd49d3eceab5611e1936b0025900fea04„Jen pomyslete, jak propastný zeje rozdíl mezi připraveností, sebejistotou a odhodláním člověka, který hraje, aby vyhrál, a nervozitou, tísní a strachem někoho, kdo jen doufá, že neprohraje.“

 

Jak hraješ ty?

Líbí se ti citace? Je na ni něco inspirativního? Motivujícího? Chtěl bys hrát sebejistě a odhodlaně? Chceš se cítit připraveně? Vyhrávat? Věřit si? Věřit, že vyhrát můžeš?

Udělej změnu ve svém myšlení: UČ MYSLET JAKO VÍTĚZ!

Často si hráči neuvědomují, že jejich vnější úspěch začíná (a končí) někde uvnitř, v jejich myšlenkách. Nevědí, že mohou myslet jako vítězové a že je to proces, který se dá naučit. Úspěch se vždy rodí nejdříve v hlavě. Hlava dělá vítěze!

Všechny zmíněné atributy – připravenost, sebejistota, odhodlání – spolu souvisí. Nic nelze oddělit od něčeho. Každá ingredience má svou důležitost, podílí se na rovnováze a vyváženosti chuti, kterou hledáme. Jakou chuť si vybavíš při slově VÍTĚZ?

Z koučovacího deníku:

Vyhledal jsem kouče, protože jsem se rozhodl něčeho dosáhnout. Tím, že jsem si ujasnil, čeho chci jako hráč dosáhnout, jsem získal konkrétní obrysy toho, o co usiluji. Uvědomil jsem si, že je toho mnoho, o co bych mohl usilovat. Zjistil jsem, že je to jen na mě, kolik snahy do toho vložím. Přiznal jsem si, že se mohu stát mnohem připravenějším a že to, co dělám, je pro úspěch málo. Začal jsem cítit, jak se zvyšuje moje odhodlání pracovat na sobě a uspět. Hnala mě vidina cíle, pocit vítězství, obraz mě jako hráče radujícího se s rukama nad hlavou. Ten pocit, že jsem vstřelil gól, je prostě boží! Začal jsem si v tréninku všímat několika detailů své práce. A hlavně – začal jsem o sobě přemýšlet úplně jinak. Začal jsem věřit svému talentu, úsilí, schopnostem, dovednostem a hlavně SOBĚ. Má sebejistota dramaticky stoupla. Můj vnitřní vítěz začal ožívat a tlačit se na povrch. Radost z mé cesty cítím každý den a je to na mě myslím vidět. Večer se těším na ranní probuzení, protože ten den můžu opět něco dokázat, naučit se a posunout se za svým snem. Přemýšlím jako vítěz…

…JÁ JSEM VÍTĚZ!!!

Otázky pro tebe

Kam se chci posunout? O co usiluji?
Kolik snahy do toho chci vložit?
Jaký je stupeň mé motivace?
Jaký to má celé pro mě smysl?
Jaké to bude a co mi to přinese, když se to podaří?

Resumé

Koučink není všelék. Je to jen jedna z možností. Čím více se o koučování zajímám, tím více věřím, že může být pro sportovce přínosem. Často jsem svědkem obrovského úsilí a neutuchající vytrvalosti některých sportovců. Tvrdě pracují na svém kondičním rozvoji a to zasluhuje obdiv a respekt! Přesto se některým z nich nedaří naplnit představu vytouženého osobního úspěchu. Narážejí na opakující se selhání, nepracují aktivně se svou psychikou a stávají se obětí začarovaného kruhu, který si sami vytvořili. Dnešní sport je o detailech. Je však těžké zlepšit se, když neví, co je brzdí. Dělají věci stále stejně, ale očekávají jiné výsledky. To nefunguje.

Výsledkem společné práce kouče a hráče může být tedy psychicky vybalancovaný sportovec, který si je vědom svých schopností. Zná své limity a hranice, které umí aktivním přístupem posouvat přirozeným tempem vzhůru. Váží si sebe, úsilí a prostředků, které do svého rozvoje vkládá a investuje. Rozumí podstatě vědomě-aktivního rozvoje a umí převzít zodpovědnost za výkonnostní růst a celou svoji kariéru. S pomocí kouče se může napojit na spirálu osobního růstu a užívat si cestu svého rozvoje.

Kondiční oblast má své limity a hranice. Ty mentální zatím nikdo nezměřil ani neurčil.

PRO VÍTĚZSTVÍ SE MUSÍŠ ROZHODNOUT!

The following two tabs change content below.