Umím si najít čas, i když ho nemám aneb teorie velkých čísel

pay-530339_1280

Literatury na téma využívání času je na knižním trhu požehnaně. Určitě jste nějakou měli v ruce a možná jste i absolvovali seminář na téma timemanagementu IV. generace. Získané informace jsou jistě pro vás užitečné a věřím, že se vám něco z načerpané teorie podařilo uplatnit v praxi.

Ráda bych se dnes věnovala tématu, se kterým jste se možná setkali. Možná, že jste k němu sami dedukcí došli, ale třeba vás vůbec nenapadlo, že se dá na nedostatek času či čehokoliv jiného dívat následujícím způsobem.

Před pěti lety jsem měla možnost lektorovat semináře věnované stress managementu pro skupinu lidí, kteří měli hluboko do kapsy. Stěžovali si, že mají malou výplatu, dluhy, v některých případech i exekuce, přesto však kouřili a chodili do místních restaurací a podniků, kde každý den utratili „pár“ korun a strávili poustu času. „Odbočili“ jsme tedy lehce od tématu a začali zkoumat, kudy peníze „utíkají“. Začali jsme počítat, kolik vykouří denně cigaret a přepočítali je na peníze. To samé jsme udělali s „pár“ korunami“ utracenými v restauraci.

Krabička cigaret stála v té době v průměru 80 Kč. Při každodenním kouření jedné krabičky člověk utratil 29 200 Kč za jeden rok. To činí 292 000 za deset let. Slušná částka! V daném regionu skoro na byt. Počítáme-li útratu v restauraci, při dvou pivech na jednu návštěvu a třech návštěvách týdně, udělá nám to celkem 7 800 Kčza rok za pivo. To znamená, že „pár“ korun dělá necelých osm tisíc za rok. V součtu s jednou krabičkou cigaret denně činí částka 37 000 Kč jeden rok (se dvěma krabičkami denně 66 200 Kč). Za takové peníze můžete jet s rodinnou na slušnou zahraniční dovolenou na více než dva týdny. Přepočteno zpět na jeden měsíc, lidé, kteří mají málo peněz, by mohli mít 3 083 Kč, resp. 5 516 Kč měsíčně navíc. A už vůbec nemluvím o tom, jaký blahodárný účinek na fyzické i psychické zdraví člověka má život bez cigaret a alkoholu.

Teorie velkých čísel

Nechci zde řešit kouření ani pití piva. To, o čem zde mluvím, je téma, kterému se říká TEORIE VELKÝCH ČÍSEL. TEORIE VELKÝCH ČÍSEL se dá využít prakticky všude. A my se na ni podíváme z hlediska našeho času, kterého se nám neustále nedostává. Už jste někdy počítali, kolik strávíte času surfováním na internetu, díváním se na zprávy, filmy či jiné pořady? Kolik času strávíte na cestě do práce? Určitě ano. Ale spočítali jste si, kolik tyto činnosti dělají v přepočtu na jeden rok?

Třeba sledování zpráv v televizi. Kolik času věnujete sledováním zpráv? A kolik podstatných informací pro váš život se z nich dozvíte, uchováte je nebo dokonce použijete? Sleduje-li člověk zprávy zhruba hodinu denně, činí to sedm hodin týdně. Vynásobíme-li čas 50 (odečteme-li dovolenou), strávíme pouze u zpráv 350 hodin za rok. Přidáme-li ke zprávám hodinový seriál či film, za rok strávíme u televize něco kolem 700 hodin. To znamená, že strávíme sledováním zpráv čas, který se rovná 2,2 odpracovaného měsíce (160 h/měsíc) a když k tomu přidáme hodinu seriálu či filmu, díváme se na televizi téměř tak dlouho, jako když odpracujeme 4,5 měsíce. Téměř půl roku stráveného u televize!!! To jsou neuvěřitelná čísla! Když vezmeme v úvahu kvalitu sledovaného programu, musíme se zamyslet nad tím, jestli tento čas lze opravdu označit za smysluplně strávený.

Každý máme svůj odměřený čas

Každý z nás má na tomto světě svou odměřenou dávku času. Je pravda, že každý den dostaneme 24 hodin k dispozici (to je jediná spravedlnost na světě J) a víme, že zítra zase přijde další den. Ale kolik takových dní ještě přijde, nemůže nikdo z nás vědět. A právě proto pojďme přemýšlet nad tím, zda opravdu využíváme čas, který jsme od přírody dostali, k našemu prospěchu. Spočítejte si, kolik času můžete „najít“ a následně ho k něčemu prospěšnému využít.

Do následující tabulky si napište čas, který věnujete jednotlivým aktivitám za jeden den, přepočtěte ho na týden podle skutečně stráveného času a vynásobte 50, abyste dostali číslo za jeden rok. A hlavně: vyzývám vás, abyste k sobě byli poctiví, protože nakonec ošidíte zase jenom sami SEBE!!!

 

Aktivita Krok 1:
Počet hod. za 1 DEN
Krok 2:
Počet hodin za 1 TÝDEN
Krok 3:
Počet hodin za1 ROK
Sledování zpráv v TV
Cestování do a z práce
Zábavné stránky na internetu
Hry na mobilu
Sledování filmů/seriálů
Součet všech aktivit za rok  

 

A nyní důležité otázky:

  • Jak jste spokojeni s číslem z kroku 3?
  • Co můžete udělat s časem z kroku 3? A co s ním opravdu uděláte?
  • Pokud nemůžete ovlivnit čas strávených na cestách, jak jinak ho můžete využít ve svůj prospěch?

 

Ať Vám vyjde jakékoliv číslo, vidíte v něm čas, který bezmyšlenkovitě ztratíte? A který vám chybí na to, abyste se věnovali aktivitám, které jsou vám prospěšné? Třeba sportu, cizímu jazyku, dětem a rodině, četbě atd.

Můžete namítnout, že nejste stroj, že musíte odpočívat. Námitka se přijímá. Dokonce i naplánované „lelkování“ má svůj význam.

Napadá mne v souvislosti s tím další otázka: „Pomáhá vám čas strávený u televize, internetu, hraní na mobilu OPRAVDU si odpočinout?“ Odpovězte si, prosím, každý sám.

Je to jen na vás!

Nakonec je jen na vás, jak naložíte s TEORIÍ VELKÝCH ČÍSEL!!!

Ať to bude jakkoliv, přeji vám, aby vám pomohla v dosahování vašich životních úspěchů a spokojenosti.

The following two tabs change content below.