Zavádění interního koučování z pohledu osobnostní typologie MBTI®

MBTI_TabulkaPohádka o tom, jak ISFJ a INFP interní koučování rozjížděli aneb Jaké překážky člověk opravdu má, když ho žene dopředu jasný osobní cíl.

Psát můžeme pouze o svých znalostech či zkušenostech, a proto jsme se rozhodli se s vámi podělit o reflexi toho, jak jsme v jednom z interních projektů překonávali překážky, šli za svým cílem a využívali dostupné zdroje. Během cesty nás provázela osobnostní typologie MBTI® (více informací o typologii na konci článku) a pomohla nám pojmenovávat osobnostní odlišnosti hlavních aktérů příběhu, se kterými jsme se museli (stejně jako v běžném pracovním životě) vyrovnávat. A protože se nám líbí obraznost pohádek, rozhodli jsme se náš příběh vyprávět pohádkově:

Byla, nebyla jedna korporace a v ní dva seniorní specialisté – INFP a ISFJ. INFP se rozhodl, že mu chybí lektorská práce a chce poznat něco nového. I vydal se do země Koučování. Byl nadšený, kolik svobody a kreativity se v zemi nachází. Dal se tam tedy do učení a stal se z něj certifikovaný občan země.

Když ISFJ viděla nadšení svého kolegy, zeptala se ho detailně na reference a na to, zda kvalita odpovídá ceně. Když získala všechny potřebné informace, aby mohla nabídku objektivně vyhodnotit a porovnat se srovnatelnými produkty na trhu, rozhodla jít také do země Koučování do učení.

Když se oba vrátili do království korporace, zjistili, že jejich nadšení neutuchá. I pravil INFP:

„Pojďme do toho!“

„A do čeho jako myslíš?“ pravila ISFJ.

„No přeci založit vlastní interní koučovnu,“ opáčil INFP.

„Dobrá,“ zamyslela se ISFJ, „ale budeme potřebovat detailní harmonogram s konkrétními kroky.“

INFP pokýval hlavou, usedl ke stolu a začal kreslit marketingový plakát. ISFJ to s povzdechem přešla a poslala mu schůzku do Outlooku s jasným zadáním.

A proč to vlastně chcete dělat?

V mezičase však ISFJ strádala nedostatkem informací ke společnému projektu. I vyrazila za doprovodu INFP na konferenci EMCC, kde potkala důležitého člověka. Tím byl Patrik, IT manažer s vášní pro koučování. Patrik se jevil jako inspirativní zdroj informací a zkušeností, proto se ho ISFJ rozhodla oslovit a požádat o schůzku. Patrik oba budoucí interní kouče podpořil a vlil jim sílu do žil. Na rozloučenou jim předal plnou nůši zkušeností a popřál hodně štěstí.

Další kroky už jako by běžely po vyšlapané cestě. ISFJ pravidelně vytvářela v Outlooku schůzky, na kterých INFP rozmachoval rukama a stavěl vzdušné zámky společných vizí, jak bude korporátní svět s mašlí interního koučování krásný.

V nekonečné touze po dalších zdrojích naplánovala ISFJ další akce, které se týkaly společného tématu. Na jedné z nich ISFJ a INFP potkali další dva odborníky a nadšence – Milana a Ondru. Ti je uvedli do reality a sdíleli s nimi mnoho pragmatických aspektů (což obzvláště INFP nesl s mírnou nervozitou). Jednou z hlavních otázek Milana a Ondry bylo:

„A proč to vlastně chcete dělat?“

„Přeci, aby z toho měli ostatní užitek,“ odpověděli ISFJ a INFP téměř jednohlasně.

Ondra a Milan tedy oběma představili tři postavy ze světa transakční analýzy – Oběť, Tyrana a Zachránce – a na jejich příkladu jim vysvětlili, jak nemá vypadat motivace ke koučování a čeho se mají ve svém počínání vyvarovat.

ISFJ a INFP vyšli z tohoto rozhovoru obohaceni o vědomí toho, kde může být tenký led a kde se mají pohybovat obezřetně.

Dobrodružství s názvem interní koučování může začít

Nadšení u ISFJ a INFP neutuchalo, jejich cesta byla náhle jasnější a v tom jim do cesty vstoupila Hanka, sdílná interní koučka, která jim pomohla doladit představu o tom, jak bude v jejich korporaci interní koučování fungovat.

ISFJ donutila INFP utřídit si všechny informace na jednom místě a začít stavět „domeček“ jejich projektu. INFP přispěchal hned se „střechou“ – již zmiňovaným marketingovým letákem. ISFJ navrhla další stavební materiál, aby domečku nechyběly stěny.

ISFJ a INFP však nechtěli být v korporátní zemi koučování sami, a tak přizvali všechny, kteří již prošli učením. Nakonec měli velkou radost z toho, že můžou zapojit i ostatní.

Ve finále došlo i na marketing. A dobrodružství jménem interní koučování mohlo začít.

Co se na tom ISFJ a INFP naučili?

 ISFJ zjistila, že není třeba se v ulitě introverze schovávat a kontakty s ostatními nás můžou výrazně posunout k cíli. Uvědomila si, že dosažení cíle má větší hodnotu než dodržení stanoveného plánu. Zjistila, že čím silnější je vidina cíle, tím snáz se překovávají chvíle, kdy „není energie“. Potvrdilo se jí, že je efektivní poučit se ze špatné praxe ostatních a inspirovat se tou dobrou.

INFP si uvědomil, jak důležité je vědět, čeho přesně chci dosáhnout, a že výsledek není ovlivňován překážkami, ale energií do jejich překonání. Překvapila ho ochota okolí sdílet své zkušenosti a přispět dobré věci.

Markéta Martinková, Vedoucí útvaru vzdělávání

Tomáš Křižánek, HR expert pro rozvoj

 

O osobnostní typologii MBTI®:

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) je osobnostní dotazník navržený pro určování osobnostních typů. Katharine Cook Briggs a její dcera Isabel Briggs Myers vytvořily tento dotazník po 2. světové válce po studiu práce C. G. Junga a jeho knihy Psychologické typy, z níž koncept pochází. Metoda Osobnostní typologie MBTI® účinně vyvažuje jak psychologický základ (rozvíjí práci C. G. Junga psychologických typech), tak srozumitelnou aplikaci do praxe.

Osobnostní typologie MBTI® se zabývá odlišnostmi v tom, jak lidé přijímají a zpracovávají informace, jak čerpají svou vnitřní energii a jak přistupují k životu. Určuje (indikuje) naše preference, které se označují písmeny. Osobnostní typy se pak vyjadřují pomocí čtyřpísmenných označení, např. ISTJ, ENFP apod. Důležité je, že se jedná o nacházení společných vzorců psychiky, nikoliv škatulkování. Podle typové teorie podobně každý z nás přirozeně, vrozeně, preferuje určité psychické funkce. Když používáme preferované metody, obvykle se nám daří nejlépe a cítíme se přirozeně, jsme nabyti energií a plni sebedůvěry. V životě jsme samozřejmě nuceni používat také opačné, nepreferované funkce. Jejich užívání nás stojí více sil a musíme je vědomě rozvíjet.

Na základě sebepoznání a porozumění druhým jsme mnohem snáze schopni – a především ochotni –  přijímat odlišnosti mezi lidmi jako něco cenného, nikoliv konfliktního. Zvyšujeme tím svou schopnost komunikace a rozvíjení vztahů a snižujeme stresovou zátěž, která často vzniká právě nepochopením odlišností mezi lidmi navzájem, pocitem, že nám druzí něco dělají schválně, že nás nechápou.

Tabulka Dimenze osobnostní typologie

Kde získáváme energii?

      Extraverze (E)                                                                              Introverze (I)        

 (Extraversion)                                                                            (Introversion)

Jak přijímáme informace?

Smysly (S) – konkrétně                                                    Intuice (N) – abstraktně

      (Sensing)                                                                                     (Intuition)

  Jak se rozhodujeme?

Myšlení (T) – logicky                                                    Cítění (F) – hodnotově

         (Thinking)                                                                         (Feeling)

Jak si organizujeme život?

Rozhodování (J)                                                                            Vnímání (P)

     (Judging)                                                                                   (Perceiving)

 

Poznámka: MBTI® je registrovaná ochranná známka OPP.

 

 

The following two tabs change content below.
Anita Crkalová

Aktuální články od: Anita Crkalová (více)

Mohlo by se vám líbit...