Žena jako věčný zdroj inspirace

beautiful young girl in a garden of flowers

 

 

Ženy by měly rozvíjet své schopnosti, jak to odpovídá jejich přirozené povaze a nepokoušet se napodobovat muže.“

                                                                                                   Alexis Carrel

 

Může žena profesně uspět v mužsky orientovaném světě, aniž by ztratila svou ženskost?

 Je současný systém vzdělávání respektující k odlišnostem mezi mužsko-ženským myšlením?

 Je žena dostatečně společensky chráněná v období mateřství a rodičovství a v procesu stárnutí?

Jaká je vlastně podstata ženy a co jí odlišuje od muže?

Citlivost, empatie a především tvořivost. Žena, když je v kontaktu sama se sebou, může tvořit, protože cítí, že dělá právě to, co v daném okamžiku dělat má. Je k tvorbě předurčena: od rození a vychovávání dětí, což je samozřejmě také forma tvořivosti, přes malování obrazů až po kultivaci veřejného prostoru. Její podstata se však dá vyjádřit i jako princip inspirujícího chaosu. Ženství je v současné společnosti na vedlejší koleji, protože ženské kvality jsou hůře definovatelné než mužské, málo logické a strukturované. Muži potřebují struktury, logiku, racionální vnímání. Jejich svět je čitelný a vyhraněný, ženský svět je vlastně taková beztvarost, nepředvídatelnost, plynutí.

Co dělá ženu silnou?

Zatímco muž spíše myslí, žena cítí, to je její silná stránka. Myslím tím cítit sama sebe, umět vnímat své tělo a chápat, jaké mám pocity v určitých situacích a podle toho se nějak rozhodovat. Ženy v průběhu emancipace pocity odsunuly jako něco, co jim komplikuje život, co je vůči mužům činí zranitelnými. Začaly primárně používat mužské nástroje: myšlení, rozum. Jenomže v tu chvíli žena ztrácí sama sebe, svoji sílu, své ženství.

Jak vypadá současná mužsko-ženská profesní orientace?

Dříve byla povolání více specializována na výhradně mužské a ženské. V důsledku modernizace však začaly ženy zaujímat pracovní místa, která byla dříve typicky mužskou záležitostí. I přesto však přetrvávají profese, které převládají u jednotlivých pohlaví díky biologickým předpokladům. Ze současných výzkumů docházíme k faktu, že dominantní sféru mužů tvoří zaměstnání jako je zedník, pokladač koberců, strojní inženýr, elektromechanik, ve kterých mají muži téměř stoprocentní zastoupení. Muži také zaujímají většinu nejvyšších pozic:

  • 89% politiků na celém světě jsou muži
  • 89% manažerů na celém světě jsou muži
  • 96% členů vedení reklamních společností jsou muži
  • 94% ministrů představují muži

Z tohoto výzkumu vyplývá, že ženy a jejich schopnosti předurčují ke kancelářským, pečovatelským a učitelským profesím.

Jak tedy vypadá rovnoprávnost v 21. století?

Mají chlapci a dívky stejné příležitosti?

Když se děti narodí, zdá se, že budou mít v životě všechny stejné příležitosti. Ve skutečnosti se však vyhlídky ohledně jejich vzdělání a profesní dráhy liší. Pokud se do doby, než tyto děti vyrostou, situace nezmění, bude chlapec vydělávat o 16 % více než dívka.

 Je stejná práce hodnocena stejně?

Ženy mají stejně dobrou nebo lepší kvalifikaci než muži, ale za své dovednosti stejně oceněny nejsou a jejich kariérní růst je pomalejší. V důsledku toho je mezi platy žen a mužů v EU průměrný rozdíl 16 %.

Je mateřství ohrožením na pracovním trhu?

Povinnosti v rodině nejsou rovnoměrně rozděleny. Kariéra ženy v důsledku toho musí mít daleko častěji přestávku a často se poté ženy nevracejí do práce na plný úvazek. Ženy i proto průměrně vydělávají o 16 % na hodinu méně než muži a dokonce o 31 % za rok méně než muži (vzhledem k většímu podílu žen mezi pracovníky na částečný úvazek).

Mají muž a žena stejný důchod?

Kombinace nižší hodinové mzdy pro ženy a méně odpracovaných hodin než u mužů vede k tomu, že ženy mají nižší důchod. Proto jsou ve stáří také více ohroženy chudobou než muži.

Koučování projektů a aktivit těch, kteří se snaží měnit naše sociální prostředí tak, aby bylo více „rovnoprávné a zdravé“ se stává významným hybatelem změn ve společnosti. 

Při samotném koučování žen je užitečné využívat nástroje a techniky, které jsou kompatibilní s jejich podstatou a způsobem myšlení s přihlédnutím na jejich vícečetné společenské role.

Inspirace ze světa sociálně prospěšných projektů a aktivit 

Pro dnešní inspiraci sociálně prospěšných projektů, které se snaží s touto problematikou pracovat jsem si zvolila dvě zajímavé organizace.

První  organizace se jmenuje Czechitas a její vizí je vzdělávat a inspirovat holky a ženy v informačních technologiích a budovat s nimi komunitu se zájmem o  IT. Věří, že  mají své místo  vedle mužů v IT oboru. Rozhodly se jim ukázat nástroje a cestu, jak zrealizovat jejich nápady, aniž by potřebovaly shánět „ajťáka“. Cílem Czechitas je zlomit bariéry a stereotypy, které ženám brání vydat se do světa IT. Poskytují jim prostředí, které je pro ně příjemné a srozumitelné. Veškeré aktivity vznikají na dobrovolnické bázy. Holky z Czechitas dobrovolně vytváří tutoriály s pomocí kluků, kteří se také chtějí podílet na osvětě žen v IT. Jejich počínání má veliký vliv na možnost získání práce s  kvalitním výdělkem, kompatibilní se skloubením tradičních ženských rolí. Tato organizace si klade dále za cíl tyto ženy propojovat s pracovním trhem.

Další organizací, která se podporou žen dlouhodobě zabývá, se nazývá Spiralis. V těchto dnech proběhla velmi zajímavá konference s názvem  ŽENY ŽENOU, MUŽI MŮŽOU, aneb ženy ve veřejném prostoru. Cílem konference bylo oslavit ženy coby iniciátorky a realizátorky změn, nastavit nový úhel pohledu na jejich aktivity, pozměnit způsob , jak ženy vnímáme a inspirovat další – ženy i muže k činům, které prospějí celé společnosti.

Více informací najdete zdehttp://spektrumrozvojezen.weebly.com/konference.html

Zajímá Vás tato problematika více?

Pak si můžete přečíst publikaci, která byla vydaná  GŘ v rámci dne pro spravedlnost 2014 s názvem : Problematika rozdílného odměňování mužů a žen v Evropské unii(636 kB) . Publikace obsahuje statistiky, přehled opatření a aktivit Komise a osvědčené postupy jednotlivých států.

Co si o tom myslíte vy?

Použité zdroje:

Evropská komise: http://ec.europa.eu/

MOIR, A. – MOIR, B. Proč muži nežehlí. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, s. 127-129.

Křížková M. Žena nemusí mít cíl, Prostor č. 355

Janoušková L. Myslí muži jinak než ženy, Seminární práce /Brno 2003